Contacte

Adresa juridică:  or. Chisinau str. 31 August 1989 78A, Cod poștal 2012
Adresa biroului: or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 148
Email:                       secretariatabrm@gmail.com
Telefon:                   +373 (022) 223360