Devino membru

MEMBRU al ABRM
INVITAŢIE

În baza Deciziei nr. 3 din 22 februarie 2013 al Consiliului de Administraţie al ABRM s-a aprobat urmatoarea procedură de depunere a cererii pentru bibliotecarii şi bibliotecile care doresc să devină sau să achite plata anuală pentru a fi membri individuali (20 lei) sau colectivi (în funcţie de numărul de persoane angajate) ai ABRM:

  – pentru a deveni membru individual, fiecare persoană trebuie să
îndeplinească Formularul de înscriere ca membru individual;
– formularele pot fi transmise fie individual sau prin intermediul
adresei electronice secretariatabrm@gmail.com .;
– plata pentru cotizaţie poate fi achitată prin transfer la:

Banca Comercială Moldinconbank SA, filiala Ştefan cel Mare, Chişinău
Cod bancar: MOLDMD2X334
Cont de decontare: 2251434371 (în MDL – cotizaţii)
Cod fiscal: 1015620005835