Provocări pentru profesionişti in era informaţiei

15-17 octombrie 2009, DIB ULIM, bloc 3, etaj 4, Aula Magnifica, Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab nr. 52

Organizatori:

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova
Departamentul Informaţional Biblioteconomic, ULIM (DIB)

Invităm membrii ABRM să participe la lucrările Conferinţei anuale 2009!

Conferinţa îşi va desfăşura lucrările sub formă de şedinţe ale comisiilor, secţiunilor şi în cadrul atelierelor tematice.

Solicităm înregistrarea în prealabil la activităţile la care intenţionaţi să participaţi. Această informaţie este necesară pentru buna organizare a lucrărilor Conferinţei. În acest sens Vă rugăm să completaţi Fişa de înregistrare (pentru fiecare participant în parte), aceasta fiind prezentată/trimisă persoanelor de contact în termenul stabilit.

Ne-înregistrarea în termenii stabiliţi va duce la privarea deţinerii mapei cu materiale (publicaţii, Buletinul ABRM etc.).

Pe parcursul Conferinţei va funcţiona o amplă expoziţie Publicaţii ale bibliotecilor din Republica Moldova cu prezentări şi lansări la standuri. În acest sens Vă rugăm să puneţi la dispoziţia organizatorilor publicaţiile Bibliotecii Dvs. până la 9 octombrie 2009 (DIB, SPL nr. 2, bloc 1, etaj 6).

Vă rugăm să daţi curs acestei invitaţii, informând asupra evenimentului instituţiile şi bibliotecarii din teritoriu, din alte reţele.

Informaţii utile:

portofoliu biblioteconomic (publicaţii, mape, Buletinul ABRM etc.) – responsabilitatea ABRM
transport, cazare: responsabilitatea participanţilor
masa festivă: 150 lei per persoană (sunt binevenite şi persoane însoţitoare: rude, colegi-neparticipanţi la lucrările Conferinţei)
excursie la Rezervaţia cultural-naturală „Orheiul Vechi” (responsabilitatea ABRM)

Pentru informaţii şi înregistrare contactaţi:

Vera Sobeţchi, secretar ABRM sobetchi@gmail.com tel. 43 25 92
Ludmila Corghenci, vicepreşedinte ABRM lcorghenci@yahoo.com tel. 21 24 18

PROGRAM

15 octombrie 2009, joi 10.00 – 21.00

Şedinţe în secţiuni, ateliere, seminare:

Secţiunea „Biblioteci publice” (în sediul Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”)
Secţiunea „Biblioteci universitare şi specializate” (în sediul BCU)
Secţiunea „Biblioteci de colegii şi şcoli profesionale” (în sediul Bibliotecii Colegiului Naţional de Viticultură şi Vinificaţie, Stăuceni)
Seminar internaţional „Bibliotecarii pledează pentru acces echitabil la informaţie” (în sediul Bibliotecii Publice de Drept, mun. Chişinău)
Atelier „Cultura informaţională a utilizatorului bibliotecii pentru copii şi şcolare” (Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”, sediu: filiala Teatrului „Licurici”)
Atelier „Personalul de bibliotecă: politici şi programe instituţionale de instruire continuă” (Comisia „Formare Profesională Continuă. Etică şi Deontologie”; sediu: Biblioteca Republicană de Informaţie Tehnico-Ştiinţifică)
Atelier „Probleme actuale ale indexării şi catalogării” (comisia „Catalogare. Indexate”, sediu: Camera Naţională a Cărţii)

Masa festivă (str. Vlaicu Pârcălab, Cafe ULIM). Program cultural


16 octombrie 2009, vineri 9.00 –14.00 

ŞEDINŢA ÎN PLEN

Înregistrarea participanţilor

Mesaje de salut din partea persoanelor oficiale şi ale oaspeţilor de onoare.

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova: activităţi şi reacţii la provocările Erei Informaţiei” (Ludmila Costin, preşedinte ABRM)
Bibliotecile creează viitorul, bazându-se pe patrimoniul cultural: reflecţii de la Conferinţa anuală IFLA, august 2009 (dr. Nelly Ţurcan, USM)
Statutul social al Bibliotecarului din Republica Moldova: pe marginea cercetării sociologice (Claudia Balaban, preşedinte al Comisiei „Cadru de reglementare. Protecţie Socială”)
Standardizarea în domeniul biblioteconomiei, informării şi documentării: probleme conceptuale şi de implementare (Iulia Tătărescu, preşedinte al Comisiei „Standardizarea activităţii de bibliotecă”)

Informaţii ale moderatorilor şedinţelor secţiunilor, comisiilor ABRM, atelierelor. Propuneri, recomandări ale Conferinţei ABRM. Discuţii

Lansări ale publicaţiilor ABRM. Prezentări la stand


17 octombrie 2009, sâmbătă 8.00 – 15.00

Excursie la Rezervaţia cultural-naturală „Orheiul Vechi” (transport tur-retur, asigurat de ABRM; punct de pornire – ULIM, bloc 1, str. Vlaicu Pârcălab 52)