Scoala de Biblioteconomie din Moldova (SBM)

Proiect „Centrul de Instruire Continua a Bibliotecarilor „Scoala de Biblioteconomie din Moldova” (SBM)

Scurt istoric.
SBM a fost constituita in anul 2001 prin sprijinul Programelor Informationale ale Fundatiei Soros Moldova si OSI, Budapesta.

Fondatorii SBM: Asociatia Bibliotecarilor din Republica Moldova; Biblioteca Nationala a Republicii Moldova; Catedra Biblioteconomie si Asistenta Informationala a Universitatii de Stat din Moldova.

Misiunea SBM:

 • elaborarea, mediatizarea si implementarea conceptului si crezului instruirii continue a bibliotecarilor (si a altor angajati ai institutiilor informationale) din Republice Moldova;
 • antrenarea bibliotecarilor si altor angajasi ai institutiilor informationale in actiuni de instruire continua in scopul modernizarii cunostintelor si deprinderilor profesionale;
 • reorientarea mentalitatii profesionale la noile situatii socio-informationale si economice.

Activitati prioritare ale SBM:

 • elaborarea si promovarea conceptului instruirii continue a bibliotecarilor;
 • studierea si analiza permanenta a necesitatilor de instruire in domeniu;
 • elaborarea si dezvoltarea curriculum-ului modular al instruirii continue;
 • asigurarea suportului educational in sprijinul instruirii continue;
 • organizarea actiunilor de instruire; actualizarea si diversificarea subiectelor actiunilor de instruire, antrenand noi categorii de cursanti;
 • coordonarea si cooperarea eforturilor factorilor interesati (biblioteci, ministere, organe ale administratiei publica locale etc.) pentru desfasurarea procesului de instruire continua;
 • facilitarea accesului la informatia profesionala; analiza impactului SBM pentru activitatea informational – bibliotecara.Resurse documentare si informationale.
  Facilitarea accesului la informatia profesionala.
  SBM a oferit comunitatii profesionale diverse oportunitati de cunoastere si studiere a informatiei de specialitate:

  • tinerea la zi (completarea, organizarea colectiilor) si functionarea Bibliotecii de Biblioteconomie (deschisa clientilor 45 ore / saptamana). Indicatorii statistici pentru anul 2005 ai Bibliotecii de Biblioteconomie:
   • numar vizite clienti – 988;
   • vizite zilnice in medie – 10-15;
   • total achizitii – 51 exemplare (46 titluri) (inclusiv genuri documente: carti – 37 exemplare (23 titluri); seriale – 12 exemplare; CD – 2).

   La 1 ianuarie 2006 colectia Bibliotecii de Biblioteconomie constituie 759 exemplare / 518 titluri, carti, brosuri; seriale – 41 exemplare; CD – 21 exemplare; video-casete – 1.. Numar total imprumut documente in anul 2005 – 5175 exemplare. Categoriile principale de clienti serviti: bibliotecari din Chisinau si alte zone ale republicii, studenti si cadre didactice ai Catedrei Biblioteconomie si Asistenta Informationala a USM, angajati ai Ministerelor Culturii si Educatiei etc. Sursele principale de achizitii sunt: publicatii ale Asociatiilor Bibliotecarilor din Romania, edituri, librarii, centre de instruire si alte asociatii din Romania si Rusia (prin Fundatia Cartii din Moldova); materiale IFLA; donatii individuale si ale diverselor institutii. Gratie colaborarii cu bibliotecile si alte institutii, SBM primeste in colectiile sale publicatiile de specialitate editate de catre acestea. In acest sens mentionam contributiile Bibliotecii Nationale, Bibliotecii Nationale pentru Copii „I. Creanga”, Camerei Nationale a Cartii, Bibliotecii municipale „B.P. Hasdeu”, Departamentului Informational-Biblioteconomic ULIM etc.;

  • acces la Centrul de Informare si Documentare SBM (informatii asupra bazelor de date utile in domeniu, programelor si proiectelor informationale; tinerea colectiei „Mape documentare”, aceasta oferind acces la materialele actiunilor de instruire, programele analitice; acces la informatia utila clientilor SBM prin pagina WEB SBM);
  • acces gratuit Internet (pentru angajatii institutiilor bibliotecare si alte categorii, membri ai Asociatiei Bibliotecarilor din Republica Moldova);
  • facilitati in imprimarea si fotocopierea materialelor profesionale;
  • acces la Catalogul electronic al Bibliotecii Nationale (din spatiile functionale ale SBM);
  • expozitii informationale si tematice, prezentari ale documentelor profesionale;
  • amplasarea informatiei asupra resurselor documentare SBM in paginile Buletinului trimestrial SBM (in format traditional si electronic);
  • actualizarea sistematica a informatiei de acest gen prin pagina WEB SBM

  Sistemul actiunilor de instruire SBM:

  • seminare modulare (organizate in cadrul a 4 module de baza: „Tehnologii informationale noi pentru biblioteci”, „Management si marketing”; „Diversificarea serviciilor informational – bibliotecare”, „Catalogarea si clasificarea documentelor”);
  • seminare generale (basic training), fiind destinate bibliotecarilor din bibliotecile satesti, comunale, scolare, precum si angajatilor institutiilor bibliotecare fara studii in biblioteconomie;
  • formarea formatorilor;
  • Scoli de Vara (editia 2005 – actiune de instruire complexa, orientata pentru amplificarea impactului proiectelor de diversificare a serviciilor in sprijinul comunitatilor);
  • mese rotunde, ateliere, dezbateri, conferinte (in scopul promovarii strategiilor si programelor de instruire continua, experientelor altor tari la acest capitol, amplificarii comunicarii profesionale, informarii profesionale a echipei SBM, membrilor Biroului ABRM, managerilor institutiilor bibliotecare);
  • vedeo-conferinte (cu sprijinul Centrului de Resurse Informationale al Ambasadei SUA la Chisinau);
  • For-ul Bibliotecarilor (editia 2005, organizat de Biblioteca „Dm. Cantemir”, Ungheni, Biblioteca publica Molovata Noua si ABRM).

  Cursantii (beneficiarii) SBM: SBM este pusa in serviciul bibliotecarilor si altor categorii de angajati din intreaga republica, membri ai ABRM. In anii 2003-2005 SBM si-a orientat prioritar activitatile pentru angajatii bibliotecilor de acces public din teritoriu, acest fapt fiind determinat de extinderea programelor Fundatiei Soros Moldova privind largirea accesului la informatie. Intre anii 2001-2006 SBM a antrenat in actiuni de instruire continua 3545 cursanti (a se vedea tabelul indicatorilor de performanta SBM).Formatorii (instructorii) SBM: Contingentul de formatori SBM include urmatoarele categorii de persoane:

  • licentiati ai cursurilor „Formarea formatorilor” (Fundatia Soros-Moldova; Scoala Rudomino, Moskova; OSI, Budapesta);
  • absolventi ai ciclului seminare SBM „Formarea formatorilor”;
  • specialisti cu experienta si abilitati de predare si comunicare de la institutiile informationale (biblioteci universitare, publice, nationale etc.);
  • responsabili ai Consiliului de Administratie al Consortium-ului eIFL Direct Moldova;
  • cadre didactice ale Catedrei Biblioteconomie si Asistenta Informationala USM;
  • stagiari ai centrelor de instruire din strainatate (ENSSIB, Franta, Scoala Rudomino, Moscova; Centrul Mortenson, SUA etc.), absolventi ai programelor Ambasadei SUA;
  • instructori mobili ai centrelor educationale (Pro Didactica, IATP etc.).
  • specialisti ai institutiilor din domenii adiacente (AGEPI etc.).

  Suport educational si informational: In sprijinul procesului de instruire continua SBM ofera: expozitii, selectii de materiale asupra subiectelor de instruire (in baza Bibliotecii de Specialitate SBM); liste adrese – utile Internet privind temele si subiectele discutate la seminare; set materiale metodico – didactice pentru fiecare actiune de instruire (texte lectii, scheme, mostre etc.), acestea constituind nucleul colectiei „Mape documentare” a Bibliotecii de Specialitate SBM. Fiecare subiect, acoperit de catre SBM, este asigurat cu „portofoliul educational” (programa analitica, texte lectii, mostre, scheme, bibliografii etc.). Acest „portofoliu” este pus la dispozitia atat a audientilor seminarelor concrete, cat si a clientilor Bibliotecii de specialitate (ele au o priza deosebita, mai ales, la studentii in domeniu).
  Un sprijin deosebit procesului de modernizare si actualizare a cunostintelor profesionale il ofera intrarile in Biblioteca SBM, marea parte a acestora fiind unicate.
  Intre anii 2001-2006 SBM a editat 15 numere ale publicatiei periodice „Buletin SBM” (format traditional si electronic). In anul 2006 vor fi lansate un set de manuale si ghiduri in sprijinul instruirii continue, elaborate de catre formatorii SBM.Echipament. Clasa didactica. In cadrul SBM (gratie sprijinului Bibliotecii Nationale) functioneaza o clasa didactica, aceasta detinand echipamentul tehnic necesar mersului efectiv al procesului de instruire. Este intretinuta reteaua locala, este asigurat accesul Internet pe parcursul intregului an. Putem mentiona utilizarea eficienta a spatiului clasei didactice: in perioada intre seminare aceasta este pusa la dispozitia bibliotecarilor in scopuri profesionale (acces Internet, comunicare e-mail, utilizarea pachetului Microsoft Office etc.).
  Pagina WEB SBM a fost permanent tinuta la zi prin amplasarea informatiilor vizavi de activitatea SBM, materialelor didactice, informatiilor utile in sprijinul instruirii continue.

  Cooperari si colaborari cu alte institutii:

  • Biblioteci mari din republica (domenii de colaborare: evaluarea activitatii SBM; perspective si sugestii pentru organizarea procesului de instruire continua; organizarea seminarelor si cursurilor la comanda bibliotecilor; cooperare financiara etc.); la acest capitol mentionam relatiile stabilite cu Biblioteca municipala „B.P. Hasdeu”, bibliotecile raionale Ungheni, Drochia, Orhei, Straseni, Biblioteca Universitatii de Stat „A. Russo”, Balti etc.;
  • Ambasada SUA din Chisinau (asigurarea cazarii si transportului formatorilor, acoperirea stagiilor formatorilor SBM, organizarea video-conferintelor etc.);
  • Catedra Biblioteconomie si Asistenta Informationala a USM ( implicatii in actiuni de instruire; utilizarea spatiilor SBM etc.);
  • Centrul de Resurse Informationale IATP ( implicarea instructorilor-mobili IATP pentru organizarea in comun a seminarelor);
  • Agentia de Stat pentru Protectia Proprietatii Intelectuale (antrenarea specialistilor in actiuni de instruire, organizarea in comun a seminarelor; asigurarea cursantilor SBM cu materialele legislative in domeniu etc.);
  • Alianta Franceza din Republica Moldova ( donatii din partea Mediatecii Aliantei Franceze pentru Biblioteca de specialitate SBM etc.);
  • Ministerul Educatiei, Ministerul Culturii din Republica Moldova ( crearea facilitatilor pentru cazarea cursantilor, sprijin administrativ in relatiile cu organele administratiei publice locale etc.);
  • Asociatii profesionale din alte tari ( Romania, SUA etc.);
  • U.S. Information Resource Center, Chisinau (schimb de informatii; asigurarea accesului cursantilor SBM la resursele Centrului; vizite de documentare, schimb de informatii privind resursele noi documentate etc.);
  • Bireau of Educational and Cultural Affairs, U. S. Department of State (informatii asupra proiectelor utile bibliotecarilor, prezentari ale acestora in cadrul reuniunilor SBM etc.).

  Promovarea si mediatizarea imaginii SBM:

  • utilizarea eficienta a potentialului promotional al paginii WEB SBM ;
  • editarea Buletinului trimestrial SBM in format electronic si traditional (textul integral al Buletinului este accesibil din pagina WEB SBM);
  • difuzarea materialelor promotionale SBM ;
  • elaborarea si difuzarea editiei anuale „Scoala de Biblioteconomie din Moldova in anul…” (format traditional si electronic);
  • publicatii asupra activitatilor SBM si prezentarea comunicarilor, informatiilor in cadrul diverselor reuniuni profesionale, organizate de catre biblioteci, Ministerul Educatiei, Ministerul Culturii (Anul Bibliologic 2004, martie 2005 etc.);
  • vizite de documentare, excursii-panoramic la SBM (pentru specialistii din strainatate, reprezentantii administratiei publice locale etc.);
  • promovarea experientelor si activitatii SBM in cadrul meselor rotunde, altor reuniuni cu reprezentantii institutiilor similare din strainatate ( SUA, Romania, etc.).
  • prestanta cursantilor SBM la locurile de munca (urmare a participarii la actiunile de instruire SBM, revenind la locurile de munca, cursantii organizeaza prezentari, informatii, asigura circuitul mapelor documentare etc.).

  Evaluarea activitatii SBM
  In acest sens mentionam trei directii prioritare de activitate:

  • evaluarea programelor analitice ale actiunilor de instruire (abordarea subiectelor, temelor in domeniu in concordanta cu necesitatile activitatii informational-bibliotecare si schimbarile din domeniu; structurarea si expunerea clara a temelor; continuitatea subiectelor si ordinea logico – stiintifica a acestora; subiecte pentru studiul individual; utilizarea tehnologiilor moderne; aplicarea formelor interactive de predare; mobilitatea stiintifico – practica a cursului; finalitatile etc.);
  • evaluarea cunostintelor si deprinderilor cursantilor, acumulate pe parcursul actiunii de instruire (aprecierea nivelului de receptivitate si intelegere a materialului; impactul actiunii de instruire asupra intentiilor cursantilor de a aplica cunostintele noi la locul de munca si orientarii acestora spre schimbare etc.);
  • evaluarea organizarii actiunilor de instruire si prestantei formatorilor (managementul actiunii; forme de instruire; suport didactic; competente psihopedagogice si de specialitate ale formatorului; vizite la biblioteci si alte institutii informationale etc.).

  In scopul evaluarii au fost utilizate: analiza formularelor de inregistrare, eseuri de autoprezentare, chestionare, interviuri, discutii etc. In activitatea SBM sunt aplicate: evaluari initiale (la inceputul actiunii de instruire), curente (pe parcurs) si finale (la finele actiunii de instruire).Impactul SBM. Probleme si orientari
  SBM, sub egida Asociatiei Bibliotecarilor din Republica Moldova, a lansat si a promovat pentru comunitatea profesionala conceptul si crezul instruirii continue a bibliotecarilor din Republica Moldova. Urmare a promovarii acestui concept putem conchide asupra urmatoarelor:

  • in multe institutii bibliotecare instruirea continua a bibliotecarilor a fost constientizata drept o prioritate manageriala, in acest sens fiind initiate, promovate, aplicate concepte si strategii stiintific argumentate;
  • putem conchide si asupra constituirii unui sistem de instruire continua a bibliotecarilor, acesta incluzand diverse elemente: SBM ( ca forma organizata de instruire continua), instruirea la locul de munca, stagii, vizite de documentare etc.;
  • intensificarea activitatilor (la nivel teoretic si practic) din circuitul „instruire continua – cunostinte si deprinderi noi – schimbari in activitatea profesionala a bibliotecilor si mentalitatea bibliotecarilor”;

  Prin constituirea SBM sunt ameliorate (acest proces fiind, de fapt, continuu) urmatoarele probleme: facilitarea accesului la informatia profesionala; coordonarea si cooperarea eforturilor factorilor de resort pentru procesul de instruire continua; insusirea si acceptarea facilitatilor oferite de implicatiile tehnologiilor moderne; utilizarea rationala a potentialului formatorilor nationali. Prin intermediul SBM a fost amplificat rolul si locul factorului uman – resurselor umane ale institutiilor bibliotecare, acestia devenind treptat mai flexibili, mai insistenti, mai receptivi la schimbarile mediilor interne si externe.

  Analiza SWOT SBM pentru anui 2001- 2006

  Puncte forte ale SBM:

  • acoperiri financiare in cadrul Programului Informational al Fundatiei Soros-Moldova;
  • constituirea unei echipe SBM (formatori, organizatori) interesata profesional si bine pregatita, flexibila in problemele instruirii continua a personalului institutiilor informationale;
  • amplasarea SBM in centrul municipiului Chisinau (comoditati teritoriale);
  • oferirea de catre Biblioteca Nationala a spatiilor functionale necesare;
  • functionarea (si amplasarea acesteia) in colaborare (si in imediata apropiere) cu Departamentul Cercetare si Dezvoltare in Biblioteconomie al Bibliotecii Nationale;
  • detinerea situatiei si cunoasterea necesitatilor de instruire in domeniu;
  • sprijinul comunitatii profesionale si al Biroului ABRM;
  • recunoasterea SBM ca centru de instruire continua de inalta calitate;

  Puncte slabe ale SBM:

  • antrenarea insuficienta a bibliotecarilor din teritoriu in actiuni de instruire (zona de nord si sud a republicii);
  • activitati nepronuntate vizavi de asigurarea durabilitatii in timp a SBM;
  • dificultati pentru implicarea formatorilor SBM in asigurarea seminarelor (din motivul detinerii de catre acestia a unor functii responsabile la locurile permanente de lucru: lipsa timp, diverse sarcini etc.);
  • lipsa instructorilor nationali pentru acoperirea unor subiecte de instruire (de ex., formatul UNIMARC etc.);
  • conditii fizice insuficiente spatiile SBM (lipsa conditionerilor etc.);
  • atentia precumpanitoare data problemelor curente in detrimentul celor de perspectiva;
  • alte puncte slabe.

  Oportunitati (sanse) pentru SBM:

  • asigurarea durabilitatii Centrului cu sprijinul Ministerelor de resort;
  • existenta cererii pentru instruirea continua; constientizarea necesitatii instruirii continue de catre managerii institutiilor bibliotecare si bibliotecari;
  • deschiderea catre SBM a ministerelor de resort ( Ministerul Culturii, Ministerul Educatiei);
  • recunoasterea problemei instruirii continue a bibliotecarilor drept prioritara pentru Asociatia Bibliotecarilor din Republica Moldova; investitii intelectuale si materiale ale ABRM in acest sens;
  • implementarea in biblioteci a unor politici stiintific argumentate de utilizare a personalului; existenta posibilitatilor si necesitatilor de organizare in comun (la comanda bibliotecilor) a actiunilor de instruire;
  • colaborari cu alte centre educationale in interesul instruirii continue a angajatilor institutiilor informationale;
  • alte oportunitati.

  Riscuri (amenintari) pentru SBM:

  • inertie, atitudine neincrezatoare si pur pragmatica a unei parti a comunitatii profesionale;
  • confundarea procesului de instruire continua cu cel de perfectionare profesionala;
  • diversitatea necesitatilor si intereselor de instruire a bibliotecarilor vizavi de posibilitatile SBM;
  • perioada de recesiune economica in Republica Moldova;
  • dificultati ale bibliotecilor pentru motivarea personalului de specialitate (imaginea si statutul social al bibliotecii si bibliotecarului etc.);
  • salarizarea insuficienta a personalului institutiilor info-bibliotecare;
  • situatii economice – materiale deplorabile ale bibliotecilor, incapacitatea financiara a acestora de a acoperi necesitatile institutionale de instruire continua, acest aspect influentand negativ durabilitatea in timp a SBM.