Accesul deschis la informatie si cunoastere: sustinerea progresului durabil

11-12 noiembrie 2010

Organizatori:

Asociatia Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM)
Biblioteca Stiintifica a Academiei de Studii Economice din Moldova

Conferinta isi va desfasura lucrarile sub forma de sedinte ale comisiilor, sectiunilor, in cadrul atelierelor tematice, prezentari la stand, sedinta in plen.

Solicitam inregistrarea in prealabil la activitatile la care intentionati sa participati. Aceasta informatie este necesara pentru buna organizare a lucrarilor Conferintei. In acest sens Va rugam sa completati Fisa de inregistrare (pentru fiecare participant in parte), aceasta fiind prezentata/trimisa persoanelor de contact pana la 20 octombrie 2010.

Ne-inregistrarea in termenii stabiliti va duce la privarea detinerii mapei cu materiale (Buletinul ABRM si alt suport informational-profesional).

Pe parcursul Conferintei va functiona o ampla expozitie Publicatii ale bibliotecilordin Republica Moldova cu prezentari si lansari la standuri. In acest sens Va rugam sa puneti la dispozitia organizatorilor publicatiile Bibliotecii Dvs. pana la 5 noiembrie 2010 (Responsabil: Ina Nicuta, Biblioteca Stiintifica ASEM, inanic@lib.ase.md,. tel. 40 29 40).

Va rugam sa dati curs acestei invitatii, informand asupra evenimentului institutiile si bibliotecarii din teritoriu, din alte retele.

Informatii Utile:
portofoliu biblioteconomic
(publicatii, mape, Buletinul ABRM etc.) – responsabilitatea ABRM
transport, cazare: responsabilitatea participantilor
masa festiva: 100 lei per/persoana (sunt binevenite si persoane insotitoare: rude, colegi-neparticipanti la lucrarile Conferintei)

Pentru informatii si inregistrare contactati:

Ina Nicuta, Biblioteca Stiintifica ASEM, inanic@lib.ase.md, tel. 40 29 40
Vera Sobetchi, secretar ABRM, sobetchi@gmail.com, tel. 43 25 92

 PROGRAM
11 noiembrie 2010, joi 10.00-21.00

Sedinte ale sectiunilor:

Sesiune de comunicari „Bibliotecile publice si comunitatea in contextul societatii cunoasterii: asigurarea accesului la informatie la nivel local”
(organizatori: sectiunea „Biblioteci publice”; loc desfasurare Biblioteca Municipala „B.P. Hasdeu”).

Sesiune de comunicari „Rolul bibliotecilor universitare in comunicarea stiintifica”
(organizator: sectiunile „Biblioteci Universitare” si „Biblioteci Specializate”; loc desfasurare: Biblioteca Universitatii Tehnice din Moldova, bloc 1 (centru), Sala Festiva, et.1)

Atelier profesional „Biblioteca de colegiu/scoala profesionala in dialog cu fenomenul Biblioteca 2.0”
(organizator: sectiunea „Biblioteci de Colegii si Scoli Profesionale”; loc desfasurare: Biblioteca Colegiului de Informatica

Atelier profesional „Biblioteca scolara intre traditie si modernitate”
(organizator: sectiunea „Biblioteci scolare”; loc desfasurare: Liceul academic roman-englez „Mircea Eliade – mun. Chisinau, str. Mitropolit G. Banulescu – Bodoni, 33)

Sedinte ale comisiilor, ateliere profesionale, mese rotunde:

Atelier profesional „Formarea culturii informationale – prioritate a bibliotecilor in Societatea Cunoasterii”
(organizatori: comisia „Cultura Informationala” si sectiunea „Biblioteci Scolare”; loc desfasurare: Filiala Bibliotecii Nationale pentru Copii „Ion Creanga” – str. 31 August 127, in incinta Teatrului „Licurici”)

Atelier specializat „Biblioteca ca sistem tehnologic normalizat”
(organizator: comisia ABRM „Standardizarea activitatii de biblioteca”; loc desfasurare: Biblioteca Republicana Tehnico-Stiintifica)

Masa rotunda „Sistemul European de Certificare pentru profesionisti in biblioteconomie, informare, documentare: deschideri pentru Republica Moldova”
(organizator: comisia „Formare profesionala continua. Etica si Deontologie”; loc desfasurare: ULIM, Departamentul Informational Biblioteconomic, Sala de Lectura nr. 3 „Filologie Romano-Germanica”)

Sesiune de comunicari: „Tendinte actuale in dezvoltarea tehnologiilor informationale in bibliotecile din Republica Moldova”
(organizator: Comisia „Informatizare si tehnologii Informationale”; loc desfasurare: Biblioteca Stiintifica ASEM).

Atelier profesional „Descrierea bibliografica a documentelor: aliniere la noile cerinte internationale”
(organizator: comisia „Catalogare si Indexare”; loc desfasurare: Camera Nationala a Cartii)

Masa festiva. Program cultural


12 noiembrie 2010, vineri 9.00 – 14.00

ŞEDINŢA ÎN PLEN

  1. Inregistrarea participantilor.
  2. Mesaje de salut din partea persoanelor oficiale si ale oaspetilor de onoare.
  3. Asociatia Bibliotecarilor din Republica Moldova in sprijinul accesului deschis la informatie si cunoastere. Accesul deschis la informatie si cunoastere: sustinerea progresului durabil (reflectii si repere de la Conferinta anuala IFLA, august 2010, Gothenburg, Suedia).
  4. Informatii ale moderatorilor sedintelor sectiunilor, comisiilor ABRM, atelierelor. Propuneri, recomandari ale Conferintei ABRM. Discutii.
  5. Lansari de publicatii institutionale si de autor. Prezentari la stand.

Materialele Conferintei ABRM 2010

Elena BUTUCEL
Cultura informationala: necesitatea de adaptare la cerintele societatii

Lilia GORE
Formarea culturii informationale a utilizatorilor. Cazul bibliotecilor de colegii

Lilia TCACI
Cultura informationala in contextul prioritatilor profesionale IFLA

Maria CALANCEA
Orele de bibliologie si formarea pentru viata a beneficiarilor bibliotecii scolare

Maria VATAMANU
Cultura Informatiei si noua paradigma educationala

Natalia CULICOV
Educatia pentru informatie a studentilor balteni

Natalia GHIMPU
Elemente ale culturii informationale a noilor beneficiari: pe marginea sondajului DIB

Elizaveta CHIRIAC
Strategii de formare a potentialului creativ al bibliotecarului

Ludmila CORGHENCI
Certificatul european al nivelului de calificare: de ce, cum, impact

Tatiana COSERI
Ziua europeana privind promovarea competentelor profesionistilor din informare-documentare: continut, caracteristici si evaluare