Biblioteca publică – partener în promovarea proprietăţii intelectuale

Concursul republican „Biblioteca publică – partener în promovarea proprietăţii intelectuale” la ediţia a V-a”
În scopul promovării informaţiei privind sistemul naţional de protecţie a proprietăţii intelectuale în randul populaţiei prin intermediul bibliotecilor din teritoriu, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, în cooperare cu Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova, a lansat Concursul republican „Biblioteca publică – partener în promovarea proprietăţii intelectuale”, ediţia V.Concursul se va desfăşura în perioada:
1 aprilie 2015 – 1 aprilie 2016
.La Concurs pot participa bibliotecile cu statut de bibliotecă naţională sau republicană, cele universitare, municipale, raionale şi specializate. Bibliotecile participante la Concurs vor desfăşura activităţi de familiarizare a beneficiarilor cu potenţialul informaţional şi serviciile oferite inventatorilor, cercetătorilor şi utilizatorilor de informaţie în domeniul proprietăţii intelectuale (organizarea standurilor permanente, desfăşurarea expoziţiilor, disputelor şi seminarelor tematice, meselor rotunde, constituirea unor noi colecţii, ş.a.).Înscrierea la concurs se face prin completarea Cererii de participare şi anexarea informaţiei – sinteze despre activităţile realizate.

Biblioteca AGEPI solicită depunerea cererilor şi prezentarea informaţiei – sinteze referitoare la activităţile întreprinse din partea bibliotecilor participante la concurs în perioada 01- 10 aprilie 2016.

Evaluarea informaţiilor prezentate la Concurs se va face strict în limitele criteriilor stabilite în Regulamentul de organizare a Concursului republican „Biblioteca – partener în promovarea proprietăţii intelectuale”.

Pentru informaţii suplimentare: 022 400597; 022 400596.

REGULAMENT cu privire la organizarea Concursului republican „Biblioteca – partener în promovarea proprietăţii intelectuale”, Ediţia a V-a