Nume, Prenume Instituţia, Postul Atribuţii Contacte
Mariana Harjevschi
Biblioteca Municipală
„B. P. Hasdeu”
director general
Preşedinte (022) 22 33 60
mharjevschi@hasdeu.md
mharjevschi@gmail.com
bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 148
mun. Chişinău
Natalia Cheradi
Biblioteca Ştiinţifică ASEM
director adjunct
Vice-Preşedinte (022) 40 29 64
cheradi@lib.ase.md
str. Bănulescu Bodoni, 59
mun. Chişinău
Tatiana Coşeri
Biblioteca Municipală
„B. P. Hasdeu”
director adjunct
Vice-Preşedinte (022) 27 85 92
tcoseri@hasdeu.md
bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 148
mun. Chişinău
Renata Cozonac
Camera Naţională
a Cărţii
şef serviciu
Membru (022) 29 59 16
abrm.moldova@gmail.com
bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 180
mun. Chişinău
Lilia Tcaci
Biblioteca Naţională pentru Copii
„Ion Creangă”
director adjunct
Membru (022) 22 95 56
litcaci@gmail.com
str. Şciusev, 65
mun. Chişinău
Galina Musteaţă
Biblioteca Publică
Orăşenească, Ştefan Vodă
director
Membru (0242) 25 211
musteatsagalina@mail.ru
str. 31 August, 2
or. Ştefan-Vodă
Valentina Chitoroagă
Camera Naţională
a Cărţii
director
Membru (022) 29 57 46
valentina.chitoroaga@gmail.com
bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 180
mun. Chişinău
Rodica Avasiloaie
Biblioteca Academiei
de Muzică, Teatru şi
Arte Plastice
director
Membru (022) 24 23 38
rodica.avasiloaie@gmail.com
A. Mateevici, 87
mun. Chişinău
Nelly Ţurcan
Catedra Biblioteconomie şi
Asistenţă Informaţională,
USM
doctor conferenţiar universitar
Membru (022) 57 75 46
tsurcannelly@gmail.com
str. A. Mateevici, 60
mun. Chişinău
Liubov Arion
Direcţia Generală
Educaţie,
Tineret şi Sport
specialist principal
Membru (022) 23 49 75
arion_liuba@mail.ru
str. Mitropolit Dosoftei, 99
mun. Chişinău