Cursuri de recalificare

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova în colaborarea cu Centrul de Formare Continuă al Universităţii de Stat din Moldova oferă oportunități de dezvoltare profesională pentru bibliotecari și organizează diverse acțiuni de instruire formal şi nonformală pentru bibliotecarii din diverse rețele de biblioteci, precum cele publice, universitare, școlare, promovând concepte inovative de dezvoltare a bibliotecilor din Republica Moldova.

Formarea profesională continuă include, de asemenea, recalificarea specialiștilor cu studii superioare din alte domenii de formare profesională. Cursurile de recalificare permit obţinerea de competenţe necesare unei noi ocupaţii sau profesii, diferită de cea dobândită anterior.

Organizarea Programului de recalificare:

domeniul general de studiu – 34 Ştiinţe ale Comunicării şi Informării
domeniul de formare profesională – 344 Ştiinţe ale Informării
specialitatea – 344.1 Biblioteconomie, asistenţă informaţională şi arhivistică
Numărul total de credite de studiu – 50
Numărul total de ore – 1410
Baza admiterii pentru programul de recalificare – Studii superioare în alte domenii.
Forma de organizare a învăţământului – cu frecvenţă redusă (3-4 ori pe an).
Durata studiilor – 1 an (ianuarie – decembrie).
Limba de instruire – limba română şi limba rusă.
Finalizarea programul de recalificare – susţinerea tezei de recalificare.
Confirmarea studiilor de recalificare – diploma Ministerului Educaţiei.

Cadrele didactice care ţin cursuri la acest program sunt profesori universitari, specialişti de vază din Centrele Biblioteconomice din ţară. Instruirea este organizată în baza planului de învăţământ şi curricule care sunt revizuite şi actualizate odată la 2-3 ani. În cadrul procesului de studii sunt prevăzute diverse forme de instruire: prelegeri, lucrări practice şi de laborator, discuţii, excursii etc.

Pentru înscriere la programul de recalificare urmăriţi anunţurile pe site-ul ABRM.

Doritorii se pot înscrie la Centrul de Formare Continuă al USM.

Adresa: Chişinău, str. A. Mateevici, 60, Bloc Central, et. 2, Biroul 233.

ŞEF-ADJUNCT – Conf. univ. Maria BÎRCĂ

tel.: (373-22)-57-74-86
fax: (373-22)-24-42-48
e-mail: mbirca@gmail.com

Biroul 233, Blocul Central USM