Cursuri de perfecționare

În conformitate cu Regulamentul privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci (aprobat prin Ordinul Ministrul Culturii, nr. 17 din 05.02.2015) o dată la 5 ani se va realiza conferirea /confirmarea categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci. Pentru obţinerea categoriei de calificare solicitantul trebuie să acumuleze punctaj pentru formare continuă. În acest scop Centrul de Formare Continuă al Universităţii de Stat din Moldova şi Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova organizează cursuri de formare continuă pentru personalul de specialitate care nu are studii de specialitate în domeniul biblioteconomiei, precum şi pentru specialişti cu studii medii de specialitate şi studii superioare în domeniul biblioteconomiei şi asistenţei informaţionale.

Cursurile de formare continuă oferă oportunități de dezvoltare profesională pentru bibliotecari și sunt organizate pentru bibliotecarii din diverse rețele de biblioteci, precum cele publice, universitare, școlare, promovând concepte inovative de dezvoltare a bibliotecilor din Republica Moldova.

Pentru specialiştii cu studii superioare, precum şi specialiştii cu studii medii de specialitate din alte domenii de formare profesională, angajaţi în biblioteci şi care solicită conferirea categoriei de calificare se organizează un curs de pregătire iniţială „Bazele Biblioteconomiei şi Ştiinţelor Informări”, în volum de 75 de ore.

Pentru specialiştii cu studii superioare, precum şi specialiştii cu studii medii de specialitate din domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informării, angajaţi în biblioteci şi care solicită conferirea / confirmarea categoriei de calificare se organizează cursuri tematice.

Pentru înscriere la cursurile de formare continuă urmăriţi anunţurile pe site-ul ABRM.

Doritorii se pot înscrie la Centrul de Formare Continuă al USM.

Adresa: Chişinău, str. A. Mateevici, 60, Bloc Central, et. 2, Biroul 233.

ŞEF-ADJUNCT – Conf. univ. Maria BÎRCĂ

tel.: (373-22)-57-74-86
fax: (373-22)-24-42-48
e-mail: mbirca@gmail.com

Biroul 233, Blocul Central USM