NUME, PRENUME INSTITUŢIA, POST ATRIBUŢII CONTACTE
Rău Alexe
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
director general
Preşedinte  (022) 24 04 18
str. 31 August 1989, 78 A
mun. Chişinău
Corghenci Ludmila
DIB ULIM vice-presedinte (022)21 24 18
lcorghenci@yahoo.com
Kulikovski Lidia
Biblioteca Municipală
„B. P. Hasdeu”
director general
Membru (022) 22 33 60
kulikovski@hasdeu.mdKulikovski.hasdeu@gmail.com
bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 148
mun. Chişinău
Balaban Claudia
BNC Ion Creangă  Membru
Ghinculov Silvia
BA ASEM   Membru
Covalev Maria
BCȘ AȘ   Membru
Madan Ion
professor USM   Membru
Sitari Lidia
BR Orhei   Membru
Drăgănel Angela
BNRM  Membru