Legea Republicii Moldova cu privire la biblioteci

 

Legea Republicii Moldova cu privire la biblioteci
Nr.286-XIII din 16.11.94
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.2/15 din 12.01.1995

C U P R I N SCapitolul I
DISPOZITII GENERALE

Articolul 1. Notiuni principale
Articolul 2. Biblioteca
Articolul 3. Principiile de functionare
Articolul 4. Functiile
Articolul 5. Categoriile si tipurile
Articolul 6. Biblioteca specializata
Articolul 7. Biblioteca de invatamint
Articolul 8. Biblioteca publica
Articolul 9. Sistemul national de biblioteci
Articolul 10. Biblioteca Nationala a Republicii Moldova
Articolul 11. Biblioteca obsteasca
Articolul 12. Biblioteca particulara
Articolul 13. Constituirea si desfiintarea

Capitolul II
ADMINISTRAREA BIBLIOTECILOR

Articolul 14. Administrarea publica centrala
Articolul 15. Administrarea publica locala
Articolul 16. Consiliul Biblioteconomic National
Articolul 17. exclus
Articolul 18. Personalul

Capitolul III
COLECTIILE DE BIBLIOTECA

Articolul 19. Patrimoniul national de publicatii
Articolul 20. Exportul de publicatii
Articolul 21. Completarea colectiilor
Articolul 22. Depozitul legal
Articolul 23. Exemplarele legale de acte oficiale
Articolul 24. Politica editoriala si bibliotecile
Articolul 25. Controlul bibliografic national
Articolul 26. Inventarierea colectiilor de biblioteca
Articolul 27. Gestiunea colectiilor de biblioteca

Capitolul IV
DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE BENEFICIARULUI

Articolul 28. Accesibilitatea publicatiilor
Articolul 29. Dreptul la conditii optime de lucru
Articolul 30. Obligatiuni

Capitolul V
BAZA ECONOMICA A BIBLIOTECILOR

Articolul 31. Bugetul
Articolul 32. Sponsorizarea
Articolul 33. Prestarea de servicii platite
Articolul 34. Trimiteri postale

Capitolul VI
RESPONSABILITATEA

Articolul 35. Raspunderea pentru incalcarea legislatiei cu privire la biblioteci

Capitolul VII
COLABORAREA INTERNATIONALA

Articolul 36. Subiectul colaborarii internationale
Articolul 37. Domeniile colaborarii internationale


Nota: In cuprinsul legii sintagma “Ministerul Culturii” se inlocuieste cu sintagma “Ministerul Culturii si Turismului” conform Legii nr.211-XVI din 29.07.05, in vigoare 07.10.05Nota: Legea a fost republicata in Monitorul Oficial nr.14-17 din 07.02.2003 pag.5

Nota: Vezi Hot. Parl. nr.287-XIII din 16.11.94 “Pentru punerea in aplicarea a Legii cu privire la biblioteci”


Download “Legea Republicii Moldova cu privire la biblioteci”
Nr.286-XIII din 16.11.94 (pentru a vizualiza informatia aveti nevoie de Acrobat Reader)

Proiect
LEGEA BIBLIOTECILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA
Prezenta lege stabileste bazele juridice, economice si sociale in domeniul activitatii bibliotecilor, reglementeaza raporturile juridice ce tin de subiectul activitatii bibliotecare.


Download Proiect “LEGEA BIBLIOTECILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA” (pentru a vizualiza informatia aveti nevoie de Acrobat Reader)