PLAN DE ACŢIUNI 2013

Prioritatea A. Consolidarea capacităţii instituţionale a ABRM şi promovarea bunelor  practici manageriale

Nr. d/o

Activitatea Surse Perioada implementare Rezultate

Responsabil¹

1

2 4 5 6

7

B.1. Scop: Implicarea Biroului executiv şi Consiliului administrativ  în diverse activităţi pentru excelenţă organizaţională
1. Crearea bazei de date BibConect (va include membrii individuali şi colectivi ai ABRM) ‐ stabilirea conceptului bd; integrarea, configurarea datelor în baza de date; redactarea datelor, asigurarea accesului la baza de date şi  promovarea bazei de date)

·         Alcătuirea bazei de date a membrilor Zonei Nord ABRM
·         Alcătuirea bazei de date a membrilor Zonei Sud ABRM
·         Alcătuirea bazei de date a membrilor Zonei Centrul ABRM

 

  Personal, intern, grant

 

 

 Ianuarie ‐ decembrie

 Baza de date  

 

 

MP CTL

 

ZN/CTL ZS/CTL ZC/CTL

2. Crearea bazei de date Biblio+ (va include bibliotecile din SNB) ABRM
Alianța INFONET
Ianuarie ‐ martie Baza de date CA
3. Organizarea şedințelor lunare ale Biroului/Consiliului de Administrare (ultima zi de vineri a lunii)  

Intern

 

Ianuarie ‐ decembrie

 

12 şedințe anuale

 

CA

4. Organizarea atelierelor de instruire a CA şi membrilor ABRM (din cadrul BSLA)

–          Instruire nr. 1 (Management/consolidare ABRM)
–          Instruire nr. 2 (Comunicare regională) + 2 instruiri cascadă
–          Instruire nr. 3 (Advocacy)

 

 

 

Grant

 

 

Ianuarie ‐ octombrie

 

 

 

Ateliere de instruire

 

 

 

CA

5. Organizarea şedințelor comisiilor şi secțiunilor (de profil, regionale şi de tip) ABRM  

Intern

 

Ianuarie ‐ decembrie

 

Şedințe

 

Comisii şi Secțiuni

B.2. Scop: Îmnunătăţirea cadrului intern de reglementare al ABRM
 

1.

Actualizarea reglementărilor interne ale ABRM Intern Ianuarie ‐ decembrie Statutul ABRM (actualizat)
Codul  etic (actualizare)
Reg. Conc. Naț. Cel mai bun bibliotecar (actualizare)
Reg. Conc. Naț. Cele mai bune lucrări (actualizare)
Regulamentul privind Modul de conferire a categoriilor de calificare a cadrelor bibliotecare (actualizare)
Politica de editare a ABRM(actualizare)
CA
2. Elaborarea Regulamentului ABRM (elaborare) Intern Ianuarie ‐ Decembrie Regulament CA
3. Elaborarea Strategiei de Comunicare a ABRM Intern Martie Strategie C
4. Elaborarea Strategiei pe termen lung a ABRM Intern Ianuarie‐ decembrie Strategie CA PAF
5. Crearea Fişei comisiile şi secțiunile ABRM Intern Ianuarie ‐ februarie Fişe MP CA
6. Crearea bazei de date a formatorilor (ABRM şi CFC) Intern Octombrie ‐ noiembrie Baza de date FPC
B.3. Scop: Dezvoltarea instrumentelor de promovare ale ABRM
 

1.

Administrarea paginii web ABRM (actualizarea, dezvoltarea şi promovarea) versiunea I Intern Ianuarie‐iunie PW ITI
 

2.

Migrarea paginii web a ABRM pe o nouă platformă versiunea II Intern, parteneriat Iulie‐decembrie Versiunea nouă a paginii web ITI
 

 

3.

Promovarea pe rețelele de socializare

–          Facebook
–          Youtube
–          Flickr
–          Etc.

 

Intern

Ianuarie‐ decembrie  

Rețele de socializare

 

ITI

 

 

 

 

 

4.

Editarea materialelor promoționale ABRM, urmărind scopurile:

–      de promovare a imaginii ABRM, atragerii noilor membri ai ABRM (gen “Membru ABRM – câştig profesional şi personal”)

–      de promovare a activităților ABRM (gen “Orientări strategice ale ABRM pentru anul 2013”, “ABRM în anul 2012”)
–      ‐ promovarea identității ABRM (valori, misiune etc.)

 

 

 

Intern

 

 

 

Ianuarie‐ decembrie

 

 

 

Materiale promoționale

 

 

 

CC

5. Editarea Buletinului ABRM Intern, grant Ianuarie‐ decembrie 2 ediții C
6. Editarea Buletinului de noutăți al ABRM Intern, grant Ianuarie – decembrie 6 ediții C
7. Editarea în continuare a Buletinului Catalogare Indexare (cu suportul bibliotecilor membrii cărora constituie componența secțiunii etc.) Intern Ianuarie‐ decembrie 2 ediții CI
 

8.

Editarea şi difuzarea buletinului „InfoStand biblioteconomic” în comunitatea bibliotecară Intern Ianuarie‐ decembrie 2 numere (aprilie, octombrie) PTB
9. Menținerea în continuare a revistei electronice a Secțiunii Biblioteci Universitare Bibliouniversitas; Intern Ianuarie‐ decembrie 2 numere BU
10. Crearea blog‐ului profesional al secțiunii PTB Intern Mai Un blog PTB
11. Crearea Blogului  secțiunii Catalogare şi indexare

– spațiu de comunicare profesională

Intern Februarie Un blog CI
 

 

12.

Crearea şi actualizarea permanentă a unei baze de date (plasate pe www.abrm.md) cuprinzând rezultatele celor mai relevante cercetări şi succese ale BU şi editarea unui document tipărit (ghid etc.); Intern Ianuarie‐ decembrie Bază de date BU
 

13.

Menținerea blogului  www.bibnordcoseriu.wordpress.com   (comisiei Zonale Nord prin intermediul blog‐ului)  

Intern

 

Ianuarie ‐ decembrie

 

Blog

 

ZN

 

14.

Editarea publicațiilor bibliotecarilor  din Zona Nord în revista de specialitate a BMB „E. Coşeriu” Biblio‐info nr. 1(24) şi 2(25) 2013  

Intern

 

Ianuarie ‐ decembrie

 

Reviste (2)

 

ZN

 

15.

Dezvoltarea şi actualizarea paginii Web REM  http://www.lib.ase.md/eifl/ Intern Ianuarie ‐ decembrie Site CA, PAF
16. Dezvoltarea blogului EIFL‐OA  http://eifloamoldova.wordpress.com/ Intern Ianuarie ‐ decembrie Blog CA, PAF
B.4. Scop: Elaborarea instrumentelor profesionale ale ABRM
 

1.

Elaborarea Ghidului informativ Cultura informaţiei

·         elaborare concept
·         realizare, prezentare

 

Intern

 

Aprilie ‐ august

 

Ghid

 

CI

2. Elaborarea Ghidului bibliotecarului de colegiu Intern Februarie‐ decembrie Ghid BSC
 

3.

Elaborarea Ghidului național Înregistrarea bibliografică.  Descrierea bibliografică.  Cerințe generale şi reguli de alcătuire în conformitate cu Standardul interstatal  GOST 7.1‐ 03  

Intern

 

Februarie‐ decembrie

 

Ghid

 

CI

4. Editarea lucrărilor bibliografice: ghid metodologic Intern Februarie‐ decembrie Ghid CI
B.5. Scop: Promovarea activităţii ABRM prin articole, intermediul conferinţelor şi alte evenimente
1. Organizarea Zilei Bibliotecarului, 23 aprilie Intern Aprilie Eveniment CA
2. Săptămâna Accesului Deschis 2013: 21‐27 octombrie Intern Octombrie Program național CA, PAF
 

 

 

3.

Articole

Articole în publicații de specialitate, comunicări în cadrul întrunirilor profesionale, postări pe website‐ul ABRM (informații, programe, rapoarte, tutoriale etc.);

 

 

Intern

 

Ianuarie ‐ decembrie

 

Articol

CI
4. Publicarea articolelor despre activitatea comisiei în publicațiile ABRM Intern Ianuarie‐ decembrie Articol CA
5. Conferinţe

Participarea cu comunicări şi prezentări la acțiunile organizate de ABRM

 

 

Intern

 

 

Ianuarie‐ decembrie

 

 

Participări

 

 

CA

6. Organizarea unui briefing de presă Intern Ianuarie‐ decembrie Briefing de presă BP
B.6. Scop: Dezvoltarea parteneriatelor
1. Colaborarea cu Novateca şi Clubul Inițiativa Pro Intern Ianuarie ‐ decembrie Proiectul BSLA CA
 

2.

Colaborarea cu Centrul de instruire a USM Intern Ianuarie ‐ decembrie Instruiri FPC CA
3. Colaborarea cu Catedra BAI Intern Ianuarie ‐ Decembrie Recrutarea studenților (ciclul I/II) de a deveni membri activi ai ABRM PC CA
4. Implicare în coordonarea/promovarea REM ntern Ianuarie ‐ decembrie Activități comune CA PAF
 

 

5.

Extinderea parteneriatelor ABRM prin semnarea acordurilor de cooperare

·         Elaborarea conceptului acordului·         Expedierea şi semnarea acordului

 

Intern

 

Ianuarie ‐ martie

 

Acorduri

 

MP

6. Înregistrarea în baza de date a organizațiilor nonguvernamentale Intern Ianuarie  

Baza de date

 

MP

7. Constituirea bazei de date a agențiilor de presă din RM, a mass‐mediei scrise şi audio‐video ntern Ianuarie Baza de date MP
. Realizarea Programelor EIFL: EIFL‐IP; EIFL‐OA, EIFL‐FOSS pe baza recomandărilor coordonatorilor  internaționali. ntern anuarie‐ decembrie  

Activități/proiecte  comune

CA PAF
9. Înscrierea la Programul EIFL‐PLIP Intern Iunie  

Demers, Acord de colaborare

CA PAF

Prioritatea B. Dezvoltarea reţelei de membri individuali şi instituţionali ai ABRM şi fidelizarea acestora

Nr. d/o Activitatea Surse Perioada de implementare Rezultate Responsabil

1

2 4 5 6

7

A.1. Scop: Încurajarea bibliotecarilor şi bibliotecilor de a deveni membri ai ABRM
1. Elaborarea structurii filialelor ABRM ntern Ianuarie‐martie Structura MP
. Organizarea focus‐grupurilor (Nord, Sud, Centru) Grant (BSLA) Ianuarie‐decembrie Focus‐grupuri CA C PAF
 

 

3.

Atragerea voluntarilor în ABRM

–          Recrutarea voluntarilor în organizarea unor evenimente
–          Oferirea scrisorilor de recomandare pentru voluntari

 

 

Intern

 

 

Ianuarie‐decembrie

 

 

Voluntari

 

C MP

 

4.

Întâlniri în teritoriu cu bibliotecarii din bibliotecile publice şi cu responsabilii din partea autorităților publice locale  

Intern

 

Ianuarie‐decembrie

 

Întâlniri

 

BP ZC

 

5.

 

Vizite în teritoriu Briceni, Căuşeni

 

Intern

 

Aprilie mai

 

Vizite

 

ZN

 

6.

Seminar de prezentare a ABRM (cu prezența Biroului) la Cahul, Leova, Ciadîr‐Lunga, Taraclia Intern  

Februarie‐aprilie

 

Vizite

 

ZS

Prioritatea C. Advocacy pentru profesia de bibliotecar şi a instituţiei bibliotecare

Nr. d/o Activitatea Surse Perioada de implementare Rezultate Responsabil

1

2 4 5 6

7

C. 1 Scop: Colaborarea cu instituţiile publice privind promovarea unui cadru juridic şi metodologic al domeniului şi profesiei
 

1.

Colaborarea cu diverse instituții: Ministerul Culturii, Ministerul Educației, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Institutul pentru Dezvoltarea Societății Informaționale etc.  

Intern

 

Ianuarie ‐ decembrie

 

Elaborarea de documente/politici/strategii

 

CA

 

2.

 

Colaborarea cu Consiliul Biblioteconomic Național

 

Intern

 

Ianuarie ‐ decembrie

 

Activități/proiecte  comune

 

CA

 

3.

 

Participarea ABRM în modificarea Legii cu privire la biblioteci

 

Intern

 

Februarie

 

Modificări

 

CA

 

4.

Participarea ABRM în elaborarea Strategia de dezvoltare a culturii Republicii Moldova: 2013­ 2020;  

Intern

 

Februarie

 

Modificări

 

BU

 

3.

 

Elaborarea unui demers din partea ABRM privind informatizarea bibliotecilor săteşti

 

Intern

 

Ianuarie‐ decembrie

 

Demers

 

BP

 

4.

Promovarea documentelor, standardelor şi practicilor internaționale referitoare la Cultura informației (diseminare, traducere, publicare);  

Intern

 

Ianuarie‐ decembrie

 

Propuneri

 

CI

 

5.

Propuneri privind reflectarea principiilor CI şi învățării pe parcursul întregii vieți în legi, strategii, politici, programe şi alte documente de importanță națională  

Intern

 

Ianuarie‐ decembrie

 

Propuneri

 

CI

 

6.

Monitorizarea implementării modificărilor parvenite în Raportul statistic (Ianuarie‐ decembrie), №6‐c Activitatea bibliotecilor  

Intern

 

Aprilie‐decembrie

 

Propuneri

 

CE

 

7.

Inițierea  activității de elaborare a cadrului de reglementare a activității bibliotecilor din instituțiile de învățământ secundar profesional şi mediu de specialitate  

Intern

 

Martie‐noiembrie

 

ROI / ROF

 

BCSP

 

8.

 

Elaborarea Nomenclatorului‐tip a proceselor şi operațiilor tehnologice de bibliotecă

 

Intern

 

Mai

 

Nomenclator tip

 

PTB

 

9.

 

Elaborarea instrucțiunii‐algoritm “Referințe”

 

Intern

 

iunie

 

Instrucțiune – algoritm

 

PTB

 

10.

Elaborarea recomandărilor privind evidența şi statistica resurselor şi serviciilor electronice  

Intern

 

Octombrie

 

Recomandări

 

PTB

 

11.

 

Elaborarea fişei‐model a evidenței referințelor

 

Intern

 

Aprilie

 

Fişă model

 

PTB

 

12.

Perfectarea listei standardelor în vigoare în RM în domeniul biblioteconomie şi ştiința informării şi plasarea pe site‐ul ABRM  

Intern

 

Aprilie

 

Lista  standarde (www.abrm.md)

 

CI

 

 

 

 

13.

Actualizarea  setului de materiale în corespundere cu ultimele modificări:

•         Tabele CZU pentru biblioteci mici
•         Lista abrevierilor de cuvinte şi îmbinărilor de cuvinte în limba română conform standardului interstatal GOST 7.11‐2004(ISO 832:1994) introd. din 09.01.2005
•         Tabele de autor

 

 

 

 

Intern

 

 

 

 

Ianuarie‐ decembrie

 

 

 

 

Acte interne

 

 

 

 

CI

Prioritatea D. Cercetări – în susţinerea dezvoltării ABRM

Nr. d/o Activitatea Surse Perioada de implementare Rezultate Responsabil
1 2 4 5 6 7
D. 1 Scop: Desfăşurarea activităţii de cercetare în scopul identificării  soluţiilor (chestionare, studii)
 

1.

 

Lansarea chestionarului ABRM

 

Grant

 

Martie / octombrie

 

2 chestionare

CA C PAF
 

2.

Identificarea necesităților de elaborare a documentelor în susținerea unor anumite procese tehnologice (instrucțiuni, regulamente etc.) prin chestionarea bibliotecilor  

Intern

 

februarie

Chestionare

Elaborarea de instrucțiune/regulament

 

PTB

 

3.

Analiza, diagnosticarea cât mai exactă, acumularea datelor despre punctele forte și dificultățile BU (vizite în toate BU, acumularea propunerilor pentru activitatea ABRM);  

Intern

 

Februarie‐ martie

 

Analiză

 

BU

 

 

4.

Studierea unor soft‐uri, pachete de programe de bibliotecă prezente gratuit în Internet şi promovarea lor pentru rețeaua bibliotecilor de

colegiu, şcolare, publice (seminar în coordonare cu secțiunea Biblioteci de Colegiu)

 

 

Intern

 

 

Septembrie

 

 

Studiu

 

 

ITI

 

 

5.

Analiza şi determinarea soluțiilor pentru crearea Resurselor Informaționale Partajate (Cataloage, Baze de Date tematice, abonare ediții periodice, etc.) – prezentare material (studiu de caz) în cadrul Conferinței ABRM  

 

Intern

 

 

Noiembrie

 

 

Studiu

 

 

ITI

 

6.

Analiza şi specificarea direcțiilor noi de deservire a utilizatorilor în mediul bibliotecilor electronice – prezentare material în cadrul Conferinței ABRM  

Intern

 

Noiembrie

 

Studiu

 

ITI

 

7.

 

Elaborarea chestionarului pentru determinarea necesităților de formare continuă

 

Intern

 

Mai

 

Chestionar

 

FPC

 

8.

 

Indicatori de performanță pentru biblioteci. Evaluarea situației actuale

 

Intern

 

Aprilie‐iunie

 

Studiu

 

CE

 

9.

 

Elaborarea analizei SWOT

 

Intern

 

Ianuarie

 

Analiză

 

PAF

Prioritatea E. Formare continuă

Nr. d/o Activitatea Surse Perioada de implementare Rezultate Responsabil
1 2 4 5 6 7
E. 1 Scop: Realizarea activităţilor de formare continuă
 

1.

 

Identificarea şi crearea bibliotecilor ca centre locale de formare continuă

 

Intern

 

Octombrie ‐ noiembrie

 

Baza de date

 

FPC

 

 

 

 

 

2.

Dezvoltarea conținutului cursurilor de formare a Culturii informației pentru ciclul preuniversitar şi universitar, elaborarea noilor curricule

•         cooptarea membrilor în grupurile de lucru

•         prezentarea proiectului în comisie
•         prezentarea pentru discuții publice
•         prezentarea spre aprobare Min. Educației

 

 

 

 

 

Intern

 

 

 

 

Februarie 2013

– aprilie, 2014

 

 

 

 

 

Curs

 

 

 

 

 

CCI

 

3.

Organizarea mesei rotunde Evidenţa şi statistica resurselor şi serviciilor electronice de bibliotecă  

Intern

 

Octombrie

 

Masă rotundă

 

PTB

 

 

4.

Organizarea în colaborare cu secțiunea

„Biblioteci specializate” a mesei rotunde

„Dezbateri pe marginea alcătuirii listelor lucrărilor ştiințifice ale instituțiilor academice elaborate în conformitate cu SM ISO 690”

 

Intern

 

Octombrie

 

Masă rotundă

 

 

CI

 

5.

Organizarea informării bibliotecarilor din bibliotecile publice despre oportunitățile de obținere a grant‐urilor şi sponsorizărilor  

Intern

 

Ianuarie‐ decembrie

 

Atelier

 

BP

 

6.

Instruire bibliotecarilor din suburbia Chişinăului în Utilizarea tehnologiilor informaţionale  

Intern

 

Ianuarie‐ decembrie

 

Atelier

 

BP

 

7.

Organizarea unui eveniment de prestigiu în cadrul BU, cu participare internațională (conferința Competitivitate şi eficiență);  

Intern

 

Noiembrie

 

Conferință

 

BU

 

8.

Organizarea trainingul‐ui Dezvoltarea şi eficientizarea serviciilor electronice moderne în bibliotecile universitare  

Intern

 

Mai

 

Training

 

BU

 

9.

Organizarea atelierului Catalogarea, indexarea și clasificarea documentelor de muzică tipărită (în colaborare cu Comisia Catalogare și Clasificare, Camera Națională a Cărții)  

Intern

 

Martie

 

Atelier

 

BU

 

 

 

10.

Ateliere tematice

·         Cultura instituțională
·         Managementul  conflictelor
·         Etica relațiilor bibliotecarului cu utilizatorul
·         Eticheta aspectului exterior

 

 

 

Intern

 

 

Ianuarie‐ decembrie

 

 

 

Atelier

 

 

 

E

 

 

11.

Utilizarea aplicației Excel în managementul de bibliotecă (pentru diverse categorii de bibliotecari, interesați de subiect)  

Intern

 

Mai

 

Training

 

ITI

 

12.

Organizarea cursurilor de formare continuă pentru directorii şi managerii superiori Managementul inovaţional al instituţiilor infodocumentare  

Intern

 

Iunie‐noiembrie

 

Cursuri

 

FPC

 

13.

Organizarea cursurilor de formare continuă pentru bibliotecarii şcolari „Biblioteca şcolara: modernizare şi schimbare prin prisma Manifestului UNESCO”  

Intern

 

Iunie‐noiembrie

 

Cursuri

 

FPC

 

14.

Organizarea trainingului Criteriile şi metodica organizării  expoziţiilor­postere  

Intern

 

Martie

 

Training

 

ZN

 

15.

Inaugurarea Colocviului al Bibliotecarilor Bibliotecilor Publice din Nordul Republicii Moldova  

Intern

 

Aprilie

 

Colocviu

 

ZN

 

16.

 

Organizarea seminarului Biblioteca publică – revitalizare pentru viitor

 

Intern

 

Ianuarie – decembrie

 

Seminar

 

ZN

 

17.

Organizarea seminarului Structurarea şi eficienţa colecţiilor de bibliotecă. Particularităţi ale proceselor de achiziţie şi deselecţie  

Intern

 

Mai

 

Seminar

 

ZN

 

18.

 

Biblioteca publică şi activitățile de advocacy

 

Intern

 

Septembrie

 

Training

 

ZN

 

19.

 

Servicii culturale pentru copii în biblioteca publică

 

Intern

 

Octombrie

 

Atelier profesional

 

ZN

 

20.

Limitele protecției dreptului de autor şi a drepturilor conexe a articolelor din revistele ştiințifice ale instituțiilor de cercetare;  

Intern

 

Februarie

 

Atelier

 

BS

 

21.

Discuție‐dezbatere pe marginea Listelor lucrărilor ştiințifice a comunității ştiințifice  în raport cu standardul  ISO 690: 2012;  

Intern

 

Martie

 

Dezbatere

 

BS

 

22.

 

Organizarea atelierului Accesul la informaţie prin bibliotecile ştiinţifice

 

Intern

 

Octombrie

 

Atelier profesional

 

BS

 

23.

Atelier pentru metodiştii responsabili de bibliotecile şcolare din raioane Poziţionarea bibliotecilor şcolare în timp, spaţiu şi comunitatea profesională . (LT „A. Puşkin”)  

Intern

 

August

 

Atelier

 

 

24.

 

Pregătirea pentru site‐ul ABRM a tutorialor

 

Intern

 

Ianuarie‐ decembrie

 

Cursuri

 

FPC

 

25.

 

Atelier: Cum scriu un proiect?

 

Intern

 

Ianuarie‐ decembrie

 

Octombrie‐decembrie

 

ZS

 

26.

 

Formarea formatorilor în Cultura informaţiei

 

Intern

 

Iunie

 

Training

 

CI

 

27.

 

Organizarea workshopului Securitatea şi etica în internet

 

Intern

 

Septembrie

 

Workshop

 

CI

 

28.

„Cultura informației: abordări conceptuale şi practice” (duplex Moldova–Rusia)  

Intern

 

Octombrie

 

Conferința video

 

CI

 

29.

Organizarea atelierului Abilităţi de cultură a informaţiei inerente bibliotecarilor din licee, şcoli profesionale şi colegii (în colaborare cu Filiala BIN)  

Intern

 

Decembrie

 

Atelier

 

CI

 

 

 

30.

Ciclul de acțiuni profesionale  „Biblioteca de colegiu: aliniere la cerințele Societății Informației şi a Cunoaşterii”

•         Statistica de bibliotecă: rigorii noi

•         Managementul calității în bibliotecile de colegii şi şcoli profesionale.  Planificarea şi raportarea: instrumente indispensabile în activitatea managerială

 

 

 

Intern

 

 

 

Martie Octombrie

 

 

 

Ciclul de acțiuni profesionale

 

 

 

BCP

 

 

31.

Înregistrarea   bibliografică.  Descrierea bibliografică.  Cerințe generale şi reguli de alcătuire în conformitate cu GOST 7.1.03: Atelier de profil în teritoriu (Zona Nord‐Centru‐ Sud)  

Intern

 

Martie

 

Atelier

CI
 

32.

 

Fişiere  de autoritate : autori, vedete de subiect, edituri:  dificultăți de prezentare

 

Intern

 

Septembrie

 

Masă rotundă

 

CI

33. Seminar Internațional „Academic Search Complete”, Andrei Sokolov, Compania EBSCO Publishing  

Intern

 

Septembrie

 

Seminar

 

CA PAF

34. Organizarea Seminarului „Bibliotecile publice ‐ promotorii informațiilor electronice pentru comunitate”  

Intern

 

Data rezervată

 

Seminar

 

CA CPAF

35. Organizarea Seminarului Internațional „Arhive electronice deschise”  

Intern

 

Octombrie

 

Seminar

 

CA CPAF

Descarca – Plan_actiuni_2013_ABRM