Plan anual 2014

CUPRINS:
1. CONSOLIDAREA POLITICILOR ÎN DOMENIUL BIBLIOTECILOR
2. PROMOVAREA ROLULUI BIBLIOTECILOR ȘI BIBLIOTECARILOR
3. SUSȚINEREA INSTRUIRII PE PARCURSUL VIEȚII
4. SPRIJINIREA PUBLICĂRII MATERIALELOR DE SPECIALITATE
5. FORTIFICAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL

CONSOLIDAREA POLITICILOR ÎN DOMENIUL BIBLIOTECILOR

Descărcați  PLANUL ANUAL AL ABRM 2014