Prezentare

Misiunea ABRM

ABRM este o organizație nonguvernamentală, benevolă care promovează biblioteca și informația în societate, susține activ bibliotecarul, acționând pentru dezvoltarea accesului egal la informații și cunoștințe pentru toți.


Viziunea ABRM

O comunitate bibliotecară consolidată, vizibilă, cu potențial și impact durabil. Instituție recunoscută cu influență de impact asupra dezvoltării comunității bibliotecare din RM.


Valorile ABRM

ABRM împărtășește valorile și prioritățile profesionale: protecția principiilor libertății informației; promovarea culturii informației și învățării pe parcursul întregii vieți, lecturii, educației; protecția drepturilor de proprietate intelectuală; perfecționarea competențelor profesionale ale bibliotecarilor, sprijinirea infrastructurii bibliotecilor. Întreaga activitate a ABRM se bazează pe:

 • Continuitate;
 • Inovare;
 • Solidaritate;
 • Integritate;
 • Transparență;
 • Echitate;
 • Diversitate
 • Flexibilitate;
 • Eficiență;
 • Accesibilitate.

Principiile ABRM

 • apreciază și încurajează colegii printr-un dialog constructiv, contribuind la coeziunea profesională și la promovarea rolului bibliotecarului în dezvoltarea comunităților;
 • respectă ideile, viziunile breslei profesionale cu echitate și fără discriminare pe criterii de gen, vârstă, etnie, religie, stare socială, conduitele fiind în acord cu standardele profesionale.
 • manifestă un comportament bazat pe încredere, altruism, onestitate, sinceritate, corectitudine, seriozitate și loialitate, fără orgoliu, egoism și concurență ce afectează reputația și prestigiul profesiei de bibliotecar;

Scurt istoric

Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) a fost constituită în anul 1991 prin decizia Conferinței de constituire a acesteia din 14 noiembrie 1991. La 10 iunie 1992 a fost emisă Hotărârea nr. 393 a Guvernului Republicii Moldova „Cu privire la înregistrarea Statutului Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova”.

Grupul de inițiativă pentru constituirea ABRM a inclus personalități notorii ai comunității profesionale, printre care: A. Rău, T. Costiuc, V. Osoianu, L. Corghenci. Incontestabile sunt meritele președinților ABRM: C. Balaban (1991-1995), A. Rău (1996-2000), L. Kulikovski (2000-2004), L. Costin (2004 – 2012), Mariana Harjevschi (2012-prezent).

În prezent ABRM întrunește peste 1700 membri individuali și colectivi, aceștia reprezentând întreg sistemul național de instituții informațional-bibliotecare: biblioteci naționale, specializate, publice, universitare, din licee, școli, colegii etc.

Pe parcursul anilor sub egida ABRM au fost realizate diverse activități, cele mai reprezentative fiind:

 • susținerea demersurilor de advocacy privind elaborarea politicilor în domeniul biblioteconomic (ex. Legea cu privire la biblioteci, Legea privind dreptul de autor și drepturi conexe, Regulamentul Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci etc.)
 • promovarea și implementarea parteneriatului profesional (ex. Consorțiul REM (Resurse electronice în Republica Moldova);
 • susținerea instruirii continue a bibliotecarilor (constituirea Școlii de Biblioteconomie din Moldova (2001-2006) cu sprijinul financiar al Fundației Soros – Moldova, deschiderea în 2014 a Centrului Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari cu suportul Programului Novateca);
 • asigurarea accesului la informația profesională (editarea Revistei ABRM și a ziarului ABRM info);
 • organizarea anuală a concursurilor naționale „Cel mai bun bibliotecar al anului…” și „Cea mai reușită lucrare în bibliologie, informare și documentare”;
 • organizarea conferințelor anuale ale bibliotecarilor cu impact profesional și social prin adoptarea și promovarea diverselor declarații, rezoluții, alte documente de importanță strategică;
 • elaborarea și asigurarea comunității profesionale cu suport informațional și consultativ (în format tradițional și electronic: manuale, informații – expres, promovarea materialelor IFLA etc.);
 • sprijinirea colaborărilor profesionale internaționale (parteneriate cu asociații din România, Ucraina, participări la reuniuni profesionale internaționale IFLA, ALA etc.).
 • realizarea analizelor, cercetărilor în domeniul biblioteconomic (ex. studii sociologice privind salarizarea bibliotecarilor, personalul de bibliotecă, strategii de dezvoltare etc.