Comisia de cenzori 2000 – 2004

NUME, PRENUME INSTITUȚIA, POST ATRIBUȚII CONTACTE
Zinaida Sochircă

 

DIB ULIM, director președinte tel.: 022 21 24 18
Iulia Tătărescu
 BUASM  

membru

 

 (022) 43 25 78
str. Mircesti, 44,
Chişinău MD 2049
Larisa Câșlaru
Biblioteca Municipala „B.P. Hasdeu”  

membru

 

tel.: 022 27 85 92