Comisii

  1. Formare profesională continuă
  2. Politici advocacy şi fundrising
  3. Management şi parteneriat
  4. Comunicare
  5. Cultura informaţiei