Consiliul ABRM (2016-2018)

NUME, PRENUME INSTITUŢIA, POSTUL ATRIBUŢII CONTACTE
Mariana Harjevschi
Biblioteca Municipală
„B. P. Hasdeu”
director general
Preşedinte (022) 22 33 60
mharjevschi@hasdeu.md
mharjevschi@gmail.com
bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 148
mun. Chişinău
Alina Mihaluță
Biblioteca Științifică a Universității de Stat „A. Russo” din Bălți
director adjunct
Vicepreşedinte (0231) 52 435
aculina12@mail.ru
str. A. Pușkin, 38
mun. Bălți
Aliona Manciu
Biblioteca Publică Raională
„Dimitrie Cantemir”, Ungheni
șef serviciu
Vicepreşedinte (0236) 20 1 93
manciualiona@gmail.com
str. Mihai Eminescu, 39
or. Ungheni
Tatiana Coșeri
Biblioteca Municipală
„B. P. Hasdeu”
director adjunct
Secretar general ABRM (022) 27 85 92
tcoseri@hasdeu.md
bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 148
mun. Chişinău
Elena Pintilei
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
director general
Membru (022) 24 04 93
elena.pintilei@bnrm.md
str. 31 August 1989, 78A
mun. Chişinău
Nadejda Pădure
Biblioteca Publică
Raională „M. Sadoveanu”, Strășeni
director
Membru (0237) 22 244
nadipadure@yahoo.com
str. Mihai Eminescu, 37
or. Strășeni
Zinaida Slutu
Biblioteca Liceului Teoretic „Spiru Haret”
director
Membru (022) 22 60 90
z_zinaida@yahoo.com
str. Maria Cebotari, 53
mun. Chişinău
Liliana Gore
Colegiul Politehnic din Chișinău
bibliotecar
Membru (022) 27 25 94
scurtu72@gmail.com
str. Melestiu, 12
mun. Chişinău
Angela Amorțitu
Biblioteca Ştiinţifică ASEM
șef serviciu
Membru (022) 24 26 63
amortitu@gmail.com
str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 59
mun. Chişinău
Gabriela Bulduma
Asociația Bibliotecarilor din Moldova
director executiv
Membru (022) 22 33 60
ledygaby@gmail.com
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 148
mun. Chişinău