NUME, PRENUME INSTITUŢIA, POSTUL ATRIBUŢII CONTACTE
Costin Ludmila
Biblioteca Republicana Stiintifica Agricola a UASM

director

Preşedinte (022) 43 25 78
costin@uasm.md
str. Mircesti, 44, mun. Chişinău MD 2049
Corghenci Ludmila
Departamentul Informational Biblioteconomic ULIM

director adjunct

Vice-Preşedinte (022) 21 24 18
lcorghenci@mail.ulim.md
str. Vlaicu Parcalab, 52, mun. Chişinău MD 2012
Harjevschi Mariana
Biblioteca Publica de Drept

director

Vice-Preşedinte (022) 73-92-00
mharjevschi@pll.md
bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 148, mun. Chişinău
Ambroci Tatiana
Biblioteca Colegiului de Constructii

director

Membru (022) 73-92-00
t_ambroci@yahoo.com
str. Gh.Asachi, 71, mun. Chişinău MD 2028
Balaban Claudia
Biblioteca Nationala pentru copii “Ion Creanga”

director adjunct

Membru (022) 22 95 09
balaban@bncreanga.md
str. Sciusev, 65, mun. Chişinău MD 2012
Chitoroaga Valentina
Camera Naţională
a Cărţii
director
Membru (022) 29 57 46
chitoroaga_v@moldova.cc
bd. Stefan cel Mare si Sfint, 180, mun. Chisinau MD 2004
Coseri Tatiana
Biblioteca Municipala “B.P.Hasdeu”

director adjunct

Membru (022) 27 85 92
t.coseri@hasdeu.md
Dermenji Rodica
Directia Cultura Cahul Membru (0231) 31 2 34 59
str. Victoriei, 18, or. Cahul MD-3900
Dolinta Zinaida
Biblioteca Municipala “Eugeniu Coseriu”
director
Membru (0231) 31 2 34 59
biblio_balti@moldova.cc
str. Puskin 34, mun. Balti MD 3121
Ghinculov Silvia
Doctor in economie, Directorul Bibliotecii Stiintifice a ASEM Membru (022) 24 26 63
gsilvia@lib.ase.md
str. B.Bodoni,59, mun.Chisinau MD 2005
Harconita Elena
Biblioteca Stiintifica a Universitatii de Stat “A. Russo”
director
Membru (0231) 2 33 62
harconita.elena@usb.md
str. Puskin, 38, mun. Balti, MD 3121
Karnaeva Liubovi
Biblioteca Stiintifica Medicala a USMF “Nicolae Testemitanu” Membru (022) 24 27 72
library@usmf.md
str. Stefan cel Mare 165, mun. Chisinau, MD 2004
Mandea Aliona
Biblioteca Nationala a Republicii Moldova Membru mandea.aliona@mail.ru
str. 31 August 1989, nr. 78-A, mun. Chisinau, MD 2012
Racu Petru
 Biblioteca AGEPI

director

Membru (022) 40 05 96
bibl@agepi.md
Scherlet Ecaterina
Biblioteca Stiintifica Pedagogica a Universitatii Pedagogice de Stat “Ion Creanga”
director
Membru (022) 74 33 55
scherlet@mail.ru
str. I. Creanga, 1, mun. Chişinău, MD 2069
Tcaci Lilia
Biblioteca Nationala pentru copii “Ion Creanga”
director adjunct
Membru (022) 22 95 56
litcaci@gmail.com
str. Sciusev, 65, mun. Chisinau, MD 2012
Tugui S.
Biblioteca oraseneasca “A. Donici”
director
Membru (0235) 2 36 84
biborhei@bk.ru
str. M. Eminescu 4, or. Orhei, MD 3501
Zasmenco Ecaterina
Biblioteca Centrala a Universitatii de Stat din Moldova
director
Membru (022) 57 75 04
tsurcannelly@gmail.com
str. A. Mateevici 60, or. mun. Chisinau, MD 2009