Nr. Denumirea secţiunii Preşedinte Fişa
1 CATALOGARE ŞI INDEXARE Valentina Chitoroagă ’15   ’14 ’13
2 PROCESE TEHNOLOGICE DE BIBLIOTECĂ Viorica Lupu ’15 ’14 ’13
3 INFORMATIZARE ŞI TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE Zinaida Stratan ’15 ’14 ’13
4 EVALUARE Ecaterina Scherlet ’15  ’14  ’13
5 ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE Angela Olărescu ’15 ’14 ’13
  1. CATALOGARE ŞI INDEXARE
NUME, PRENUME INSTITUŢIA, POSTUL ATRIBUŢII CONTACTE
Valentina Chitoroagă
Camera Naţională
a Cărţii
director
Preşedinte (022) 29 57 46
valentina.chitoroaga@gmail.com
bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 180
mun. Chişinău
Aculina Mihaluţa
Biblioteca Ştiinţifică
a Universităţii de Stat „A. Russo”,
Bălţi
director adjunct
Vicepreşedinte (0231) 52 4 35
aculina12@mail.ru
str. Puşkin, 38
mun. Bălţi
Natalia Goian
Catedra Biblioteconomie
şi Asistenţă Informaţională, USM
şef catedră
Membru (022) 50 99 71
goian.natalia@gmail.com
str. A. Mateevici, 60
mun. Chişinău
Silvia Hăbăşescu
Biblioteca Ştiinţifică ASEM
şef serviciu
Membru (022) 40 29 67
shabasescu@yahoo.com
str. Bănulescu Bodoni, 59
mun. Chişinău
Ludmila Spinei
Biblioteca
Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” AŞM
bibliotecar principal
Membru (022) 72 74 47
liudmila.spinei@yandex.ru
str. Academiei, 5A
mun. Chişinău
Elena Migunov
Biblioteca Republicană
Tehnico-Ştiinţifică a IEFS
bibliotecar principal
Membru (022) 50 11 24
achizitii@rambler.ru
str. I. Creangă 45
mun. Chişinău
  1.   PROCESE TEHNOLOGICE DE BIBLIOTECĂ
NUME, PRENUME INSTITUŢIA, POSTUL ATRIBUŢII CONTACTE
Viorica Lupu
Biblioteca Republicană
Ştiinţifică Agricolă a UASM
director adjunct
Preşedinte (022) 43 25 92
v.lupu@uasm.md
str. Mirceşti, 42
mun. Chişinău
Silvia Ciubrei
Biblioteca Ştiinţifică
Medicala a USMF
„N. Testemiţanu”
director adjunct
Membru (022) 22 55 92
silvia_ciubrei@usmf.md
str. N. Testemiţanu, 29
mun. Chişinău
Iulia Tătărescu
Biblioteca Republicană
Ştiinţifică Agricolă a UASM
şef departament
Membru (022) 43 25 92
i.tatarescu@uasm.md
str. Mirceşti, 42
mun. Chişinău
Angela Amorţitu
Biblioteca Ştiinţifică ASEM
şef oficiu
Membru (022) 40 28 48
amortitu@gmail.com
str. Bănulescu Bodoni, 59
mun. Chişinău
Marina Cîrmu
Biblioteca Universităţii Pedagogice
„Ion Creangă”
şef serviciu
Membru (022) 35 83 55
marina.cirmu@mail.ru
str. I. Creangă, 1
mun. Chişinău
Maria Staver
Biblioteca Municipală
„B. P. Hasdeu”
şef oficiu
Membru (022) 66 18 11
achizitii@hasdeu.md
str. Dacia, 20
mun. Chişinău
Axenia Vaşciuc
Departamentul Informaţional Biblioteconomic, ULIM
bibliotecar
Membru (022) 21 24 18
bascacov.xenia@gmail.com
str. V. Pârcălab, 52
mun. Chişinău
  1.   INFORMATIZARE ŞI TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE
NUME, PRENUME INSTITUŢIA, POSTUL ATRIBUŢII CONTACTE
Zinaida Stratan
Biblioteca
Tehnico-Ştiinţifică
UTM
director
Preşedinte (022) 50 99 71
zstratan@gmail.com

str. Studenţilor, 11 bloc 5-519
mun. Chişinău
Ludmila Pînzaru
Biblioteca Municipală
„B. P. Hasdeu”
Chişinău
director adjunct
Membru (022) 21 27 30
panza@hasdeu.md
bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 148
mun. Chişinău
Ana Gudima
Biblioteca Ştiinţifică ASEM
şef „Mediateca”
Membru (022) 40 28 48 
gudimana@lib.ase.md

str. Bănulescu Bodoni, 59
mun. Chişinău
Valentina Nastas
Biblioteca
Tehnico-Ştiinţifică UTM
şef serviciu
Membru (022) 49 70 01
digital_library@mail.utm.md
str. Studenţilor, 9/7 bloc 3-102
mun. Chişinău
Adela Negura
Biblioteca Universităţii Pedagogice
„Ion Creangă”
şef serviciu
Membru (022) 35 83 55
negura_adela@yahoo.com
str. I. Creangă, 1
mun. Chişinău
Grigore Modval
Biblioteca Ştiinţifică Centrală
„Andrei Lupan” AŞM
inginer-coordonator
Membru (022) 72 70 26
grigore.photo@yahoo.com
str. Academiei, 5A
mun. Chişinău
Afatin Igor
Biblioteca Ştiinţifică
a Universităţii de Stat „A. Russo”,
Bălţi
director adjunct
Membru (0231) 23 3 62
afatin.igor@usb.md
str. Puşkin, 38
mun. Bălţi
  1. EVALUARE
NUME, PRENUME INSTITUŢIA, POSTUL ATRIBUŢII CONTACTE
Ecaterina Scherlet
Biblioteca Universităţii
Pedagogice
„Ion Creangă”
director
Preşedinte (022) 35 83 55
scherlet@mail.ru
str. I. Creangă, 1
mun. Chişinău
Elena Pintelei
Biblioteca Universităţii Pedagogice
„Ion Creangă”
director adjunct
Membru (022) 35 83 55
elenagherghisan@gmail.com
str. I. Creangă, 1
mun. Chişinău
Larisa Gologan
Biblioteca Ştiinţifică Medicala
a USMF
„N. Testemiţanu”
director adjunct
Membru (022) 20 55 52
larisagologan@yahoo.com
str. N. Testemiţanu, 29
mun. Chişinău
Natalia Suvac
Biblioteca Ştiinţifică ASEM
şef serviciu
Membru (022) 40 28 48
suvac.n@ase.md
str. Bănulescu Bodoni, 59
mun. Chişinău
Margareta Cibotaru
Biblioteca Municipală
„B. P. Hasdeu”
Filiala „O. Ghibu”
bibliotecar principal
Membru (022) 23 26 25
margoceb@yahoo.com
str. N. Iorga, 21 A
mun. Chişinău
Valentina Plamadeala
Biblioteca Publică Orăşenească
„Petre Ştefănucă” Ialoveni
director
Membru (0268) 2 11 89
bibial@gmail.com
str. Ştefan cel Mare, 4
or. Ialoveni
Gutiera Doni
Biblioteca Centrală a Universităşii
de Stat din Moldova
şef serviciu
Membru (0222) 57 75 05
donigutiera@mail.ru
str. A. Mateevici,
  1. ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE
NUME, PRENUME INSTITUŢIA, POSTUL ATRIBUŢII CONTACTE
Angela Olărescu
Biblioteca Publică Cricova
director
Preşedinte (022) 45 34 88
biblioteca-cric@mail.ru
str. Minerilor, 2
or. Cricova
Tamara Larii
Biblioteca Publică Cricova
şef oficiu
Membru (022) 45 34 88
biblioteca-cric@mail.ru
str. Minerilor, 2
or. Cricova
Taisia Foiu
Biblioteca Municipală
„B. P. Hasdeu”
manager
Membru (022) 22 16 97
taisia_foiu@hasdeu.md
bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 148
mun. Chişinău
Aculina Golavotenco
Liceul Teoretic
„M. Eminescu”
bibliotecar
Membru (022) 55 33 96
acsenia62@mail.ru
str. Varşovia, 2
mun. Chişinău
Rodica Breac
Asistenţă de specialitate şi Cercetări
bibliotecar
Membru (022) 57 75 05
rodicatiltu@yahoo.com
str. A. Mateevici, 60
mun. Chişinău