Rezultatele 2016

Comisia de concurs a Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova a aprobat, în cadrul şedinţei de marţi, 23 august, câştigătorii Concursului “Bursa de studii ABRM”. Potrivit deciziei comisiei, doi bibliotecarii cu cele mai relevante activităţi în calitate de membri ABRM, acțiuni profesionale cu impact național, local sau instituțional, au fost selectați pentru a li se oferi “Bursa de studii ABRM”.

Câştigătorii concursului “Bursa de studii ABRM” sunt: Tatiana PRIAN – bibliotecar  principal,  Centrul  Informatizare  şi  Activităţi în Reţea, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi și Silvia GORCEAG – Şef Secţie Tehnologii Informaţionale şi Resurse Electronice, Biblioteca Republicana Tehnico-Ştiinţifica  a Institutului Naţional de Cercetări Economice.

“Bursa de studii ABRM” va fi acordată câştigătorilor concursului în sumă de 6500 MDL şi va fi partajată pentru 2 bibliotecari, de a studia la Ciclul 2 masterat la programul Management instituţiilor infodocumentare în cadrul Facultății de Jurnalism și Științe a Comunicării a Universității de Stat din Moldova.

Concursul “Bursa de studii ABRM” se organizează bianual pentru a oferi șanse şi posibilități de a continua tradiția biblioteconomică și a avea generații de bibliotecari dorici de a se implica în activitatea bibliotecilor. Selectarea candidaţilor se face prin vot secret de către o comisie condusă de preşedintele comisiei Formare continua a ABRM.

Felicitări merituoşilor câştigători de burse!