Bibliotecari de succes
(ori pe marginea rezultatelor Concursului National
“Cei mai buni bibliotecari ai anului 2008”)

Oamenii, profesioniştii sunt cel mai de preţ capital în oricare domeniu. În mod deosebit acest capital este indispensabil sferei informaţional-bibliotecare, argumentând cele spuse prin următoarele. Nu dispunem suficient de spaţii funcţionale relevante, de capital financiar, de parcuri tehnice, fiind lipsă şi unele condiţii materiale necesare servirii eficiente informaţional-bibliotecare a comunităţilor. Dar avem Oameni, care în condiţii precare, dau dovadă de curaj profesionist, de interes şi perseverenţă. Ei contribuie la facilitarea accesului la informaţie, la diversificarea serviciilor informaţional – bibliotecare în beneficiul membrilor comunităţilor. Avem în comunitatea noastră Bibliotecari de vocaţie, care, în mod exemplar, sunt Creatori şi Creativi.

Concursul Naţional „Cel mai Bun Bibliotecar al anului …”, în anul 2009 fiind la cea de-a 18-a ediţie, este o modalitate eficientă de reliefare a celor mai buni profesionişti, promovând şi valorificând experienţele lor reprezentative.

Fiind implicată în toate ediţiile Concursului, analizând minuţios dosarele prezentate, îmi permit să conchid asupra următoarelor lucruri comune pentru cei mai buni bibliotecari: deţin un nivel de cultură managerială, reflectându-se în standarde şi obiective ambiţioase (identifică corect calitatea, valorifică propriul potenţial, urmăresc performanţa); îi pot trage după ei pe ceilalţi (aceşti bibliotecari sunt permanent si activ implicaţi în creşterea performanţelor şi în ajutarea colegilor să mai urce o treaptă în evoluţia carierei profesionale şi personale, fiind formatori de succes); constituie modele credibile şi impun respect (sunt oameni cu un sistem de valori personale foarte bine definit, pe care îl aplică în egală măsură pentru ei înşişi, pentru cei din jur şi pentru bibliotecă, fiind dornici şi dispuşi să-si împărtăşească experienţele cu cei din jur).

Persoanele, nominalizate în cadrul tuturor ediţiilor Concursului, sunt angajaţi care se bazează pe principii. Fondatorul şi preşedintele Covey Leadership Centre Stephen R. Covey caracterizează această categorie de profesionişti după cum urmează: ei învaţă mereu; scopul lor este de a servi; ei cred în ceilalţi oameni; ei radiază energie pozitivă; ei duc vieţi echilibrate profesional, savurându-le; ei sunt sinergici, fiind catalizatori ai schimbării; ei exersează în vederea înnoirii de sine (1, p. 23-30). Pentru ediţia a 18-a a Concursului Naţional au fost depuse 13 dosare (în comparaţie cu anul 2008 – 11 dosare). Dosarele prezentate pot fi categorisite după cum urmează:

 • biblioteci naţionale – 2
 • biblioteci universitare, specializate – 4
 • biblioteci raionale, orăşeneşti, municipale – 4
 • biblioteci comunale, săteşti – 1
 • biblioteci şcolare, de colegiu – 2

Juriul Naţional (componenţa acestuia: L. Corghenci, DIB ULIM, preşedinte; A. Andrieş, BNRM, secretar; membri: T. Ambroci, Biblioteca Colegiului de Construcţii; T. Coşeri, BMC „B. P. Haşdeu”; T. Zasmenco, BŞ a USMF „N. Testemiţanu”) a apreciat calitatea şi logistica dosarelor, acestea fiind construite în funcţie de prevederile stipulate în Regulament. Unele dosare nu au inclus toate componentele solicitate (de ex., copiile documentelor care confirmă informaţia prezentată etc.).

Juriul aduce sincere mulţumiri tuturor instituţiilor şi persoanelor, care au răspuns apelului ABRM, promovând bibliotecarii şi bibliotecile de performanţă. În acelaşi timp, lansăm (ca şi în anul trecut) un apel către managerii instituţiilor bibliotecare, către factorii de resort, către colegii de serviciu : promovaţi experienţele bibliotecarilor nominalizaţi, oferiţi-ne mai multe informaţii prin intermediul diverselor publicaţii, faceţi-i cunoscuţi, ştiuţi şi apreciaţi în comunitatea profesională, dar mai ales în cea, pentru care manifestă profesionalism şi competenţe. Dar au o obligaţie şi bibliotecarii nominalizaţi în cadrul Concursului. O expun prin intermediul cuvintelor reputatului specialist american Stephen R. Covey: „Eu personal sunt convins că o persoană poate fi un catalizator al schimbării, un „transformator”, în orice situaţie, în orice organizaţie. Un astfel de individ este fermentul care face să crească întreaga pâine” (1, p. 310).

Deci, iată colegii noştri, care au dat dovadă pe parcursul anului 2008 de o deosebită perseverenţă, viziune, iniţiativă, curaj şi credinţă profesională:

 • Botezat Ana,
  şef, Biblioteca pentru Copii „Ion Creangă”, mun. Bălţi, filiala Bibliotecii Municipale „E. Coşeriu”
 • Davîdic Galina,
  specialist principal în problemele de bibliotecă, secţia raională Cultură Rezina, director, Biblioteca Publică „Mihai Eminescu”, oraşul Rezina
 • Foiu Taisia,
  manager, Centrul de Informare şi Documentare „Chişinău”, Biblioteca municipală „B. P. Hasdeu”, mun. Chişinău
 • Iarovaia Alla,
  specialist principal, Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice a Moldovei
 • Levinţa Tatiana,
  şef serviciu Dezvoltarea şi Prelucrarea Analitico-Sintetică a Resurselor Documentare şi Informaţionale, Departamentul Informaţional Biblioteconomic, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 • Maleru Tamara,
  bibliotecar principal, serviciul Informare Bibliografică şi Documentară, Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”
 • Moraru Aurelia,
  bibliotecară, Biblioteca comunală Pistruieni, raionul Teleneşti
 • Nagherneac Ana,
  bibliotecar principal, Serviciul Documentare, Informare Bibliografică, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „A. Russo”, Bălţi
 • Negru Nina,
  şef serviciu Studii şi Cercetări, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
 • Vlasova Ala,
  şef, Biblioteca Colegiului Tehnologic, mun. Chişinău

Dragi colegi, sa fiţi în continuare un exemplu de forţă !

Referinţe bibliografice:

1. Covey, Stephen R. Etica liderului eficient sau Conducerea bazată pe principii. Bucureşti: ed. Allfa, 2006. 355 p. ISBN 978-973-724-085-9.

Ludmila Corghenci, preşedinte Juriu,
dir. adjunct DIB ULIM
lcorghenci@ulim.md