Rezultatele Concursului Naţional „Cel mai Bun Bibliotecar al Anului 2012”

Ediţia a 22-a a Concursului Naţional „Cel mai bun Bibliotecar al Anului” s-a realizat în conformitate cu Regulamentul acestui concurs, în scopul identificării şi valorificării potenţialului creativ al resurselor umane din biblioteci, motivării bibliotecarilor, amplificării imaginii şi poziţiei bibliotecarului în comunitatea profesională, promovării experienţelor reprezentative în domeniu, provocării unei competiţii profesionale.

Pentru ediţia a 22-a a Concursului Naţional au fost depuse 14 dosare, acestea fiind categorisite după cum urmează:

 • biblioteci naţionale, inclusiv Camera Naţională a Cărţii – 3
 • biblioteci universitare, specializate – 3
 • biblioteci şcolare, de colegiu – 1
 • biblioteci raionale, orăşeneşti, municipale – 3
 • biblioteci comunale, săteşti – 4

Juriul Naţional (preşedinte – Nelly Ţurcan, dr., conf. univ., USM, Catedra Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională; secretar – Tatiana Ambroci; şef, Biblioteca Colegiului de Construcţii; membri: Tatiana Coşeri, director adjunct, BM „B.P.Hasdeu”, Ecaterina Scherlet, director Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, Natalia Zavtur, lector superior, USM, Catedra Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională) a evaluat calitatea dosarelor potrivit prevederilor Regulamentului Concursului.

Decizia Juriului Naţional privind desemnarea Laureaţilor ediţiei a 22-a a Concursului Naţional „Cel mai Bun Bibliotecar al Anului 2012”:

 • Borş Veronica – director al Centrului de Resurse şi Tehnologii Informaţionale, Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM
 • Botezat Ana – şefă de filială pentru Copii „Ion Creangă”, Biblioteca Municipală „E.Coşeriu”, Bălţi
 • Capiţa Ludmila – bibliotecar principal, filiala „Transilvania”, Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu”, Chişinău
 • Cucu Adella – şef oficiu Săli de Lectură, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „A.Russo” din Bălţi
 • Larii Tamara – şef oficiu copii, Biblioteca publică Cricova
 • Maleru Tamara – bibliotecar principal, Serviciul Informare Bibliografică şi documentară, Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”
 • Oxente Vera – şefă de Bibliotecă Publică pentru Copii satul Molovata Noua, raionul Dubăsari
 • Salagor Galina – şefă Bibliotecii Colegiului Naţional de Medicină şi Farmacie „Raisa Pacalo”
 • Tutun Irina – bibliotecar principal, filiala „Liviu Rebreanu”, Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu”, Chişinău
 • Ursu Mariana – şefă de Bibliotecă Publică „Andrei Vartic” satul Dănceni, raionul Ialoveni

Juriul, de asemenea, a desemnat înmânarea menţiunilor pentru participare la concursul Naţional „Cel mai Bun Bibliotecar al Anului 2012” următorilor bibliotecari:

 • Ciugureanu Nadejda – director, Biblioteca Publică comuna Chişcăreni, raionul Sângerei
 • Diaconu Tatiana – şef serviciu „Prelucrarea analitică”, Camera Naţională a Cărţii
 • Doibani Tatiana – bibliotecar principal, Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan”, Academia de Ştiinţe a Moldovei
 • Rădvan Ecaterina – bibliograf principal, Serviciul „Bibliografia Naţională”; Camera Naţională a Cărţii
Nelly Ţurcan
Preşedintele Juriului, dr., conf. univ., USM,
Catedra Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională
tsurcannelly@gmail.com