Totalurile Concursului
„Cele mai reusite lucrari in domeniul biblioteconomiei si stiinta informarii”

Asociatia Bibliotecarilor din Republica Moldova organizeaza anual, in colaborare cu Ministerul Culturii si Turismului, Ministerul Educatiei si Tineretului, Biblioteca Nationala a Republicii Modova, Concursul pentru cele mai reusite lucrari, scopul carui este de a incuraja si sustine profesionalismul si originalitatea in editarea documentelor din domeniul biblioteconomiei, stiinta informarii si alte domenii in care se produc membrii ABRM.

In acest an concursul s-a desfasurat in baza Regulamentului redactat si actualizat*, care stabileste cadrul general, responsabilitatile organizatorilor concursului, criteriile de admisibilitate a lucrarilor, conditiile de acordare a premiilor, formularul de participare etc. Conform Regulamentului au fost extinse criteriile de admisibilitate, adaugindu-se noi sectiuni, pentru a fi cuprinsa toata aria de investigare a bibliotecarilor din Republica.

La concurs au participat 16 institutii: Biblioteca Nationala, Biblioteca Centrala a Universitatii de Stat din Moldova, Biblioteca Republicana Stiintifica Agricola, Biblioteca ASEM, DIB ULIM, Biblioteca Stiintifica a Universitatii de Stat „Alecu Russo” din Balti, Biblioteca Nationala pentru Copii „Ion Creanga”, Biblioteca Stiintifica a Academiei de Stiinte, Biblioteca Municipala „B.P.Hasdeu”, Biblioteca Publica „Ovidius”, Biblioteca Arte, Biblioteca „Targoviste”, Biblioteca Publica „Transilvania”, Biblioteca de Cultura si Literatura Rusa „M.Lomonosov”, Biblioteca Oraseneasca Ocnita, Biblioteca Publica Colonita. Unele materiale traditionale erau insotite si de varianta electronica (Biblioteca Stiintifica a Academiei de Stiinte, Biblioteca Municipala “B.P.Hasdeu”), altele au fost elaborate doar in format electronic (Biblioteca Municipala “B.P.Hasdeu”, Biblioteca ASEM, Biblioteca Stiintifica a Universitatii de Stat „A.Russo” din Balti). Pentru prima data comunitatea bibiliotecara din Moldova a beneficiat de un Ghid al resusrselor electronice , elaborat de colegii de la Biblioteca Stiintifica Republicana a Universitatii Agrare.

La concurs au participat 99 de lucrari, inclusiv 54 materiale promotionale (pe diverse suporturi de fixare a informatiei) cu caracter stiintific, bibliografii, biobibliografii, ghiduri, dictionare, publicatii periodice, calendare, cataloage, rapoarte, materiale promotionale, CD-uri etc. Cele mai multe lucrari au fost prezentate de Biblioteca Municipala „B.P.Hasdeu” impreuna cu filiale sale (10 titluri si 53 materiale promotionale); Biblioteca Stiintifica a Universitatii de Stat „Alecu Russo din Balti” (10 titluri si 1 CD, care contine o prezentare interactiva a Bibliotecii si studiul Arta Cartii); Biblioteca Nationala (7 titluri); Biblioteca ASEM (3 titluri). Trebuie mentionat faptul, ca publicatiile acestor biblioteci, inclusiv si a BR Stiintifice Agricole, DIB ULIM, a Bibliotecii Nationale pentru copii “Ion Creanga”, pot fi vizualizate si pe paginile lor web.

În urma dezbaterilor, membrii juriului in urmatoarea componenta:

Ion Madan,
profesor (Catedra Biblioteconomie, Asistenta informationala si Arhivistica);

Nelly Turcanu,
profesor (Catedra Biblioteconomie, Asistenta informationala si Arhivistica, Facultatea de Biblioteconomie si Asistenta Informationala);

Lilia Tcaci,
(Biblioteca Nationala pentru Copii “Ion Creanga”);

Alexandru Friscu,
(Biblioteca Municipala „B.P.Hasdeu”);

Elena Harconita,
(Biblioteca Stiintifica a Universitatii de Stat „Alecu Russo”)

a decis acordarea premiilor la cele 7 nominalizari, Premiul Mare si premii speciale (originalitate, design, debut). Premiantilor li s-au oferit Diplome si cite un set de carti.Traditional, ca si in ceilalti ani, premiile Laureatilor Concursului au fost decernate in cadrul Simpozionului „Anul Bibliologic 2005”, editia a 15-a cu genericul „Bibliotecile Moldovei in contextul trecerii de la Societatea Informationala la Societatea Cunoasterii”.

PREMII

  Premiul Mare

Setul de materiale prezentat de Biblioteca Stiintifica a Universitatii de Stat “Alecu Russo”, Balti

Biblioteca universitara balteana la 60 ani: (Bibliogr. select.) / Min. Educatiei, Tineretului si Sportului, Univ. de Stat “A.Russo” din Balti, Bibl. St.; alcat. E. Harconita, E. Scurtu, M.Fotescu, E. Stratan; red. coord E. Harconita; red. D. Caduc. – Balti, 2005. – 213 p.

Academicianul Nicolae Filip: Biobibliogr. / Min. Educatiei, Tineretului si Sportului al Rep. Moldova, Univ. de Stat “A.Russo”, Bibl. St.; alcat.: E. Scurtu, M. Fotescu, K. Tabac, F.Tlehuci; coord. V. Cabac; red. resp. L. Aladin, In limba rusa de F. Tlehuci, T. Aculova. – Ed. a 4-a, rev.si compl. – Balti,2005. – 210 p. – (Personalitati universitare baltene).

Ion Gagim: Biobiblografie / Univ. de Stat “A. Russo”; alcat. E. Scurtu; ed. ingrij. de E. Harconita; red. resp. E. Harconita. – Balti, 2005. – 143 p. – (Personalitati universitare baltene).

Iulius Popa: Biobibliografie / Min. Educatiei, Tineretului si Sportului al Rep.Moldova, Univ. de Stat “Al. Russo”, Bibl. St.;alcat.: M. Fotescu, E. Scurtu; red. resp. E. Harconita. – Balti, 2005.- 201p. – (Promotori ai culturii).

Lidia Stupacenco: Biobibliografie / Univ. de Stat “A. Russo”; alcat. Anisoara Nagherneac; ed. ingrijita de Elena Harconita; trad. in lb. engleza de Iulia Ignatiuc, in lb. rusa de Marina Sulman. – Balti, 2005. – 129 p. – (Universitari balteni).

Academicianul Silviu Berejan: Biobibliografie / Univ. de Stat “A. Russo” din Balti, Bibl. St.: Inst. de Lingvistica al A.S.M.; alcat.: M. Fotescu, E. Scurtu; red.coord. Gh. Popa ; red. resp. E. Harconita. – Balti: Chisinau, 2005. – 287 p. – (Personalitati universitare baltene)

Confluente bibliologice: Revista de biblioteconomie si stiinta informarii / Biblioteca Stiintifica a Universitatii de Stat “A.Russo”. Balti, 2005. – nr. 1, 2.

Sectiunea Biblioteconomie

  Premiul I

Biblioteca Nationala si Biblioteca Academiei de Stiinte

Spac, Ion. Reflectii biblioteconomice si bibliografice / Biblioteca Nationala a Republicii Moldova . – Ch.: BNRM, 2005.- 287 p.

  Premiul II

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova

Osoianu, Vera. Un deceniu sub semnul reformei / Biblioteca Nationala a Republicii Moldova. – Ch.: BNRM. – I82 p.

Sectiunea Bibliografie

  Premiul I

Setul de Bibliografii prezentat de Biblioteca Stiintifica a Universitatii de Stat “Alecu Russo” din Balti

Contributii stiintifice ale profesorilor Facultatii Economie / Univ. de Stat “A. Russo”; alcat.: Maria Fotescu, Elena Scurtu; red. Elena Harconita.- Balti, 2005. – 120 p.

Contributii stiintifice ale profesorilor Facultatii Muzica si Pedagogie Muzicala: Bibliogr. select./ Univ. de Stat “A. Russo”, Bibl. St.; alcat. Maria Fotescu, Elena Scurtu; red. Elena Harconita. – Balti, 2005. – 133 p.

Contributii stiintifice ale profesorilor Facultatii Filologie (1945-2005): Bibliogr. select. / alcat.: Anisoara Nagherneac, Taisia Aculova; red. Elena Harconita; Min. Educatiei. Tineretului si Sportului, Univ. de Stat “A. Russo”, Bibl. St. – Balti, 2005. – 493 p.

  Premiul II

Biblioteca Academiei de Stiinte

Ecologia, stresul, adaptarea: Bibliografie curenta/ alc. Lidia Lasavitschi, red. respons. Elena Corotenco. – Fasc. 1. – Ch., 2005. – 68 p.

Bibliografia in varianta CD-R

  Premiul III

Biblioteca Centrala a Universitatii de Stat din Moldova

Cercetari in domeniul stiintelor astronomice si fizice la Universitatea de Stat din Moldova (1946-2000). Contributii bibliografice/ alcat. Svetlana Ermilov, ; red.-sef: Gheorghe Rusnac; USM. – Ch.: Centrul- ed.- poligr. al USM, 2001. – 460 p.

Sectiunea Biobibliografie

  Premiul I

Biblioteca Municipala “B.P.Hasdeu”

Ion Ciocanu: Biobibliografie / Bibl. Municipala „B.P. Hasdeu”. Centrul de Informare si Documentare „Chisinau “. – Ch.: Museum, 2005.

Serafim Saka: Biobibliografie / Bibl. Municipala „B.P.Hasdeu”; ed. ingrijita de Lidia Kulikovski. – Ch.: Museum, 2005. – 84 p.

Iurie Colesnic: Biobibliografie / Biblioteca Municipala „B.P.Hasdeu “; alcat. Lidia Kulikovski. – Ch.: Museum, – 148 p.

Biblioteca Publica „Transilvania”

Leo Butnaru: Biobibliografie / Biblioteca Municipala „B.P.Hasdeu “, Biblioteca Publica Transilvania ; ed. ingrijita de Lidia Kulikovski . – Ed. a 2-a, revaz. si completata. – Ch. :Museum, 2005.

Petru Carare: Biobibliografie / Biblioteca Municipala „B.P.Hasdeu “; ed. ingrijita de Lidia Kulikovschi. – Ch.: Museum, 2005. – 108 p.

Biblioteca Publica „Ovidius”

Alexandru Gromov: Biobibliografie / Biblioteca Municipala „B. P. Hasdeu “, Biblioteca Publica Ovidius; alcat. Margareta Cebotari, Liuba Ciobanu; ed. ingrijita de Lidia Kulikovski, – Ch.: Museum, 2005. – 129 p.

Biblioteca de cultura si literatura rusa „M.Lomonosov”

Constantin Siscan – jizni, tviorcestvo, otenchi, isledovanie: Personografia / Biblioteca Municipala B.P.Hasdeu; alcat. M.Scelcova, I.Strelina.- Ch:Muzeum, 2005.

  Premiul II

Biblioteca ASEM

Paul Bran: Schita biobibliografica / Biblioteca ASEM; alcat. M.Vatamanu, resp. de editie dr. S. Ghincolov, red. N.Cheradi, tehnoredactare A. Gudima. Ch.: 2005. – 34 p.

Eugeniu Hriscev. Membru corespondent al ASM: indice biobibliografic / Serviciul bibliografic al Bibliotecii ASEM; resp. de editie dr. S. Ghincolov, red. N. Cheradi, tehnored. Gr. Gudima. -Ch.: 2005. – 34 p.

Biblioteca Nationala pentru Copii „Ion Creanga”

Partole Claudia: Biobibliografie / alcat.: Sabina Dodul. – Ch.: Pontos, 2005. – 88 p.

  Premiul III

DIB ULIM

Alexei Barbaneagra la 60 de ani: bibliogr. / DIB ULIM; ed: ingrijita de Z. Sochirca; alcat.: L. Corghenci, V. Ghetu, N. Sotchi,; red. V. Ghitoroaga; machetare V. Ghetu. – Ch., 2005. – 52 p. – (col: „Universitaria”, fascicula XXI-a)

Sectiunea Almanahuri, Calendare

  Premiul I

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova

Calendar National 2005

Sectiunea Publicatii periodice

  Premiul I

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova

Magazin Bibliologic. – 2005. – Nr. 1-2; 3-4.

Biblioteca Municipala „B.P.Hasdeu”

Biblio-Polis: Revista de biblioteconomie si stiinta informarii,2005, Nr. 1-4 (CD)

Biblio-Polis: Revista de biblioteconomie si stiinta informarii, 2005, Nr.1-4 — suport traditional

Sectiunea Automatizare si informatizare

  Premiul I

Biblioteca ASEM

Publicatii ASEM 2005: in doua volume / Coord. Dr. S. Ghincolov; realiz. teh. A. Gudima. – Ch.: Biblioteca ASEM, 2005. – (Seria Biblioteca Digitala ASEM) Contine publicatii 40 full text, editare la Editura ASEM

  Premiul II

Biblioteca Arte

Eugeniu Doga: Biobibliografie (CD)

Sectiunea Materiale promotionale

  Premiul I

Biblioteca Stiintifica a Universitatii de Stat “Alecu Russo”, Balti

Regina Cartii in Nord: prezentare interactiva si studiul Arta Cartii. – Balti, 2005 (CD)

  Premiul II

Biblioteca Municipala “B.P.Hasdeu”

Materiale promotionale: promovarea programelor de lectura „Ora povestilor”

Materiale promotionale: promovarea Bibliotecii Publice „Targoviste”

  Premiul III

Biblioteca Publica “Ovidius”

Materiale promotionale “Promovarea Bibliotecii Publice “Ovidius”

PREMII SPECIALE
  ORIGINALITATE

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova

Imaginea Republicii Moldova in strainatate // L’image de la Republique de Moldova a l’etranger the abroad image the Republic of Moldova: Almanah. – 2005. – Nr. 3

Biblioteca Republicana Stiintifica Agricola

Ciorba, Viorica. Ghidul resurselor electronice de profil agrar / Viorica Ciorba, Ana Rurac; Univ. Agrara de Stat din Moldova. Bibl. Rep. St. Agricola. – Ch.: CE UASM, 2005. – 56 p.

  DESIGN

Biblioteca Municipala „B.P.Hasdeu”

Rapot de activitate 2004. – suport traditional

Raport de activitate 2004. – CD

  DEBUT

Biblioteca Oraseneasca Ocnita

Aroma de carte veche (din colectia de carte veche a bibliotecii orasenesti Ocnita): Catalog – Ocnita, 2005.

Bibliotecii Ocnita un autograf ca amintire (din colectia de carte cu autograf a Bibliotecii orasenesti Ocnita ): Catalog – Ocnita, 2005.

* Regulamentul privind organizarea si desfasurarea Concursului pentru cele mai reusite lucrari in domeniul biblioteconomiei si stiinta informarii / Buletinul ABRM, 2005, nr.2. P.6-8.