Lista publicatiilor premiate la Concursul
“Cele mai reusite lucrari in domeniul biblioteconomiei si stiinta informarii”

La Concurs au participat 14 biblioteci (2006-16 institutii) si profesorul dr. Ion Madan. Au fost prezentate 66 (in 2006-99 ex.) de lucrari: monografii, studii stiintifice, bibliografii, biobibliografii, dictionare, materialele conferintelor, materiale promotionale. Comisia (Elena Harconita (director BS a US A.Russo Balti) – presedinte; membrii – prof.dr. Ion Madan, prof.dr. Nelly Turcanu, director CNC, Valentina Chitoroaga, Iulia Tatarescu, BRS a UASM, Alexandru Friscu, BM B.P.Hasdeu, Lilia Tcaci, dir.adjunct BNC Ion Creanga, Nina Negru, Biblioteca Nationala a R.Molodva si Victoria Berdilo, secretar) nu au admis la concurs 25 de lucrari, care nu contineau ISBN si ISSN. Celelalte publicatii au fost minutios cercetate din perspectiva corespunderiii rigorilor de editare, specialita-te, respectarea standardelor in vigoare, metodologia aplicata, structurarea, stilistica si forma de prezentare a lucrarii (conceptia grafica, calitatea editarii, designul) s.a.

PREMII

  Premiul Special (in afara Concursului)

pentru promovarea imaginii bibliotecarului si a intregului sistem de biblioteci la nivel national si international, membrului Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, directorului general al Bibliotecii Nationale pentru cartea:

Absenta e mai mare ca prezenta: poeme de jurnal/ Alexe Rau.- Ch:.Museum,2006.-64p. – ISBN 978-9975-906-99-9

  Premiul Mare

Kulikovski, Lidia. Cartea, modul nostru de a dainui: Contributii la dezvoltarea domeniului biblioteconomic: interviuri, management, instruire, biblioteci-bibliotecari, asociatia, miscelaneu / Lidia Kulikovski; Bibl. Mun. „B.P. Hasdeu”. – Chisinau: Reclama. – 258 p. – ISBN 978-9975-937-62-7

Kulikovski, Lidia. Accesul persoanelor dezavantajate la potentialul bibliotecilor: manual pentru bibliotecari / Lidia Kulikovski; red.: Vlad Pohila. – Chisinau: Epigraf S.R.L., 2006. – 288 p. – ISBN 978-9975-924-85-6

Sectiunea Bibliologie

  Premiul I

Biblioteca Mun. “B.P. Hasdeu”

Colesnic, Iurie. Enigma Petre Draganov / Iurie Colesnic; Bibl. Mun. „B.P. Hasdeu”. Centrul de Inf. si Docum. „Chisinau”; red.: Laura Ivascu, Valentina Cosmescu. – Museum, 2006. – 84 p. – ISBN 978-9975-906-05-0

  Premiul II

Biblioteca Mun. “B.P. Hasdeu”

Spac, Ion. Arhivele Basarabiei: Studiu documentar-informativ / Ion Spac; ed. ingr.: de Lidia Kulikovski; Bibl. Mun. „B.P. Hasdeu”; pag.: Silvia Tugui; cop.: Eugen Catruc; red.: Adriana Nazarciuc. – Chisinau: Bons Offices, 2006. – 256 p. – ISBN 978-9975-80-008-2

  Premiul III

Biblioteca Publica Orasaneasca Ialoveni

Petre Stefanuca: Biobibliografie / Uniunea Scriitorilor din Moldova, Inst. de Filologie al A.S. a Moldovei, Consiliul Raional Ialoveni. Sectia Raionala Cultura, Primaria Orasului Ialoveni, Biblioteca Publica Orasaneasca, Liceul Teoretic „Petre Stefanuca”; alcat.: Sofia Musat, Larisa Petcu; aut. proiectului Gr. Botezatu; red.st.: Nicolae Baiesu . – Chisinau: ElenaV.I., 2006. – 168 p. – ISBN 978-9975-9522-5-5

Sectiunea Biblioteconomie

  Premiul I

Biblioteca Nationala RM

Biblioteconomia Moldovei: Cadru de reglementare / Biblioteca Nationala a Republicii Moldova. Serviciul „Dezvoltare in biblioteconomie. – Chisinau: BNRM, 2006. – 149 p. – ISBN 978-9975-9954-2-9. – vol. IV: (2000-2005)

Sectiunea Bibliografie

Premiul I

Biblioteca Stiintifica a Universitatii de Stat “Alecu Russo” din Balti

Contributii stiintifice ale profesorilor Facultatii Prdagogie, Psihologie si Asistenta Sociala: Bibliografie selectiva / Mun. Educatiei si Tineretului al Republicii Moldova, Univ. de Stat „Alecu Russo” din Balti, Bibl. St.; alcat.: Maria Fotescu, Elena Scurtu; red. coord.: Elena Harconita; red.: Dora Caduc. – Balti, 2006. – 234 p. – ISBN 978-9975-931-02-1

Publicatii stiintifice ale universitarilor balteni: Bibliografie selectiva. 2000-2005 / Mun. Educatiei si Tineretului al Republicii Moldova, Univ. de Stat „Alecu Russo” din Balti, Bibl. St.; alcat.: Ana Nagherniac, Varvara Ganea; red. coord.: Elena Harconita; red.: Elena Stratan, Aculina Mihaluta . – Balti, 2006. – 339 pag. 339 p. – ISBN 978-9975-931-03-8

  Premiul II

Biblioteca Republicana Stiintifica Agricola

Bibliografia selectiva a publicatiilor cadrelor didactice si stiintifice a UASM: Fac. Agronomie (anii 1966-1995) / Univ. Agrara de Stat din Rep. St. Agricola; alcat.: Silvia Mihailov, Iulea Tatarascu; red.: Nicolae Gheorghiev . – Chisinau: CEP UASM, 375 p. – Vol. 3. – ISBN 9975-8855-5-6

Sectiunea Biobibliografie

  Premiul I

Biblioteca Academiei de Muzica, Teatru si Arte Plastice

Veniamin Apostol. (1938-2000): Biobibliografie / Acad. De Muz., Teatru si Arte Plastice; ed. ingrj. Svetlana Mihailiuc; alcat.: Vasilisa Nichiforeac; red.: Liuba Pascal . – Chisinau: AMTAP, 2006. – 122 p. – ISBN 978-9975-9926-2-6

  Premiul II

Biblioteca Publica Raionala „Alexandru Donici” Orhei

Andrei Lupan – frate al pamantului: Biobibliografie / Biblioteca Publica Raionala „Alexandu Donici”; alcat.: Ana Globu; resp. de ed.: Lidia Sitaru. – Chisinau: Bibl. Raionala „Alexandru Donici”, 2006 (Imprimeria BNRM). – 430 p. – ISBN 978-9975-9954-3-6

Biblioteca Nationala a RM

Constantin Rusnac: Biobibliografie / Bibl.Nat. a Rep. Moldova; alcat.: Lilia Balan,…; dir. gen.: Alexe Rau; dir. de proiect Elena Turuta. – Chisinau: BNRM, 2006. – 152 pag.. – ISBN 978- 9975-9994-9-6

Mihail Grecu: Biobibliografie / Bibl. Nat. a Rep. Moldova; dir. gen.: Alexe Rau; dir.de proiect Elena Turuta; alcat.: Svetlana Miron; red..: Jana Badan. – Chisinau: BNRM. – 200 p.: il. color. – ISBN 978-9975-9994-4-1

  Premiul III

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Ion Bejenaru. Biobibliografie / Bibl. Municipala „B.P. Hasdeu; resp. de editie Lidia Kulikovski; coord.: Parascovia Onciu; alcat.: Ludmila Capita; red. bibliogr.:Taisia Foiu. – Chisinau: Bons Offices, 2006. – 68 pag.68 p. – ISBN 978-9975-928-64-6

Vocatia cuvantului scris si rostit: Eliza, Botezatu – Criticul literar si pedagogul: Biobibliografie / Bibl. Municipala „B.P. Hasdeu”, Bibl Publica Targu-Muris; resp.de ed.: Lidia Kulikovski; alcat.: Maria Tasmali; red.: Claudia Tricolici; coord.: Claudia Satravca. – Chisinau: Ulysse, 2006. – 112 p. – ISBN 978-9975-9785-7-6

Lidia Kulikovski: Biobibliografie / Bibl. Mun. „B.P. Hasdeu”, Centrul de Inf. si Docum. „Chisinau” – Chisinau: Elan Poligraf, 2006. – 88 p. – ISBN 978-9975-9665-5-9

Victor Dumbraveanu: Biobibliografie / Bibl. Mun. „B.P.Hasdeu”, Centrul de Inf. si Docum. „Chisinau”, Biblioteca Publ. „Ovidius” ; ed. ingrj.: Lidia Kulikovski; alcat.: Margareta Cebotari, Liuba Ciobanu; coord.: Elena Butucel. – Chisinau: Bons Offices, 2006. – 120 p. – ISBN 978-9975-9988-9-5

Vladimir Rusnac: Biobibliografie / Bibl. Mun. „B.P.Hasdeu”, Centrul de Inf. si Docum. „Chisinau”, Bibl. Publ. „Ovidius”; ed. ingrij.: Lidia Kulikovski; alcat.: Liuba Ciobanu; coord.: Elena Butucel – Chisinau: Bons Offices, 2006. – 118 p. – ISBN 978-9975-9988-5-7

Alecu Russo „Acel ostas al propasirii”: Bibliografie-catalog / Bibl. Mun. „B.P. Hasdeu”, Centrul de Inf. si Docum. „Chisinau”, Bibl. Pub. „Alecu Russo”; ed. ingrij.: Lidia Kulikovski; alcat.: Sofia Musat . – Chisinau: Museum, 2006. – 84 p. – ISBN 978-948-44-9

Aurel Scobioala: Biobibliografie / Bibl. Mun. „B.P. Hasdeu”, Centrul de Inf si Docum. „Chisinau”, Bibl. Pub. „Stefan cel Mare” ed. ingrij.: Lidia Kulikovski; alcat.: Liuba Loghin, Lidia Ciornii; coord.: Genoveva Scobioala. – Chisinau: Prut International, 2006. – 132 p.– ISBN – 13:978-9975-69-559-6, ISBN – 10:9975-69-559-0

Ianos Turcanu: Biobibliografie / Bibl. Mun. „B.P. Hasdeu”, Centrul de Inf. si Docum. „Chisinau”, Bibl Pub. Transilvania; ed. ingrij.: Lidia Kulikovski; alcat.: Ludmila Capita. – Chisinau: Museum, 2006. – 80 p. – ISBN 978-9975-906-98-2

Biblioteca Stiintifica a Universitatii de Stat “Alecu Russo”

Maria Sleahtitchi: Biobibliografie / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bibl. St.; alcat. Ana Nagherneac; red. coord.: Elena Harconita; red.: Dora Caduc; trad.: lb. franceza de Elena Dragan; in lb. engleza de Iulia Ignatiuc. – Balti, 2005. – 114 p. – ISBN 9975-931-79-0

Larisa Borta: Biobibliografie / Univ. de Stat „Alecu Russo”; alcat.: Anisoara Nagherneac, marina Sulman; red. coord.: Elena Harconita; red.: Lina Mihaluta; trad. In lb. engleza de Marina Teterin; in lb. romana de Liuba Junghina, Anisoara Nagherneac. – Balti, 2006. – 133 p. – ISBN 9975-931-58-8

Sectiunea Stiinta Informarii

  Premiul I

Biblioteca Stiintifica ASEM

Managementul resurselor electronice in bibliotecile din Moldova: a 3-a conferinta Internationala Republica Moldova, Chisinau, 23-24 sept. 2004 / coord.: Silvia Ghincolov; red.: Natalia Cheradi, Ina Nicuta, Nona Ionas. – Chisinau: Dep. Ed. – Poligr. al ASEM, 2006. – 81 p. – ISBN 978-9975-75-365-4

Sectiunea Enciclopedii, Dictionare, Lexicoane, Ghiduri

  Premiul I

Biblioteca Stiintifica a Universitatii de Stat “Alecu Russo”

Universitari balteni: Dictionar biobibliografic / Min. Educatiei, Tineretului si Sportului, Univ. de Stat “Alecu Russo” din Balti, Bibl. St.: alcat. Elena Scurtu, Maria Fotescu; red. coord.: Elena Harconita; red. Dora Caduc . – Balti, 2005. – 384 p. – ISBN 9975-931-97-9

Sectiunea Publicatii periodice

  Premiul I

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova

Magazin bibliologic. – 2006. – nr.1. – 82 p. – ISSN 1857-1476
Magazin bibliologic. – 2006. – nr.2-3. – 134 p. – ISSN 1857-1476

  Premiul II

Biblioteca Republicana Stiintifica Agricola

Info Agrarius. – 2006. – nr. 1. – 36 p. – ISSN 1857-1670
Info Agrarius. – 2006. – nr. 2. – 32 p. – ISSN 1857-1670

Biblioteca Stiintifica a Univbersitatii de Stat “Alecu Russo”

Confluente bibliologice. – 2006. – nr. 1 – 2. – 96 p. – ISSN 1857- 0232
Confluente bibliologice. – 2006. – nr. 3. – 85 p. – ISSN 1857 – 0232
Confluente bibliologice. – 2006. – nr. 4. – 66 p. – ISSN 1857 – 0232

  Premiul III

Biblioteca Nationala RM

Gazeta bibliotecarului. – 2006. – nr. 1. – 8 p. – ISSN 1857 -1484
Gazeta bibliotecarului. – 2006. – nr. 2. – 8 p. – ISSN 1857 -1484
Gazeta bibliotecarului. – 2006. – nr. 3-4. – 12 p. – ISSN 1857 -1484
Gazeta bibliotecarului. – 2006. – nr. 5-6. – 12 p. – ISSN 1857 -1484
Gazeta bibliotecarului. – 2006. – nr. 7. – 8 p. – ISSN 1857 -1484
Gazeta bibliotecarului. – 2006. – nr. 8,9,10. – 16 p. – ISSN 1857 -1484
Gazeta bibliotecarului. – 2006. – nr. 11,12. – 20 p. – ISSN 1857 -1484

Sectiunea Materiale promotionale

  Premiul I

Biblioteca Stiintifica ASEM

Ghidul utilizatorului / Bibl. St. A Academiei de Studii Economice din Moldova; alcat.: I. Nicuta, E. Railean, N. Suvac. – Chisinau: Dep. Ed. – Poligr. Al ASEM, 2006

PREMII SPECIALE
  ORIGINALITATE

Madan, Ion. Academicianul Valeriu Ruduc: Biobibliografie = Academician Valeriu Rudic: Biobibliography / Ion Madan; Univ. de Stat din Moldova, Inst. De Microbiologie si Biotehnologie a Academiei de St. a Moldovei . – Chisinau: CEP USM, 2007, – 174 pag. – ISBN 978-9975-70-066-5

Madan, Ion. Cavaler al cunoasterii si daruirii: Profesorul Mihail Revenco la 60 ani: Biobibliografie = The Knight of knowledge and devotion: Professor Mihail Revenco at his 60 th anniversary: Biobibliography / Ion Madan; Univ.de Stat din Moldova. – Chisinau: CEP USM, 2006. – 144 pag. – ISBN 978-9975-917-99-5

Madan, Ion. Poezia muncii stiintifice – Savanta Profesoara Aurelia Crivoi: Biobibliografie = La poesie du travail scientifique – La femme savant et professeur Aurelia Crivoi: Biobibliographie / Madan Ion; Univ. de Stat din Moldova. – Chisinau: CEP USM, 2006. – 138 pag. – ISBN 978-9975-70-662-9

Madan, Ion. Un savant cu reputatie mondiala: Profesorul Aurelian Gulea la 60 ani: Biobibliografie = A famous scientist: Professor Aurelian Gulea at the aniversary of 60: Biobibliography / Ion Madan; Univ de Stat din Moldova . – Chisinau: CEP USM, 2006. – 214 pag. – ISBN 978-9975-70-639-1

  DESIGN

Biblioteca Republicana Stiintifica Agricola

Info Agrarius. – 2006. – nr. 1. – 36 p. – ISSN 1857-1670
Info Agrarius. – 2006. – nr. 2. – 32 p. – ISSN 1857-1670

  DEBUT

Biblioteca Publica Orasaneasca Ialoveni

Petre Stefanuca: Biobibliografie / Uniunea Scriitorilor din Moldova, Inst. de Filologie al A.S. a Moldovei, Consiliul Raional Ialoveni. Sectia Raionala Cultura, Primaria Orasului Ialoveni, Biblioteca Publica Orasaneasca, Liceul Teoretic „Petre Stefanuca”; alcat.: Sofia Musat, Larisa Petcu; aut. proiectului Gr. Botezatu; red.st.: Nicolae Baiesu . – Chisinau: ElenaV.I., 2006. – 168 p. – ISBN 978-9975-9522-5-5