Rezultatele Concursului Naţional “Cele mai reuşite lucrări în domeniul
biblioteconomiei şi ştiinţei ale informării” pentru 2012

În cadrul Zilei Bibliotecarului, marcate la 23 aprilie, Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova a anunţat rezultatele Concursului Naţional “Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei ale informării”. Comisia în componenţa: Gheorghe Erizanu – preşedinte, Eugenia Bejan – membru, Iulia Tătărescu – membru, Maria Vataman – membru, Genoveva Scobioală – membru au examinat publicaţiile depuse pentru concurs.
Drept rezultat s-a decis:

PREMIUL “ION MADAN”

Tutun Irina, Lidia Kulikovski: 50 de ani de învăţământ biblioteconomic în Republica Moldova: Studiu bibliogr./ Bibl. Municipală “B. P. Hasdeu”, Catedra de biblioteconomie şi Asistenţă Inform., Fac. de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, USM ; Irina Tutun, Lidia Kulikovski ; red. bibliogr.: Natalia Goian, red. şt. Nelly Ţurcan. – Chişinău : S.n., 2012 (Tip. “Elena-V.I.”). – 230 p.

PREMIUL MARE

Colesnic, Iurie: Chişinăul şi chişinăuienii/ Iurie Colesnic ; pref.: L. Kulikovski ; Bibl. Municipală “B. P. Hasdeu”. – Chişinău : S.n., 2012 (Tip. “Elena-V.I.”). – 600 p.

BIBLIOTECONOMIE ŞI ŞTIINŢA INFORMĂRII
Premiul II

Kulikovski, Lidia : Contribuţii biblioteconomice (teoretice şi praxiologice): Culeg. De art. (2008-2012) / Lidia Kulikovski ; Bibl. Municipală “B.P. Hasdeu”. – Chişinău : S.n., 2012 (Tip. “Elena-V.I.”). – 310 p.

Premiul III

“Biblioteca şi Utilizatorul în dialog 2.0 : Inovaţie şi informaţie pentru toţi”, conf. şt. (2 ; 2011 ; Bălţi). Biblioteca şi Utilizatorul în dialog 2.0 : Inovaţie şi informaţie pentru toţi : Materialele COLLOQUIA PROFESSORUM, Ediţia a II-a Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică, 15 oct. 2011 / coord. : Elena Harconiţa (red.) ; colegiul de red. : Lina Mihaluţa, Elena Stratan ; lector : Galina Mostovic ; rez. în lb engl. : Valentina Topalo ; design/cop./machetare : Silvia Ciobanu ; tehnored. : Natalia Culicov. – Bălţi, 2012. – 106 p.

“Biblioteca universitară contemporană: spaţii reale şi virtuale”, colocviu (3 ; 2012 ; Bălţi). Biblioteca universitară contemporană: spaţii reale şi virtuale = Contemporary university library real and virtual spaces : Materialele Colloquia professorum “Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică”, ed. a 3-a, 12 oct. 2012, Bălţi / colegiul red.: Elena Harconiţa [et al.]. – Bălţi : Bibl. Şt., 2012. – 128 p.

“Cercetări biblioteconomice în anul 2011 : constatări calimetrice”, conf. şt. (2012 ; Bălţi).Cercetări biblioteconomice în anul 2011 : constatări calimetrice : Materialele conf. şt., 8 febr. 2012 / coord.: Elena Harconiţa, (red.) ; colegiul de red. : Lina Mihaluţa, Elena Stratan ; lector: Galina Mostovic ; rez. în lb. engl. : Valentina Topalo ; design/cop/.machetare : Silvia Ciobanu ; tehnored.: Natalia Culicov. – Bălţi, 2012. – 372 p.

BIBLIOLOGIE
Premiul I

Marşalovschi, Teo-Teodor. Manuscrise de Dimitrie Balica comisul/ Teo-Teodor Marşalovschi, Maria Abramciuc, Elena Harconiţa ; design/tehnored./ machetare: Silvia Ciobanu, Univ. de Stat “Alecu Russo”, Bibl. Şt. – Bălţi : Bibl. Şt. , 2012 (Chişinău : Tipogr. Centrală). – 354 p. Melopee pentru început de mileniu III : (volum antologic) / antologatori şi resp. de ed.: Adrian Pâslaru, Oleg Carp. – Chişinău : Notograf Prim, 2012. – 100 p.

Premiul II

Arta de a pasiona cititorii: (Editoriale din rev. “BiblioPolis” 2002 – 2012) / Vlad Pohilă ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski ; Bibl. Municipală “B. P. Hasdeu”. – Chişinău : S. n., 2012 (Tipogr. “Notograf Prim”). – 160 p.

Premiul III

Şpac, Ion: Cartea în vâltoarea vieţii: (Articole, studii, recenzii, schiţe bibliogr., prez. de carte) / Ion Şpac ; ed. îngrijită de Aurelia Hanganu. – Chişinău : Foxtrot, 2012. – 463 p.

LUCRÂRI BIBLIOGRAFICE
BIBLIOGRAFII
Premiul I

Chişinaul în pictură: (peisaje,porterete) : Cat.-bibliogr. Bibl.Municipala “B. P. Hasdeu”, Centrul de Informare şi Documentare ,,Chişinau’’ ;alcăt.: Taisia Foiu, Ludmila Toma ; ed. îngrijită de lidia Kulikovski. – Chişinău : S. n., 2012 (Tipogr. “Elena-V.I.”). – 176, [32] p.

Premiul II

Theodor Codreanu: Bibliografie critică/ Bibl. Municipală “B.P.Hasdeu” ;alcăt.: Lina Codreanu ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Chişinău : S.n., 2012 (Tipogr. “Notograf Prim”). – 585 p.

Premiul III

Arta Moldovei, 1975-2005: Bibliografie : [resursă electronică] / Bibl. Ştiinţifică Centrală “A. Lupan” a AŞM. – Chişinău : S. n., 2012.
Vol. I : Arhitectura şi arta plastică. – 2012. – 188 p.

BIOBIBLIOGRAFII

Premiul I

Ana Guţu: Avis Rara in Creationem ad Infinitum: Studiu Bibliografic / Ludmila Corghenci, Natalia Ghimpu, Tatiana Panaghiu ; resp. ed.: Zinaida Sochircă ; red. şt.: Ludmila Corghenci ; red. literar: Ghenadie Râbacov ; red. bibliogr.: Valentina Chitoroagă ; – Chişinău : ULIM, 2012. – 258 p.

Premiul II

Larisa Ungureanu: popas în lumea cuvintelor: Biobibliografie. / Bibl.Municipală “B. P. Hasdeu”, Filiala “Târgovişte” ; alcăt. : Larisa Ungureanu, Doina Spătaru ; ed. îngr. de Lidia Kulikovcki. – Chişinău : S.n., 2012 (Tip. Notograf Prim). – 131 p.

Premiul III

Prefer nemărginirea… Aurel David: Biobliografie-album / alcăt.: Sofia Muşat. – Chişinău: Fundaţia “Draghiştea”, 2012 (F.E.-P. Tipogr. Centrală). – 152 p.

PREMII SPECIALE
CARTEA ANULUI

Ţurcan, Nelly: Comunicarea ştiinţifică în contextul accesului deschis la informaţie/ Nelly Ţurcan ; Univ. De Stat din Moldova, Fac. De Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării. – Chişinău : CEP USM, 2012. – 324 p.

DESIGN

135 de ani de tradiţie şi inovaţii: Plan-agendă/Bibl. Municipală “B. P. Hasdeu”. – Chişinău, 2012. – 120 p.

DEBUT

“Casa verde: 16 tineri poeţi şi prozatori basarabeni”; alcătuitor : Dumitru Crudu Proiect susţinut de Biblioteca Municipală “B. P. Haşdeu” şi Institutul Cultural Român. ; editat la Chişinău, Notograf Prim, 2012. – 160 p.

MATERIALE PROMOŢIONALE
Premiul I

Codul serviciilor: Biblioteca Municipală “B. P. Hasdeu” ; Chişinău 2012.
Ghidul utilizatorului: [Bibl. Municipală “B. P.Hasdeu”] / resp. de ed.: Lidia Kulikovski. – Chişinău : Notoraf Prim, 2012. – 28 p.

Premiul II

Bibliotecile instituţiilor de artădin învăţământul artistic din Republica Moldova

PUBLICAŢII SERIALE
Premiul I

Revista Camerei Naţionale a Cărţii: Publicaţie teoretico-ştiinţifică.Editor: Camera Naţională a Cărţii. Coord. şt. Gheorghe Postică, dr. hab.

Premiul II

Cartea. Biblioteca. Cititorul: buletin metodic şi bibliografic/ Bibl. Naţ. pentru Copii “Ion Creangă” ; ed. îngrijită de Claudia Balaban. – Chişinău : Bibl. Naţ. pentru Copy “Ion Creangă”, 2012 (Tipogr. “Baştina-Radog” SRL). – Fasc. 21. – 2012. – 96 p. – Texte: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. în notele de subsol. – 500 ex.

LUCRĂRI ÎN ALTE DOMENII
Premiul I

Academicianul Mihai Cimpoi – Savantul timpului prezent.Coord.: Răileanu Vitalie ; coord.: dr. în biblioteconomie Lidia Kulikovski. Editura “Viaţa arădeană”, Arad, Colecţia “Viaţa de pretutindeni”, 2012. – 228 p. – ISBN 978-973-161-084-9

Anatol Ciocanu şi senectutea teiului/ concepţie , elab., antologare: Vitalie Răileanu ; coord.: dr. hab. Andrei Ţurcanu ; foto : Nicolae Răileanu. – BM “B.P.Hasdeu” (Chişinău : Profesional Service SRL), 2012. – 252 p. – ISBN 978-9975-4240-0-5

Poeme şi epistole în zbucium: (carte postumă) / coord.: Lidia Kulikovski ; red.: Gheorghe Chiriţă ; sel., antologare şi pref.: Vitalie Răileanu. – Chişinău : Notograf Prim, 2012. – 200 p.

Lista publicaţiilor prezentate pentru Concursul Naţional “Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informării”.

Gheorghe Erizanu
Preşedintele Juriului,
Director, Editura Cartier