Biblioteci puternice – comunități puternice

Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova organizează Conferința anuală cu genericul Biblioteci puternice – comunități puternice. Evenimentul va avea loc la 5 noeimbrie 2014, începînd cu ora 09:00, în cadrul Bibliotecii Științifice a Academiei de Științe a Moldovei  (or. Chișinău, str. Academiei 5a).

Prin intermediul conferinței anuale se vor pune în valoare eforturile profesioniștilor din Sistemul Național de Biblioteci a căror activitate a condus la rezultate de impact prin serviciile oferite, proiectele desfășurate, prin modul în care oamenii au influențat asupra dezvoltării  comunității.

Cu un mesaj-cheie la acest eveniment va participa Dna Pam Sandlian-Smith, director al Bibliotecii „Anythink”, SUA, pentru a împărtăși experiența bibliotecii, ca fiind o instituție ce oferă modele inovative de servicii de bibliotecă pentru necesitățile comunității privind învățarea participativă prin implicarea utilizatorilor și percepțiile în schimbare ale rolului bibliotecilor. Participarea Dnei  Pam Sandlian-Smith este susținută de Ambasada SUA în Republica Moldova, prin intermediul Programului Speakers Program și a Programului Novateca.

Dna Sandlian-Smith este directorul sistemului de biblioteci moderne „Anythink libraries”  din Colorado (www.anythinklibraries.org), care a devenit o instituție dinamică și respectată în regiunea sa și este considerată în comunitatea bibliotecarilor americani o portavoce în procesul de transformare a bibliotecilor în spații moderne și creative, care sprijină dezvoltarea comunității și inspiră imaginația.

Conferința va găzdui comunicări în cadrul a trei paneluri paralele, fiecare urmat de sesiuni de întrebări și răspunsuri, unde bibliotecarii din diverse tipuri de biblioteci își vor împărtăși din inițiativele și experiențele sale:

  • Cultura parteneriatelor instituționale: proiecte și inițiative
  • Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova platformă de dezvoltare și inovare
  • Discuții cu Pam Sandlian-Smith, director, Bibblioteca „Anythink”, SUA

Detalii despre programul conferinței anuale pot fi aflate pe blogul Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) la calea https://abrm.md/

Pentru informaţii:

Savela STARCIUC, secretar ABRM

Tel. 022 21 38 70

Email: savellita@gmail.com

Despre ABRM: Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) reprezintă și promovează biblioteca și informația în societate, susţine activ bibliotecarul, acționând întru dezvoltarea accesului egal la informații și cunoștințe pentru toți. Misiunea asociației este de a consolida comunitatea bibliotecară, pentru a exprima și a apăra interesele domeniului biblioteconomic al țării, pentru a avea un impact pozitiv asupra dezvoltării potențialului bibliotecarului şi capacităţii instituţionale a bibliotecilor.


Biblioteci puternice – comunități puternice

5 noiembrie 2014, 09:00-15:00 în incinta Bibliotecii Științifice a Academiei de Științe a Moldovei  (str. Academiei 5ª)

Înregistrare și cafea de bun venit

Mesaje de salut

Mariana HARJEVSCHI, președinte, Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova

Reprezentanți ai Ministerului Culturii, Ministerului Educației, Programului Novateca, Asociației Bibliotecarilor din România, Asociației Naționale a Bibliotecilor Publice și Bibliotecarilor din România

Discursuri-cheie

Biblioteca conector comunitar. Pam SANDLIAN-SMITH, director, Biblioteca Anythink, SUA 

Bibliotecile și demersurile de advocacy pe agenda ABRM. Mariana HARJEVSCHI, președinte, Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova

Sesiune Întrebări / răspunsuri:

Statutul Asociației Bibliotecarilor din R. Moldova
Codul Deontologic al Bibliotecarului din R. Moldova

Panel 1. Cultura parteneriatelor instituționale: proiecte și inițiative

Moderatori: Rodica AVASILOAIE, preşedinte, Secțiunea Biblioteci universitare, ABRM; director, Biblioteca Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice; Elena BORDIAN, președinte, Secțiunea Biblioteci Specializate, director,  Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică, IEFS

Comunicări:

Schimbarea prin inteligență: reflecții pentru biblioteci. Rodica AVASILOAIE, director, Biblioteca Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Rolul parteneriatului  în constituirea unei comunități profesionale puternice. Stela SEBE, bibliotecar metodist, Biblioteca Casei Corpului Didactic,  Focșani,  membru al  Consiliului  de conducere al Asociatiei Bibliotecarilor din România

Impactul documentației științifice în format electronic în Europa de Est. Daniel LUNGU, Marketing & Sales, Scientific Knowledge Services GmbH

Reuniunile anuale internaționale ISBN-ISSN-ISMN (Istanbul, 2014). Valentina CHITOROAGĂ , director general; Renata COZONAC,  șef serviciu, Camera Națională a Cărții

Oportunitățile proiectului Tempus pentru dezvoltarea bibliotecilor  universitare și consolidarea parteneriatelor. Zinaida STRATAN, director, Biblioteca Universității Tehnice a Moldovei

Perfecţionarea serviciilor bibliotecilor universitare în mediul concurenţial actual: adaptarea la noile realităţi tehnologice. Natalia CHERADI, director adjunct, Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice

Analiza infrastructurii bibliotecilor de colegiu prin filiera dimensiunii statistice. Tatiana AMBROCI, șef,  Biblioteca Colegiului de Construcții

Biblioteca şcolară  − spaţiu pentru confluenţe. Axenia GOLOVATENCO,  șef, Biblioteca Liceului  Teoretic  „Mihai  Eminescu”

Panel 2. Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova – platformă de dezvoltare și inovare

Moderator: Elena BUTUCEL, preşedinte, Secțiunea Biblioteci publice, ABRM; prim-vicedirector     Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”

Comunicări:

„Trolleybook”, un nou proiect de succes la BM „B.P. Hasdeu”. Svetlana JAVELEA, șef serviciu, Departamentul dezvoltare și comunicare, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”

Biblioteca − platformă de dezvoltare personală pentru adolescenți. Eugenia BEJAN, director adjunct, Biblioteca Națională pentru Copii „I. Creangă”

Rolul bibliotecii publice în consolidarea comunității. Aurelia DOVJANSCHI, director adjunct, Biblioteca Publică Raională „V. Alecsandri”, Telenești

Biblioteca – actor indispensabil al comunității. Maria CUDLENCO, șef, Biblioteca Publică, s. Crihana Veche, Cahul

Biblioteca − spațiu de comunicare și recreere. Aliona MANCIU, șef, Serviciul asistență metodologică, Biblioteca Publică Raională „D. Cantemir”, Ungheni

Un viitor prosper cu o generație sănătoasă. Maria COJOCARU, șef,  Biblioteca Publică, s. Peresecina, Orhei

Tehnologiile informaționale o sursa sigură în studierea limbii engleze. Zinaida CATAN, bibliotecar-bibliograf, Biblioteca Publică „I. Filip”, Drochia

Videoteca, produsul  valorificării patrimoniului.  Valentina GROSU, șef, Biblioteca Publică, s. Pîrliţa, Făleşti

Panel 3. Discuții cu  Pam SANDLIAN-SMITH, director, Biblioteca Anythink, SUA

Moderator:  Mariana HARJEVSCHI, președinte, Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova

Sesiune de închidere