Către comunitatea bibliotecarilor din Republica Moldova
Consiliul Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova are onoarea de a Vă invita să participați la Conferința națională cu tema Biblioteci dinamice: confruntări, experiențe, succese. care va avea loc vineri, 5 noiembrie, 2015 cu începere la ora 10:00 care se va desfășura la Institutul Muncii.

Ediția 2015 a conferinței este consacrată prezentării rezultatelor Proiectului Consolidarea instituțională a asociației, implementat de către ABRM în parteneriat cu suportul Fundației IREX/Moldova și a Programului Novateca și va oferi participanților posibilitatea cunoașterii experienței asociației prin prisma valorificării și transformării potențialului organizatoric și funcțional orientat spre standarde organizaționale. Subiectele abordate vor face referiri la pilotarea Manualului de politici și proceduri ale ABRM, lansarea Strategiei Centrului Național de Dezvoltare Profesională pentru Bibliotecari, prezentarea paginii web a ABRM și alte produse orientate spre dezvoltarea unei culturi interne axate pe eficiență, performanță și excelență.

Ca element de noutate, în acest an, se vor desfășura lucrările în conferințe satelit, organizate de secțiunile pe tipuri de biblioteci până la conferința finală și care vor aborda subiectele ce vor face referire la modul în care răspund bibliotecile la nevoie de informare ale comunității, în continuă diversificare:

  • Biblioteci naționale și publice: comunitate, colaborare, conexiuni; 21 octombrie, ora 10.00 (or. Chișinău, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 148, Biblioteca Municipală P.Hasdeu);
  • Bibliotecile școlare: comunicare, dezvoltare și transformare; 27 octombrie, ora 10.00 (or. Chișinău, str. Ion Creangă, nr. 80, Liceul Teoretic Aligheri);
  • Bibliotecile din învățământul profesional tehnic: redimensionare, renovare, afirmare; 4 noiembrie 2015, ora 10.00 (or. Chișinău, str. Gheorghe Asachi 71, Biblioteca Centrului de Excelență în Construcții)
  • Biblioteci universitare și specializate: partajare, colaborare și acces; 4 noiembrie, 2015 (or. Chișinău, str. Alexe Mateevici, nr. 60, Biblioteca Centrală a Universității de Stat din Moldova, Blocul central, Sala Senatului)

Așteptăm cu mult interes să contribuiți prin intervenția și prezența dumneavoastră la reușita acestui important eveniment profesional și vă rugăm să confirmați participarea atât la conferințele satelit, cât și în cadrul conferinței finale, accesând formularul.

Pentru informații despre conferințele satelit contactați:

Va așteptăm cu drag!
Cu respect,
Mariana Harjevschi, preşedinte ABRM


CONFERINȚA ANUALĂ ABRM
 BIBLIOTECI DINAMICE: CONFRUNTĂRI, EXPERIENȚE, SUCCESE

5 noiembrie, 2015, 10:00– 14:30, în incinta Institutul Muncii, str. Zimbrului, nr 10

Deschiderea oficială. Mesaje de salut

Mesaj cheie: Consolidarea și eficientizarea instituțională
Gheorghe CARASENI, trainer / consultant

Consolidarea ABRM prin lidership și competență
Mariana HARJEVSCHI, președinte, ABRM

Bibliotecile şi obiectivele dezvoltării durabile post 2015 în viziunea IFLA
Eugenia BEJAN, director adjunct, Biblioteca Națională „Ion Creangă”

Transparență și uzanțe: Manualul de politici și proceduri ABRM
Natalia CHERADI, vice președinte, ABRM
Tatiana COȘERI, vice președinte, ABRM
Ludmila CORGHENCI, membru, Comisia Formare Profesională Continuă, ABRM
Maria FURDUI, membru, Comisie Consolidare teritorială și leadership, ABRM
Ecaterina SCHERLET, președinte, Comisia Evaluare, ABRM
Liuba ARION, președinte, Comisia Biblioteci școlare, ABRM

Logoul ABRM – plus de energie și eleganță pentru comunitatea bibliotecară
Valeriu HERȚA, pictor, grafician, membru al Uniunii Artiștilor Plastici

Perspective ale formării continue: Strategia Centrului Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari
hab. Nelly ȚURCAN, președinte, Formare profesională continuă

Comunicare și interacțiune: pagina Web ABRM
Zinaida STRATAN, președinte Comisia informatizare și tehnologii informaționale, ABRM

Adunarea generală a ABRM:

Dezbateri: noul Statut al ABRM
Mariana HARJEVSCHI, președinte, ABRM

Gala liderilor ABRM 


CONFERINȚE SATELIT
 BIBLIOTECI NAȚIONALE ȘI PUBLICE: COMUNITATE, COLABORARE, CONEXIUNI

23 octombrie 2015, 10:00–13.30, în incinta Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”

Facilitator: Elena BUTUCEL, președinte, Secțiunea biblioteci publice a ABRM

Deschiderea oficială: Elena Butucel, președinte, Secțiunea biblioteci publice a ABRM; Tatiana Coșeri, vicepreședinte ABRM; Gina Grotelueschen, Novateca: The Global Libraries Program in Moldova; Elena Pintilei, directorul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova.

Comunicări

Modernizarea Bibliotecilor Publice: metode specifice în crearea serviciilor de bibliotecă. Elena BUTUCEL, președinte, Secțiunea biblioteci publice a ABRM

Biblioteca conectează comunitatea: servicii și oferte. Angela ZATIC, șef, Biblioteca Publică „George Munteanu”, s. Bravicea, r-nul Călărași

Centru social comunitar – biblioteca publică. Galina CĂRUȚĂ, șef, Biblioteca Publică „Zorile”, r-nul Orhei 

Serviciile noi – oportunităţi de afirmare a bibliotecilor publice. Elena NEGOIȚĂ, şef, Serviciul relaţii cu publicul, Biblioteca Publică Raională „Mihai Eminescu”, Făleşti.

Tinerii promovează comunitatea on-line. Natalia LAȘCOV, șef oficiu, sala de lectură și agrement; Elena SLABU, șef, Serviciul relații cu publicul, Biblioteca Publică Raională Telenești

Tânărul animator. Ana TRIBOI, șef, Biblioteca Publică, s. Vorniceni, r-nul Strășeni

Teatrul în bibliotecă. Anastasia ROȘCA, șef, Biblioteca Publică, s. Sărata Galbenă, r-nul Hâncești

Eco începe cu tine! Internetul te ajută. Lidia RUSU, director interimar, Biblioteca Publică Orășenească „Petre Ștefănucă”, Ialoveni

Internetul și biblioteca ajută femeia să aspire spre armonie. Tamara CEBAN, șef, Biblioteca Publică, s. Molești, r-nul Ialoveni

Jocuri tradiționale la calculator. Marina SAVA, șef, Biblioteca Publică, s. Cucoara, r-nul Cahul

Biblioteca publică cu impact în comunitate. Rodica SECRIERU, sef, Biblioteca Publică, s. Gherman, raionul Ungheni

Un alt format de lectură: cărțile electronice. Maria BIVOL, șef serviciu, BM „B.P. Hasdeu”

Concursurile on-line pentru copii – modalitate de stimulare a creativităţii şi de promovare a bibliotecii. Rodica GANGURA, bibliotecar principal, Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”

Practici și experiențe în utilizarea tabletelor în biblioteci. Eugenia FILIP, șef serviciu, Departamentul tehnologia informației, BM „B.P. Hasdeu”

Tendințele actuale de valorificare a memoriei locale: cazul Bibliotecii Publice Crihana Veche. Maria CUDLENCO, sef, Biblioteca Publică, s. Crihana Veche, r-nul Cahul

Bibliotecarului modern  –  respect pentru tradiţii, curaj în inovaţii. Ludmila OUȘ, director, Biblioteca Municipală „Eugeniu Coşeriu”, Bălţi

Provocările generației millennias pentru bibliotecile publice. Mariana HARJEVSCHI, președinte al ABRM


BIBLIOTECILE ȘCOLARE: COMUNICARE, DEZVOLTARE ȘI TRANSFORMARE

27 octombrie 2015, 9.30-13.00, în incinta Liceului Teoretic „D. Alighieri” (str. Ion Creangă, nr. 80)

Moderator: Liubov ARION, preşedintele Secţiunii biblioteci şcolare ABRM 

Înregistrare şi comunicare cu colegii

Mesaje de bun venit: Ana PLĂMĂDEALĂ, consultant, Ministerul Educației, Direcţia e-Transformare şi informare; Ludmila MAZILU, dir. Interimar, Liceul Teoretic „D. Alighieri” 

Sesiune de comunicări:

Evenimentele anului 2015 în ABRM. Ecaterina SCHERLET, președintele Comisiei evaluare ABRM

Drepturile mele, ce să fac cu ele? – program de promovare a drepturilor copiilor. Corina POPESCU, şef, Filiala nr.2, Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”

Societate în dezvoltare – Biblioteci în transformare. Svetlana CASIAN, bibliotecar, Liceul Teoretic „Gh. Asachi”

Creativitatea n-are margini, are doar rezultate innovative. Elena COCIURCĂ, specialist principal, Direcția Educație Tineret și Sport, Soroca

Membrii ABRM – beneficiari şi participanţi active. Liubov ARION, preşedintele Secțiunii biblioteci şcolare ABRM

Concluzii. Sinteze. Recomandări


BIBLIOTECILE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL TEHNIC: REDIMENSIONARE, RENOVARE, AFIRMARE

4 noiembrie 2015, 09.30-13.00 în incinta Bibliotecii Centrului de Excelență în Construcții

Înregistrarea participanților

Inaugurare. Cuvinte de salut

Comunicări        

Asociația Bibliotecarilor în anul 2015: proiecte, activități, realizări. Delegarea la Conferința finală ABRM cu genericul „Biblioteci dinamice: confruntări, experiențe, succese”. Tatiana AMBROCI, Ludmila CORGHENCI, lideri în cadrul proiectului „Consolidarea capacității instituționale ABRM ”

Activități inteligente de augmentare a interesului utilizatorilor pentru Biblioteca”. Ludmila CORGHENCI, Consilier științific, DIB ULIM

Abilități și competențe noi ale profesiei de bibliotecar: provocări pentru bibliotecarii din învățământul profesional tehnic. Ala VLASOVA, Biblioteca Colegiului Tehnologic

Cultura informației a utilizatorilor în bibliotecile de colegii și școli profesionale: studiu de caz. Lilia GORE, Biblioteca Colegiului Politehnic

Preocupări pentru promovarea și optimizarea lecturii la elevi: din experiența Bibliotecii Școlii Profesionale nr. 3. Victoria BULIBAȘ, Biblioteca ȘP nr. 3

Comunicarea cu utilizatorii în Biblioteca Științifică a UPS „Ion. Creangă”: practici de succes. Rodica BALEANU, Angela CITAC, Biblioteca Științifică UPS „Ion. Creangă ”

Biblioteca „Ovidius” – partener de încredere în formarea intelectuală a tinerilor. Liuba CIOBANU, Director, Biblioteca „Ovidius”

Biblioteca de Arte „T. Arghezi” – generatoare de idei, proiecte și servicii. Aliona VÂNTU, Director, Biblioteca de Arte „T. Arghezi”

Afișul: elemente de teorie, metodologie și practică bibliotecară. Natalia ZAVTUR, Ala IANACHEVICI, Biblioteca Tehnico-Științifică a U.T.M.

Activități atractive pentru tineri în cadrul campaniilor ABRM: din experiența Bibliotecii Centrului de Excelență în Construcții. Tatiana AMBROCI, Biblioteca Centrului de Excelență în Construcții

Activități informațional-bibliografice pentru utilizatori: între tradiționalitate și modernitate. Liuba MALINA, Biblioteca Centrului de Excelență în Construcții

Cenaclul literar-muzical „La Steaua…”: zona de confort a elevilor și cadrelor didactice. Elena APETRI, Biblioteca Centrului de Excelență în Construcții

Concluzii. Sinteze. Recomandări


BIBLIOTECI UNIVERSITARE ȘI SPECIALIZATE: PARTAJARE, COLABORARE ȘI ACCES

4 noiembrie 2015, 10.00-13.30, în incinta Universității de Stat din Moldova, Blocul Central, Sala Senatului

Moderatori: Rodica Avasiloaie, președintele Secțiunii biblioteci universitare, Elena Bordian, președintele secțiunii biblioteci specializate

Inaugurare. Cuvinte de salut

Comunicări        

Provocările generației Millennials pentru biblioteci. Mariana HARJEVSCHI, președintele ABRM, director general, Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”

Bibliotecile universitare în cooperare și parteneriate. Rodica AVASILOAIE, director, Biblioteca Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Dezvoltarea capacității instituționale ca obiectiv strategic în activitatea ABRM. Natalia CHERADI, vicepreședinte ABRM, director adjunct, Biblioteca Științifică a Academiei de Studii Economice; Ecaterina SCHERLET, președintele Secțiunii evaluare ABRM, director, Biblioteca Științifică UPS „Ion. Creangă ””

Crearea și dezvoltarea repozitoriilor instituționale în bibliotecile universitare din Republica Moldova. Ana GUDIMA, șef secție, Biblioteca Științifică a Academiei de Studii Economice

Potențialul bibliotecilor universitare în contextul colaborării și distribuirii resurselor informaționale. Victoria TOMA, director, Biblioteca Universității de Stat de Educație Fizică și Sport, Maria VATAMAN, șef secție, Biblioteca Universității de Stat de Educație Fizică și Sport

Mandate care amplifică imaginea bibliotecilor în comunitatea universitară. Irina CERNEAUSCAITE, director interimar, Departamentul Informațional Biblioteconomic, ULIM

Aplicarea indicatorilor de evaluare a calității proceselor în activitatea cu colecțiile: cazul Bibliotecii Științifice Medicale a USMF. Galina ZAVTUR, șef secție, Biblioteca Științifică Medicală a USMF „N. Testemițanu”

Prezentări

Echipamente RFID. Softlink Central Europe SRL

Baza de date Euromonitor. Международные исследования как компонент библиотечных ресурсов. Инструменты для коммерциализации проектов в рамках университета. Iulia NICULINA, manager