Congresul VI al Bibliotecarilor din Republica Moldova 4-5 noiembrie 2008

Rezolutia
Congresului al VI-lea al Bibliotecarilor din Republica Moldova 4-5 noiembrie 2008, Chisinau

Activitatea Biroului ABRM, comisiilor si sectiunilor acesteia, consemneaza pentru perioada 2005-2008 anumite reusite si realizari, avand drept urmare schimbari in functionarea profesionala a bibliotecilor, dar mai ales in mentalitatea membrilor comunitatii profesionale – factori prioritari in statornicirea institutiei in conditiile edificarii Societatii Informatiei si a Cunoasterii.

Raportul presedintelui ABRM, informatiile responsabililor de activitatea comisiilor si sectiunilor, comunicarile si prezentarile din cadrul sedintelor acestora au elucidat clar si convingator implicatiile si contributiile ABRM pentru facilitarea accesului la informatia profesionala si amplificarea procesului de comunicare profesionala, formarea profesionala, sustinerea procesului de modernizare a bibliotecilor, diversificarea serviciilor informationale bazate pe tehnologii informationale si de comunicare, sustinerea programelor de incluziune sociala, sporind credibilitatea bibliotecilor in comunitati, imbunatatind imaginea bibliotecii si a bibliotecarului in societate.

Specificul acestui mandat tine de orientarea prioritara a ABRM pentru centrarea rolului si locului Bibliotecarului in societate prin incurajarea, influentarea si stimularea instruirii continue, modernizarii si actualizarii cunostintelor si deprinderilor. ABRM a oferit o gama larga de oportunitati de invatare, atat formale, cat si informale: Proiect Scoala de Biblioteconomie, formarea formatorilor, Scoli de Vara, conferinte, cicluri de ateliere, editare de manuale, crearea paginii WEB, culegeri de standarde etc., recunoscand in acelasi timp necesitatea functionarii in tara a politicii oficiale la acest capitol, fapt confirmat prin cadrul de reglementare existent. Este vorba si despre implementarea prevederilor Declaratiei IFLA „Dezvoltarea profesionala continua. Principii si acumularea celei mai bune experiente”. ABRM, acceptand faptul ca problemele majore ale Profesiei sunt comune, a contribuit la consolidarea, augmentarea unitatii profesionale, indiferent de apartenenta departamentala a bibliotecilor.

In perioada mandatului a continuat implementarea proiectelor internationale cu impact local – EIFL-direct, INTAS, acestea largind accesul la resursele electronice si convertind comunitatea profesionala vizavi de beneficiile partajarii resurselor.

Mentionam colaborarea eficienta a ABRM cu Ministerul Culturii si Turismului, Consiliul Rectorilor, rectorii universitatilor, Centrul de Resurse Informationale al Ambasadei SUA.

Consemnand reusitele si realizarile, Congresul recunoaste existenta multor probleme, care cer interventia ABRM. Chiar in conditii de criza economica, de lipsa de resurse materiale si financiare, ABRM trebuie sa influenteze, in calitatea sa de institutie profesionala civila, decalajul existent dintre nivelul de dezvoltare a bibliotecilor din spatiile urbane si rurale in sensul diminuarii acestuia. Este vorba de parghiile, specifice unei autoritati civile profesionale: sensibilizarea organelor de resort, initierea de programe, proiecte in cooperare (la nivel national si international), impulsionarea potentialului profesional-creativ al bibliotecarilor, promovarea si sustinerea initiativelor reprezentative in domeniu etc.

Orientarea ABRM pentru revitalizarea Bibliotecii si a Bibliotecarului trebuie sa fie continua si insistenta, explicita si transparenta.

Congresul al VI-lea al Bibliotecarilor din Republica Moldova HOTARASTE :

I. A aprecia pozitiv activitatea Biroului ABRM in perioada de referinta, consemnand caracterul statutar si utilitatea implicatiilor profesionale ale presedintelui si membrilor acestuia.

II. A stabili pentru mandatul 2009-2012 urmatoarele linii directorii in activitatea Asociatiei si a comunitatii bibliotecare din republica:

 1. A contribui la organizarea si asigurarea logistica a procesului de formare continua a bibliotecarilor in corespundere cu prevederile cadrului legal national si ale Declaratiei IFLA „Dezvoltarea Profesionala Continua: principii si acumularea celei mai bune experiente” (implicatii pentru crearea Centrului National de Formare continua a Bibliotecarilor, elaborarea si promovarea „Regulamentului de organizare si functionare a Centrului”, Curriculum-ului national de Formare Continua a Bibliotecarilor – in colaborare cu Ministerul Culturii si Turismului din Republica Moldova);sprijinirea consultativa si practica a bibliotecilor pentru elaborarea politicilor de formare continua, implementarea statutului de „biblioteca care invata”, organizarea actiunilor de instruire la locul de munca);
 2. A promova in comunitate si a interveni catre organele de resort in scopul implementarii prevederilor Conventiei privind importul de publicatii cu caracter instructiv, stiintific si cultural, intocmit la Florenta la 22 noiembrie 1950 (in vigoare pentru Republica Moldova din 3 septembrie 1998) si a Protocolului anexat la aceasta, intocmit la Nairobi la 26 noiembrie 1976 (in vigoare pentru Republica Moldova din 3 martie 1999), adoptate prin hotararea nr. 70 XIV din 2 iulie 1998 a Parlamentului Republicii Moldova;
 3. A sensibiliza comunitatile si factorii de decizie in vederea imbunatatirii imaginii si statutului social al Bibliotecii si Bibliotecarului (promovarea Concursurilor nationale si rezultatelor acestora, diversificarea lor; implicatii reprezentative ale ABRM privind consemnarea Zilei Bibliotecarului – promovari si desemnari la nivel national, utilizarea parghiilor mass-media, conferinte de presa);
 4. Sustine elaborarea strategiilor, politicilor pentru dezvoltarea intregului potential informational, social, cultural al bibliotecilor;
 5. A promova si a sustine politicile de finantare prioritara a activitatilor, orientate spre oferirea accesului la resurse electronice si Internet, pentru asigurarea unei structuri tehnice adecvate;
 6. A incuraja, a sustine si a dezvolta parteneriatele intre Biblioteci la nivel local si national in vederea partajarii resurselor; intre Biblioteci si autoritatile publice locale, nationale in vederea facilitarii implementarii serviciilor informationale in Biblioteci, augmentarii rolului Bibliotecii in edificarea Societatii Informatiei si a Cunoasterii;
 7. A sensibiliza factorii de decizie in vederea problemelor de salarizare si de creare a conditiilor adecvate de munca pentru a putea face fata rolului complex al Bibliotecarului in procesul de edificare si functionare a Societatii Informationale si a Cunoasterii;
 8. A amplifica colaborarea internationala a ABRM prin dezvoltarea unor proiecte si programe comune, contracte de colaborare;
 9. A imbunatati managementul ABRM, a amplifica activitatea filialelor ABRM din teritorii in functionarea Asociatiei;
 10. A constitui baza de date a membrilor ABRM si a asigura gestionarea acesteia;
 11. A amplifica potentialul informational-profesional al paginii WEB ABRM: liste de discutii, acces la documentele directorii ale IFLA etc.

III. In functie de prioritatile mentionate, Consiliul si Biroul ABRM, filialele ABRM vor elabora si vor realiza programe anuale de activitate, informand comunitatea profesionala despre indeplinirea acestora (prin intermediul paginii WEB ABRM, interventiilor si comunicarilor la reuniuni profesionale, conferintelor anuale ABRM, publicatiilor de specialitate).

Aprobata in cadrul
Congresului al VI-lea al Bibliotecarilor din Republica Moldova,
Chisinau, 4-5 noiembrie 2008


4-5 noiembrie 2008
Congresul al VI-lea al Bibliotecarilor din Republica Moldova
Chisinau 2008

Scopul Congresului: amplificarea rolului, locului Bibliotecii si a Asociatiei profesionale in procesul de edificare a Societatii Informatiei si a Cunoasterii, precum si promovarea imaginii, statutului social si profesional al Bibliotecarului.

Congresul include lucrari ale sectiunilor si comisiilor ABRM, sedinta in plen, comunicari ale personalitatilor notorii ale biblioteconomiei nationale. Prin gama activitatilor preconizate Congresul tinde sa ofere un spatiu fertil de comunicare profesionala, oferind in final propuneri/solutii pentru problemele stringente ale Bibliotecii si Bibliotecarului.

Va rugam sa participati activ la lucrarile Congresului, respectand in prealabil urmatoarele prevederi organizationale:

 • cota de participare este: 1 delegat de la 10 bibliotecari (inclusiv spatiul rural); In mod deosebit rugam sa includeti in lista participantilor presedintii filialelor ABRM;
 • Va rugam sa va inregistrati nominal, completand Fisa de inregistrare plasata pe site-ul ABRM. Trimiteti pana la 20 octombrie 2008 la adresa: v.lupu@uasm.md Informatii la telefonul: 432592, 432578
 • taxa pentru receptie este achitata individual de catre delegati in procesul de inregistrare, la sedinta in plen; cuantum de orientare – 100 lei

Ludmila Costin,
presedinte ABRM


Asociatia Bibliotecarilor din Republica Moldova
Congresul al VI-lea al Bibliotecarilor din Republica Moldova
4-5 noiembrie 2008, Chisinau

PROGRAM

4 noiembrie 2008, marti 10.30 – 17.00

Inceputul lucrarilor sectiunilor. Inregistrarea participantilor. Informatii de ordin general

Sectiuni, comisii:

Sectiunea „Biblioteci publice” (moderator: Alexe Rau; spatiu: Biblioteca Nationala a Republicii Moldova, str. 31 august 78 A; informatie contact: 221475)

Sectiunile „Biblioteci de colegii si scolare” (moderatori: Tatiana Ambroci, Ana Safarov; spatiu: Biblioteca Colegiului de Constructii, str. Gh. Asachi 71; informatie contact: 739200)

Sectiunea „Biblioteci universitare, specializate” (moderator: Liuba Karnaev; spatiu : Biblioteca Stiintifica a Universitatii de Stat de Medicina si Farmacie „N. Testemitanu”, str. Malina Mica 66; informatie contact: 242772)

Atelier „Instruirea la locul de munca a personalului institutiilor bibliotecare: concepte si experiente” (organizator: Comisia Formare Profesionala Continua. Etica si Deontologie; moderatori: Ludmila Corghenci, Tatiana Coseri; spatiu: ULIM, Sala de Lectura nr. 3 a Departamentului Informational Biblioteconomic, str. Vlaicu Pircalab 52; informatie contact: lcorghenci@yahoo.com, tel. 21 24 18);

Vizite la biblioteci, lansari publicatii, prezentari expozitii


5 noiembrie2008, miercuri 9.00 – 16.00 în incinta Biblioteca Centrala a Academiei de Stiinte „A. Lupan”, str. Academiei 5 A

Sedinta in plen

Inregistrarea delegatilor
Cuvinte de salut din partea persoanelor oficiale si a oaspetilor
Raport de activitate a Biroului ABRM pentru anii 2005-2008 (prezinta Ludmila Costin, presedinte ABRM)

Raportul Comisiei de Cenzori
Dezbateri asupra Raportului de activitate
Inaintarea candidatilor pentru noua componenta a conducerii ABRM si a Comisiei de Cenzori
Votarea

Aprobarea rapoartelor Comisiei de Votare
Mesajul Presedintelui nou ales
Votarea Rezolutiei Congresului al VI-lea al Bibliotecarilor

Receptie


Fisa de inregistrare a participantilor la Congresul al VI-lea al bibliotecarilor din Republica Moldova