Congresul VII al Bibliotecarilor din Republica Moldova 28-29 noiembrie 2012

INVESTIND IN BIBLIOTECI – INVESTESTI IN VIITOR
REZOLUTIA CONGRESULUI AL VII-LEA AL BIBLIOTECARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

28-29 noiembrie 2012

Raspunzand asteptarilor cetatenilor Republicii Moldova in ce priveste respectarea dreptului de acces la informatie, constituirea unui stat de drept si democratic cu cetateni activi si integrati social, pornind de la contextul social-economic actual, constientizand si acceptand responsabilitatea si rolul Bibliotecii drept component fundamental al infrastructurii culturale, educationale si informationale, al tezaurizarii memoriei culturale si stiintifice a comunitatilor, al procesului de invatare continua si de facilitare a integrarii social/profesionale a fiecarei persoane, Congresul al VII-lea al Bibliotecarilor din Republica Moldova adopta prezenta Rezolutie, solicitand interventiile si sprijinul Comisiei de profil a Parlamentului Republicii Moldova, organelor de administratie publica, ministerelor, fondatorilor de biblioteci, societatii civile in solutionarea problemelor, ce impiedica activitatea eficienta a bibliotecilor.

In cele circa 2 941 de biblioteci din Republica Moldova se detine un patrimoniu de 88 081,1 mii documente, din care doar 24 048,4 mii exemplare (27,3 %) in limba romana. 4 699 de bibliotecari, angajati in structurile Sistemului National de Biblioteci, asigura anual servicii bibliotecare pentru 1, 5 milioane (circa 50 la suta din toata populatia) de utilizatori, dintre care jumatate sunt de varsta pana la 16 ani, inregistrandu-se aproape 20 de milioane de vizite si peste 40 de milioane de imprumuturi. Serviciile oferite cetatenilor Republicii Moldova de catre biblioteci sunt un factor important de sustinere a politicii social-economice a statului, acestea contribuind la formarea si dezvoltarea unui membru activ al societatii, cult din punct de vedere economic, juridic, informational etc.

Insa situatia bibliotecilor din Republica Moldova ramane a fi departe de cerintele si prevederile, stipulate in documentele directorii ale organismelor internationale privind modernizarea si diversificarea serviciilor, informatizarea, spatiile functionale, dezvoltarea resurselor umane, completarea colectiilor. Sunt concludente in acest sens urmatorii indicatori. Din cele 1383 de biblioteci publice, care la inceputul anului 2012 activau in Republica Moldova, doar 20,1 % ori a cincea parte (278) erau dotate cu computere, conectate la Internet fiind 11,7 % sau 162 de biblioteci din numarul total de biblioteci. Din 1 424 de biblioteci scolare doar 158, ori 11% – a zecea parte, detin computere si numai 43 conectate la Internet. La inceputul anului 2012, din cele 19 biblioteci universitare, doar 7 dispuneau de retele de informatizare si numai 5 ofereau acces on-line la catalogul electronic. Cuantumul salariului personalului de specialitate din biblioteci (de exemplu, din bibliotecile scolare) nu corespunde efortului intelectual si educational prestat pentru utilizatori, constituind 930-946 lei.

Congresul al VII-lea al Bibliotecarilor din Republica Moldova reliefeaza urmatoarele orientari strategice in sprijinirea activitatii bibliotecilor:

 • armonizarea legislatiei pentru asigurarea bunei functionari si dezvoltari a Sistemului National de Biblioteci in corespundere cu Liniile directoare pentru legislatia si politica de biblioteca in Europa (1998), Declaratiei de la Viena (2009), cu politica de dezvoltare a Republicii Moldova (actiuni pentru: modificarea Legii cu privire la Biblioteci, a Legii cu privire la Achizitii Publice etc.)
 • aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Sistemului National de Biblioteci (proiectul fiind prezentat Ministerului Culturii)
 • sustinerea de catre stat a invatamantului biblioteconomic si a procesului de formare profesionala continua a bibliotecarilor, consolidarea capacitatilor institutionale pentru formarea profesionala continua (aprobarea modificarilor pentru Nomenclatorul specialitatilor, acoperirea financiara a procesului de formare continua)
 • sprijinirea financiara (din partea statului si a fondatorilor) a dezvoltarii colectiilor de biblioteca, a asigurarii accesului la revistele electronice prin intermediul Consortiu-lui Resurse Electronice pentru Moldova, a accesului utilizatorilor bibliotecilor la baze de date nationale si internationale
 • sustinerea bibliotecilor stiintifice pentru crearea depozitelor institutionale digitale cu Acces Deschis, asigurand cresterea vizibilitatii productiei stiintifice nationale si integrarea acesteia in circuitul informational international
 • implementarea Sistemului Integrat al Bibliotecilor Informatizate din Moldova (SIBIMOL) in scopul facilitarii si extinderii accesului cetatenilor la informatie (alocatii financiare si tehnice din partea statului, sprijinirea metodologica a crearii sistemului etc.)
 • interventii ale factorilor de resort pentru informatizarea bibliotecilor de colegii si scolare (elaborari si achizitii de sot-uri de biblioteca etc.)
 • dezvoltarea si sprijinirea procesului de atestare si conferire a gradelor de calificare bibliotecarilor (modificarea „Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare cadrelor bibliotecare”, aprobat prin ordinul nr. 28 din 7 februarie 2006 al Ministrului Culturii si Turismului, in functie de necesitatile domeniului; elaborarea si promovarea mecanismului de sustinere si finantare a gradelor de calificare; acordarea suportului logistic si administrativ)
 • amplificarea incluziunii profesionale nationale si internationale a bibliotecarilor (sprijinirea de catre fondatori a procesului de mobilitate a bibliotecarilor: participari la actiuni profesionale de nivel european/international, concursuri de granturi; desemnari si promovari in cadrul Zilei Bibliotecarului; suportul statului pentru editarea serialelor de profil de nivel national etc.)

Bibliotecile sunt un sprijin efectiv al statului in realizarea reformelor, in implementarea prevederilor organismelor internationale privind accesul la informatie, in dezvoltarea societatii, de aceea statul trebuie sa asigure functionarea lor.

Aprobata in cadrul
Congresului al VII-lea al Bibliotecarilor din Republica Moldova,
Chisinau, 28-29 noiembrie 2012


În atenția comunității profesionale!
Congresul VII al Bibliotecarilor din RM

Asociatia Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM), in calitatea sa de structura profesionala reprezentativa a bibliotecarilor din republica, organizeaza in perioada 28-29 noiembrie 2012 Congresul VII al Bibliotecarilor din RM cu genericul “Bibliotecile acum! Te inspira, surprind, mobilizeaza!”, la care vor participa reprezentanti ai bibliotecarilor din republica, invitati de onoare. Cota de participare a bibliotecarilor este de 1 persoana din partea a 20 membri ABRM.

Evenimentul are un scop bine determinat: de a promova utilitatea si indispensabilitatea bibliotecii in procesul de democratizare/dezvoltare a comunitati, in edificarea Societatii Informatiei si a Cunoasterii.

Lucrarile congresului vor lua startul in data de 28 NOIEMBRIE cu organizarea SEDINTELOR SECTIUNILOR PE TIPURI DE BIBLIOTECI ale ABRM:

Sectiunea Biblioteci publice: dezbatere profesionala “Revitalizarea bibliotecilor publice”, Filiala “O. Ghibu”, str. Nicolae Iorga nr.21 A;

Sectiunea Biblioteci universitare: masa rotunda “Tendinte corporative in activitatea bibliotecilor universitare”, Biblioteca Stiintifica Medicala USMF “Nicolae Testemitanu”, str. Nicolae Testemitanu, 29, et.3;

Sectiunea Biblioteci de colegii: Biblioteca Colegiului National de Medicina si Farmacie Chisinau, str. N. Testemitanu, 28, Blocul de studii, Sala Senatului, et. III;

Sectiunea Biblioteci scolare: atelierul profesional “Biblioteca scolara – „insula” de speranta si incredere pentru tanara generatie”, Liceul Teoretic „M. Kotiubinski”, str. M. Eminescu, nr. 5.

SEDINTA IN PLEN a congresului va fi convocata pe 29 NOIEMBRIE cu incepere de la ora 10.00, in incinta Filarmonicii Nationale „Serghei Lunchevici”, Sala Mica. Inregistrarea participantilor se va desfasura de la ora 9.00 pana la ora 10.00.

Pentru buna organizare a lucrarilor Congresului solicitam inregistrarea in prealabil la activitatile la care intentionati sa participati. In acest sens, Va rugam sa completati Fisa de inregistrare (pentru fiecare participant in parte), aceasta fiind prezentata/trimisa persoanei de contact nu mai tarziu de 23 noiembrie 2012.

Pentru informatii si inregistrare la sedinta in plen contactati:
Vera Sobetchi, secretar ABRM, e-mail: sobetchi@gmail.com

Pentru informatii si inregistrare la sedintele pe sectiuni contactati:
Biblioteci publice: Tatiana Coseri, e-mail: tcoseri@hasdeu.md
Biblioteci universitare: Liubovi Karnaeva, e-mail: liubovi_karnaeva@yahoo.com
Biblioteci de colegii: Tatiana Ambroci, e-mail: t_ambroci@yahoo.com
Biblioteci scolare: Liuba Arion, e-mail: Arion_Liuba@mail.ru


Propuneri ale Asociatiei Bibliotecarilor din Republica Moldova pentru proiectul Legii cu privire la dreptul de autor si drepturile conexe
 1. Definitia imprumut din cadrul Art. 3 Notiuni generale va avea urmatorul continut:

„Imprumut – punerea la dispozitie a publicatiilor pe orice format spre utilizare, prin intermediul bibliotecilor si altor institutii accesibile publicului, pentru o perioada limitata de timp si obtinerea unui avantaj economic sau comercial direct sau indirect.”

Legea cu privire la biblioteci din R.M. (nr. 286 adoptata la 16.11.94) considera publicatii – orice tip de purtator de informatie textuala, audiovizuala etc. La fel bibliotecile actualmente ofera spre imprumut atat documente tiparite, cat si in format electronic (ex. CD-uri).

 1. Inlocuirea Art. Reproducerea reprografica prin Reproducerea de catre biblioteci, arhive si alte institutii.

Termenul reproducerea reprografica este un termen depasit. Bibliotecile contemporane nu utilizeaza actualmente echipamente reprografice.

 1. Litera a) al p. 1 din cadrul Art. 27 Reproducerea de catre biblioteci, arhive si alte institutii va avea urmatorul continut:

„a unei opere publicate legal, atunci cand reproducerea, se face de catre biblioteci si arhive si nu urmareste obtinerea unui avantaj economic sau comercial direct sau indirect, dar pentru a inlocui un exemplar pierdut, distrus sau devenit inutilizabil sau pentru a pune exemplarele la dispozitia altor biblioteci sau arhive similare in vederea inlocuirii, in colectiile lor proprii, a operelor pierute, distruse sau devenite inutilizabile, daca obtinerea pe cale obisnuita a unor asemenea exemplare ale operei nu ese posibila.”

 1. Includerea urmatorului text in cadrul Art. 28, lit. e):

“fixarea operelor intrate in domeniul public in forma electronica in scopuri de arhivare de catre biblioteci, fara urmarirea obtinerii unui avantaj economic sau comercial direct sau indirect”.


Propunerile Asociatiei Bibliotecarilor din Republica Moldova pentru Codul invatamantului
 1. Art. 16. – Bibliotecile din invatamint se completeaza cu urmatorul continut:

”c) Formarea de baza si continua a personalului de specialitate pentru bibliotecile din invatamant sunt asigurate de catre Ministerul Educatiei si Tineretului”

 1. Art. 75. – Personalul din invatamint va fi suplinit cu urmatoarea formulare:

”Personalul din invatamint este format din: a) personal didactic si didactic auxiliar;”

 1. Art. 76. – Personalul din invatamintul secundar general va fi suplinit cu urmatoarea formulare:

”(1) Personalul din invatamintul secundar general este format din personal didactic si didactic auxiliar, personal administrativ si alte categorii de personal.”

La fel solicitam din cadrul Art. 5 sa fie exclus textul:

”(a) bibliotecar;
(b) laborant;
(c) inginer- programator”

pentru a inclus intr-un un nou punct avand urmatorul continut:

”În unitățile învățămîntului secundar general posturile didactice auxiliare sint:

(a) bibliotecar;
(b) laborant;
(c) inginer- programator;”

 1. Punctul (1) din cadrul Art. 77. Personalul din invatamintul vocational/tehnic solicitam sa includa urmatoarea formulare

”Personalul din invatamintul vocational/tehnic se constituie din personal de conducere, cadre didactice si dadactice auxiliare, personal administrativ-auxiliar si tehnic de deservire.”

La fel solicitam in cadrul Art. 77 sa fie inclus un nou punct avand urmatorul continut:

”Cadre didactice auxiliare:

(a) bibliotecar;
(b) laborant;
(c) inginer- programator;”

 1. Art. 78. – Personalul din invatamintul superior sa includa un nou punct:

”Personal didactic auxiliar:

(a) bibliotecar;
(b) laborant;
(c) inginer- programator”

exluzand textul susmentionat din cadrul punctului (5).

 1. Pentru a spori si accentua importanta formarii profesionale ale bibliotecarilor din sistemul de invatamant solicitam ca Art. 80 sa se completeze cu urmatoarea formulare:

”Art. 80. – Formarea personalului didactic si didactic auxiliar”

 1. In scopul ajustarii legislatiei nationale Art. 81. – Avansarea in cariera didactica si manageriala sa includa un nou punct ce ar avea urmatoarul continut:

”Avansarea in cariera a bibliotecarilor se realizeaza prin atestare, in conformitate cu regulamentul elaborat si aprobat de Ministerul Culturii si Turismului”

 1. Acordarea unei atentii sporite informatizarii sistemului de invatamant din Republica Moldova, alinierea la Planul de Actiuni al Strategiei Nationale privind crearea Societatii Informationale consideram majorarea alocatiei de 3% pentru sustinerea dezvoltarii sistemului de invatamant, in mod special sustinerea informatizarii bibliotecilor. Astfel Punctul (21) din cadrul Art. 101 Finantarea sistemului de invatamint sa includa urmatoarea formulare:

”Institutiile de invatamint, inclusive baza tehnico-materiala ale acestora, vor prevedea anual, in planurile de finantare, cheltuieli pentru dezvoltarea propriului sistem informational, la nivel de 3% din alocatiile anuale aprobate.”

 1. Solicitam ca p. h) din Art. 108. – Atributiile Ministerului Educatiei si Tineretului sa includa urmatoarea rectificare:

”h) coordoneaza activitatea de formare initiala si continua a cadrelor didactice si didactice auxiliare;”