CENTRUL NAȚIONAL DE EXCELENȚĂ PROFESIONALĂ A BIBLIOTECARILOR

Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari este constituit în baza Memorandumului între Primăria Municipiului Chișinău, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” și Reprezentanța din Republica Moldova a Fundaţiei IREX Programul Novateca, Asociația Bibliotecarilor din RM.

Centrul este un proiect național care implică și antrenează bibliotecarii din toate rețelele în acțiuni de instruire. Sălile de instruire, organizate într-un ambient plăcut și dotate cu mobilier și echipament necesar – calculatoare, laptopuri, iPad-uri, tablete, videoproiector, tablă interactivă, imprimante performante (copiator, scanner, fax), camere video, fotoaparat digital, vor asigura derularea procesului de instruire în condiții optime.

Clasa didactică, numită Sala de creativitate, oferă pentru cursanți stații de lucru interconectate în rețea cu acces la internet în regim full-time și permite organizarea videoconferințelor cu instituțiile din teritoriu. Spațiile Sălii cunoștințe și Sălii inovații creează o ambianță propice muncii în echipe, schimbul de opinii în grup și lucrul individual.

Centrul dispune de o bibliotecă, ca suport didactic și informațional în activitatea de formare profesională, care oferă acces la publicații din domeniul biblioteconomiei și științelor informației (cărți, CD, DVD, Jocuri de societate, ediții periodice curente etc.).
Obiectivele prioritare ale Centrului de Excelență:

  • inițierea și dezvoltarea cooperării pentru modernizarea, diversificarea activității bibliotecare prin suport formativ;
  • asigurarea unei platforme de instruire, care va oferi noi oportunități de formare pentru bibliotecari în corespundere cu necesitățile de dezvoltare profesională a bibliotecarilor din Republica Moldova;
  • desfăşurarea activităţilor pentru dezvoltarea şi valorificarea potenţialului uman din comunitatea regională şi naţională, în colaborare cu alte organizaţii interesate de performanţă durabilă a specialiştilor din sfera infodocumentară;
  • realizarea proceselor de educaţie continuă;
  • reactualizarea cunoştinţelor şi competenţelor profesionale ale specialiştilor din structurile infodocumentare;
  • crearea unor parteneriate cu centre de formare continuă şi instituţii de specialitate.

Centrul de Excelență, prin activitățile organizate va asigura: educarea culturii instruirii continue; motivarea aspirației bibliotecarului către instruire continuă și perfecțiune; un mediu de lucru încurajator pentru cursanți să evolueze spre perfecționare; un cadru generator al posibilităților de instruire și perfecționare continuă; forme nonformale și ludice de învățare, exemple reale, din viața bibliotecilor și bibliotecarilor; abordarea sistemică a instruirii; demonstrarea avantajelor formării continue; încurajarea sistemelor personale de învățare; catalizarea constituirii unei comunități de bibliotecari instruiți pentru inovare.

Centrul de Excelență, prin activitățile organizate va dezvolta atitudini, instrumente, experiențe care vor face bibliotecarii capabili să conceapă noi metode de activitate, noi servicii și activități; va influența și genera mutații pozitive de mentalitate profesională de sorginte să transforme bibliotecarii în adepți al instruirii continue, să capete măiestrie și fluență în transformarea bibliotecii în biblioteca visurilor utilizatorului, comunității.

Adresa: Bd. Ștefan cel Mare nr. 148
tel.: 022 210 576
email: centrulnationalexcelenta@gmail.com
www.facebook.com/centrulnationalexcelenta
Luni-Vineri 09:00-17:00