Cursuri de formare profesională de scurtă durată 2018

În atenția comunității profesionale, responsabililor pentru formarea continuă a bibliotecarilor

Secția de formare continuă a USM anunță înscrierea la cursul de scurtă durată Bazele Biblioteconomiei și Științele Informării (75 ore) în perioada 22 octombrie – 14 noiembrie 2018.

Pentru înscrierea la curs vă rugăm să completați formularul de înregistrare: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc–Qtw1EmumatiSWYf_Gx-IMUnaQqIlZyotNMTRuDFKpjwNA/viewform 

Costul cursului – 450 de lei.

Cursul se va desfășura la Universitatea de Stat din Moldova USM în perioada 19 noiembrie – 1 decembrie 2018.

Cursul este organizat dacă s-au înscris cel puțin 15 persoane.

Încheierea contractelor:
Contratele se încheie la SFC a USM.
Adresa: Chișinău, str. A. Mateevici 60, Bloc Central et. 2, biroul 233

Șef-adjunct – conf. univ. Maria Bîrcă
Tel.: 373 22-24-54-40; 067435533;
email: formarecontinua.usm@gmail.com

Inginer-programator – Aurelia Roșca
Tel.: 373 22-24-54-40;
email: formarecontinua.usm@gmail.com

Pentru încheierea contractelor se prezintă:
1. Copia buletinului de identitate
2. Copia diplomei
3. Copia certificatului de căsătorie (în cazul schimbării numelui)