Curs de recalificare 2018

Biblioteconomie, asistență informațională și arhivistică

În atenția comunității profesionale, responsabililor de formarea continuă a bibliotecarilor

Secția de Formare Continuă a USM (SFC) a Universității de Stat din Moldova anunță înscrierea la programul de recalificare la Specialitatea – 0322.1 Biblioteconomie, asistență informațională și arhivistică
-Baza admiterii – studii superioare în alte domenii (nebiblioteconomice)
-Durata studiilor – 1 an
– Forma de organizare a învățămîntului – cu frecvență redusă (3-4 ori pe an)
-Instruirea este organizată în limba română și în limba rusă
-Programul de recalificare se organizează cu susținerea tezei de recalificare

Studiile de recalificare sunt confirmate prin diploma Ministerului Educației, culturii și Cercetării.

Studiile încep în luna decembrie 2018.

Taxa de instruire:
-pentru cetățenii Republicii Moldova – 3500 lei
-pentru cetățeni străini – 7000 lei

Depunerea actelor și încheierea contractelor:
-Doritorii se pot înscrie și pot încheia contractele la SFC a USM
-Actele se depun online sau personal în perioada: 1-30 noiembrie 2018

Acte necesare:
-Cerere
-Copia Buletinului de identitate
-Copia diplomei de studii superioare / copia Diplomei de Licență sau Master
-Copia certificatului de căsătorie(dacă numele a fost schimbat)

Date de contact
Adresa: Universitatea de Stat din Moldova, str. A. Mateevici 60, Bloc Central et. 2, biroul 233, or. Chișinău, Republica Moldova MD – 2009

Șef-adjunct – conf. univ. Maria Bîrcă
Tel.: 373 22-24-54-40; 067435533;
email: formarecontinua.usm@gmail.com

Inginer-programator – Aurelia Roșca
Tel.: 373 22-24-54-40;
email: formarecontinua.usm@gmail.com