Designul și managementul de proiect în contextul gândirii proiective

Curs online

Cursul are drept scop formarea abilităţilor de: gestionare a sarcinilor, identificarea și soluționarea strategică a problemelor la nivel de instituție, dar și la nivel de comunitate, aplicînd stilul de management bazat pe proiecte – gândirea proiectivă. Aceasta presupune o scanare continuă a mediilor externe și interne în care activează instituția, înţelegerea schimbărilor şi necesităţii de reacţionare din partea instituției. Anume din această perspectivă instituției i se cere imaginaţie şi idei creative, vizionarea viitorului în baza unor idei noi şi alternative centrate pe utilizator.

Totodată, cursul oferă și cunoștințe și abilități practice privind procesul de scriere, management, monitorizare, analiză şi evaluare a proiectului.

Beneficiarii cursului:

  • Bibliotecarii care activează în centre biblioteconomice, biblioteci naţionale, biblioteci publice teritoriale, biblioteci ale instituţiilor de învăţământ, biblioteci specializate, biblioteci private
  • Utilizatori ai bibliotecilor din Republica Moldova

[tx_row]
[tx_column size=”1/3″]Modul I[/tx_column]
[tx_column size=”1/3″]Modul II[/tx_column]
[tx_column size=”1/3″] Modul III[/tx_column]
[/tx_row]

[tx_row]
[tx_column size=”1/3″]Modul IV [/tx_column]
[tx_column size=”1/3″]Modul V[/tx_column]
[tx_column size=”1/3″]Modul VI[/tx_column]
[/tx_row]

Module de instruire

  • MODUL 1: Introducere în problematica proiectului. Definirea conceptului de proiect, gândire proiectivă; Analiza ciclurilor de viață ale unui proiect.
  • MODUL 2: Designul proiectului 
  • MODUL 3: Planificarea și implementarea proiectului 
  • MODUL 4: Procesul de bugetare al costurilor proiectului
  • MODUL 5: Conceptul de management al proiectului, etape și termeni de bază
  • MODUL 6: Managementul resurselor și situațiilor specifice unui proiect