Inovatia în biblioteci

[tx_button style=”default” text=”1.Importanta inovatiei si creativitatii în biblioteci>” url=”https://abrm.md/?page_id=3212″ color=”#81d742″ textcolor=”#ffffff”]

Cursul online „Inovația în Biblioteci”, elaborat în cadrul Proiectului Fii implicat! susținut de Programul Novateca/IREX Moldova și implementat de către Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM), reprezintă suportul curricular tematic de formare profesională de tip MOOC (Massive Open Online Course sau curs online deschis publicului larg) a specialiștilor din domeniul info-documentar, în materie de creativitate și inovație. Cursul este livrat în cadrul programului de instruire al Centrului biblioteconomic „Centrul Național de Excelență de Dezvoltare Profesională a Bibliotecarilor” al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”/Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM).

Scopul major al cursului tematic de formare profesională este dezvoltarea capacităților intelectuale ale bibliotecarilor, a disponibilităților afective și abilităților practice ale acestora în crearea, monitorizarea și dezvoltarea unei biblioteci moderne prin intermediul consolidării unei culturi inovaționale a personalului, a spațiilor și serviciilor inovative, și prin prisma marketingul-ului și managementului inovativ al bibliotecii.

Beneficiarii cursului:

  • Bibliotecarii care activează în centre biblioteconomice, biblioteci naţionale, biblioteci publice teritoriale, biblioteci ale instituţiilor de învăţământ, biblioteci specializate, biblioteci private, și pentru care acest curriculum va servi drept suport semnificativ în proiectarea și realizarea activității de facilitare a serviciului de informare și educație digitală a adulților utilizatorilor de bibliotecă.
  • Beneficiari ai bibliotecilor, care vor avea posibilitatea de a forma și consolida setul de cunoștințe, abilități și atitudini prin intermediul serviciilor inovatoare prestate de către bibliotecari, după parcurgerea cursului dat.

CUPRINS

 1. Importanța inovației și creativității în biblioteci
 2. Ce înseamnă să fii un bibliotecar inovator ?
 3. Servicii inovatoare în bibliotecile publice
 4. Spații inovatoare în bibliotecile publice
 5. Utilizarea tehnologiilor inovatoare în bibliotecile publice
 6. Inovația prin parteneriate
 7. Inovația în procesul de colectarea de fonduri
 8. Marketing inovator al serviciilor din bibliotecile publice