Consolidarea capacității instituționale ABRM

Consolidarea capacității instituționale ABRM


 Descrierea Proiectului:

Proiectul implementat cu suportul financiar al AO IREX Moldova și al Programului  Novateca urmărește creșterea gradului de apreciere a importanței bibliotecilor și bibliotecarilor în comunitate. Instruirile profesionale din cadrul Proiectului vor aduce beneficii pentru membrii asociației ca aceasta să devină o instituție mai fiabilă, transparentă și eficientă. Dezvoltarea unui grup de lideri într-un mediu fortificat va influența în mod pozitiv comunitatea bibliotecară, astfel contribuind și la consolidarea ABRM.

Dincolo de rezultatele obținute, ABRM a identificat nevoi suplimentare care ar trebui abordate pentru consolidarea durabilă a capacității instituționale, cum ar fi cele ce țin de: comunicare, proceduri financiare și strângere de fonduri. Activitățile din cadrul proiectului sunt concepute pentru a fi sincronizate cu procesul de elaborare a manualului  de politici și proceduri.


 Perioada de implementare:

 17 noiembrie 2014 – 17 noiembrie 2015


Obiective:

– Evaluarea capacităților instituționale;

– Participarea și contribuția a 20 de lideri  motivați și dedicați din diverse biblioteci din țară, care vor fi implicați în acțiuni de formare   în domenii relevante privind consolidarea capacității instituționale ABRM;

– Elaborarea și aprobarea unui Manualului de politici și proceduri pentru ABRM.

Componente de Acţiuni: In perioada 17 noiembrie 2014 – 17 noiembrie 2015, 20 de lideri împărțiți în trei grupuri de lucru vor participa la trei instruiri, care va elabora un set de politici și proceduri pentru dezvoltarea comunicării interne și externe, financiare, politicile  și procedurile de gestionare de evenimente.


Produsele Proiectului:

  1. Raportul cu privire la Evaluarea capacității instituționale ABRM
  2. Planul de dezvoltare
  3. Planul de colectare a fondurilor
  4. Statutul (în redacție nouă) și înregistrarea la Ministerul Justiției
  5. Manualul de politici și proceduri ABRM
  6. Softul 1C (achiziționarea, instalarea, instruirea și utilizarea)
  7. Site-ul ABRM

 Buget: 24,900.00 USD