Consorțiul REM

consortiu

Resurse Electronice pentru Moldova „Cunoştinţe fără frontiere”

Consorţiul REM (Resurse Electronice pentru Moldova – Electronic Resources for Moldova) este un proiect de colaborare interbibliotecară al cărui scop este asigurarea accesului la o gama larga de reviste electronice din întreagă lume.


Silvia-Ghinculov

    Coordonatorul ţării, Preşedintele Consorţiului REM:

    Silvia Ghinculov, doctor în economie

    e-mail: gsilvia@lib.ase.md

    Web site: http://www.lib.ase.md/eifl/

.


Consorţiul REM activează pe lângă Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova începând cu 25 ianuarie 2001.

Biblioteci participante:

Consorţiul REM reuneşte 15 biblioteci:

Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică (BRTŞ) a Institutului Naţional de Cercetări Economice (INCE), Biblioteca Municipală „B.P. Haşdeu”, Biblioteca Centrală Universitară a Universităţii de Stat din Moldova, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „A. Russo”, Bălţi, Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice din Moldova, Departamentul Informaţional Biblioteconomic al Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii Tehnice a Moldovei, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, Biblioteca Universităţii de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Administrare Publică, Biblioteca Naţională pentru Copii „I. Creangă”, Biblioteca Publică Raională „Alexandru Donici” din Orhei, Biblioteca Academiei „Ştefan cel Mare”.


Scopurile Consorţiului:

 • asigurarea în condiţii optime a accesului utilizatorilor la resursele informaţionale locale şi internaţionale în format electronic;
 • reducerea cheltuielilor financiare, materiale, umane pentru abonarea şi utilizarea în comun a bazelor de date destinate utilizatorilor de informaţii;
 • organizarea simpozioanelor, conferinţelor şi a seminarelor privind problemele actuale ale consumului informaţional în mediul electronic.

 Activitatea de bază:

Accesul colectiv la e-resurse, abonarea la bazele de date, instruire, marketing şi advocacy pentru biblioteci, servirea online, crearea şi dezvoltarea repozitoriilor instituţionale, advocacy pentru accesul deschis, advocacy pentru proprietate intelectuală, suportul şi asistenţă tehnică pentru biblioteci.


Pachet baze de date EBSCO Publishing:

 • Academic Search Premier
 • Business Source Premier
 • ERIC
 • GreenFILE
 • Library, Information Science & Technology Abstracts
 • MasterFILE Premier
 • Newspaper Source
 • Regional Business News
 • AHFS Consumer Medication Information
 • Research Starters – Sociology
 • Research Starters – Business
 • Research Starters – Education

 Pachet baze de date EIFL:

 • Cambridge Journals Online
 • IOP Science
 • Oxford English Dictionary
 • Oxford Reference Online
 • Royal Society Journals and Archive
 • Hindawi Publishing Corporation
 • Biblioteca Electronică a Băncii Mondiale