eifl

Programul EIFL-IP Moldova

Advocacy pentru accesul la cunoştinţe: dreptul de autor şi bibliotecile


Mariana-Harjevchi   Coordonator EIFL-IP Moldova:

   Mariana Harjevschi

   e-mail: mharjevschi@gmail.com

   http://www.eifl.net/programmes/copyright-and-libraries-programme

.


Scopul programului EIFL-IP este de a proteja şi a promova interesele bibliotecilor şi ale utilizatorilor acestora din cadrul ţărilor membre ale EIFL în diverse probleme ce vizează dreptul de autor, susţinând un cadru normativ naţional şi internaţional echitabil.

Consorţiul REM a beneficiat în cadrul instruirilor EIFL-IP şi activităţilor privind dezvoltarea capacităţilor de diverse instrumente informaţionale şi susţinere în domeniul dreptului de autor. Consorţiul REM contribuie informaţional pentru îmbunătăţirea cadrului naţional, realizarea studiilor la nivel internaţional prin oferirea consultaţiilor. Reţeaua de specialişti în domeniul dreptului de autor din cadrul ţărilor membre ale EIFL susţin Consorţiul REM în discuţii active privind dreptul de autor cu comunitatea internaţională de bibliotecari. Prin intermediul EIFL, Consorţiul REM este reprezentat în structuri internaţionale, precum cea a Naţiunilor Unite – Organizaţia Internaţională a Proprietăţii Intelectuale (WIPO).

Consorţiul REM se implică pentru asigurarea unui cadru de reglementare în domeniul dreptului de autor, sporirea accesului la resursele de cercetare şi susţinerea dezvoltării priorităţilor educaţionale în Republica Moldova.

Mai multe detalii pe pagina EIFLnet – COPYRIGHT AND LIBRARIES PROGRAMME:

http://www.eifl.net/programmes/copyright-and-libraries-programme.