OA Connect+

eifl

OA Conect+ în mediul academic al Republicii Moldova


Echipa proiectului:

Mariana Harjevschi, Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova

Natalia Cheradi, Programul EIFL-OA Moldova

Nelly Turcan, Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova

Mai 2013 – Februarie 2014


Introducere

Campania de advocacy în susţinerea OA în mediul academic la nivel naţional, lansată de Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova în parteneriat cu instituţiile din sfera ştiinţei şi inovării, Consiliul Rectorilor, editorii de reviste ştiinţifice şi cercetătorii cu scopul democratizării accesului la informaţia ştiinţifică, creşterea vizibilităţii producţiei ştiinţifice, sporirea impactului cercetării ştiinţifice, depăşirea barierelor de diseminare şi acces la informaţie. Activităţile de bază s-au axat pe: promovarea revistelor ştiinţifice şi înregistrarea lor în DOAJ; motivarea comunităţii ştiinţifice pentru publicarea în OA; stimularea creării IR de către instituţiile din sfera ştiinţei şi inovării; dezvoltarea parteneriatelor în vederea promovării OA în mediul academic; advocacy pentru includerea OA în strategiile naţionale şi legislaţia Republicii Moldova; informarea bibliotecarilor pentru activităţi de advocacy OA.

Pentru realizarea scopului major al proiectului au fost preconizate următoarele obiective:

 • Susţinerea ideii OA în mediul informațional şi ştiinţific al Republicii Moldova.
 • Promovarea produselor ştiinţifice intelectuale ale organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării prin înregistrarea revistelor ştiinţifice în DOAJ.
 • Motivarea comunităţii ştiinţifice pentru publicarea în OA.
 • Stimularea creării IR de către instituţiile din sfera ştiinţei şi inovării.
 • Dezvoltarea parteneriatelor în vederea promovării OA în mediul academic.
 • Advocacy pentru includerea OA în strategiile naţionale şi legislaţia Republicii Moldova.
 • Informarea bibliotecarilor pentru activităţi de advocacy OA.

Rezultatele scontate

 • introducerea amendamentelor în cadrului legal şi normativ din sfera ştiinţei şi inovării (Strategia naţională de dezvoltare a societăţii informaţionale în Republica Moldova – „Moldova digitală 2020” prin includerea acţiunilor de acces deschis şi crearea conţinuturilor digitale, crearea condiţiilor şi garantarea accesului online, liber şi nerestricţionat la informaţia ştiinţifică);
 • aprobarea politicilor instituţionale de OA în organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării (Academia de Ştiinţe a Moldovei şi universităţi);
 • extinderea numărului de reviste ştiinţifice din Moldova înregistrate în DOAJ.

Proiectul a acoperit următoarele grupuri țintă pentru care au fost promovate activitățile OA: oameni de știință, cadre universitare / manageri, savanți, editori, studenți, bibliotecari și altele.


STRATEGII, tactici și INSTRUMENTE

Strategia de realizare a obiectivelor menţionate s-a bazat pe o serie de activităţi care au fost organizate într-o anumită consecutivitate cu scopul iniţierii şi atragerii mediului academic, a studenţilor şi a bibliotecarilor pentru susţinerea mişcării OA în Republica Moldova.

 • Promovarea politicilor OA în mediul academic al Republicii Moldova prin organizarea unei conferinţe naţionale.
 • Organizarea discuţiilor la nivel instituţional (universităţi, instituţii de cercetare, Consiliul Rectorilor) privind aprobarea politicilor OA.
 • Identificarea instituţiilor care vor lucra la elaborarea politicilor instituţionale de OA.
 • Adoptarea politicilor OA de către senatele universităţilor.
 • Organizarea seminarelor de instruire pentru publicarea revistelor ştiinţifice în OA.
 • Înregistrarea revistelor ştiinţifice în DOAJ.
 • Instruirea bibliotecarilor din toate tipurile de biblioteci pentru activităţi de advocacy OA.
 • Organizarea unei campanii naţionale de promovare OA în cadrul Săptămânii Accesului Deschis 2013 “Moldova în Acces Deschis”.
 • Formularea propunerilor privind politicile OA pentru strategiile naţionale şi legislaţia Republicii Moldova (Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, Strategia naţională de dezvoltarea a societăţii informaţionale în Republica Moldova – „Moldova digitală 2020”).
 • Elaborarea şi difuzarea materialelor instructive şi promoţionale privind OA în comunitatea academică.

Pentru promovarea și informarea cu privire la OA în sfera ştiinţei şi inovării pentru toate segmentele identificate au fost elaborate diverse materiale promoționale şi instructive.

 1. Broșuri promoționale pentru toate grupurile ţintă despre ideea OA.
 2. Ghid pentru înregistrarea revistelor ştiinţifice în DOAJ pentru editori.
 3. Ghid cu privire la crearea arhivelor instituționale și publicarea articolelor ştiinţifice în OA (pentru managerii instituţiilor din sfera ştiinţei şi inovării).
 4. Crearea de evenimente consacrate OA (concursuri pentru studenți și flash-mob).
 5. Acțiune de PR consacrată Săptămânii accesului Deschis 2013 – participare la emisiune TV a liderilor naţionali promotori ai OA.
 6. Materiale promoționale pentru Conferința „Mecanismele de promovare şi popularizare a ştiinţei şi a activităţii ştiinţifice”.

Pentru a încuraja oamenii să participe la mişcarea OA, campania de advocacy s-a bazat pe motivația internă și externă a cercetătorilor, studenților, editorilor, bibliotecarilor din partea administrațiilor instituţiilor ştiinţifice şi universitare.

Pentru promovarea eficientă a obiectivelor proiectului a fost dezvoltat un parteneriat între  Asociația Bibliotecarilor din Republica (ABRM), Consorțiul Resurse Electronice pentru Moldova (REM) şi  Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale (IDSI) care a aprobat un plan de acţiuni pentru consolidarea în promovarea politicilor de Acces Deschis în Republica Moldova.


Activități

17 iunie 2013: la Universitatea de Stat din Moldova şi-a desfăşurat lucrările Conferinţa naţională „Mecanismele de promovare şi popularizare a ştiinţei şi a activităţii ştiinţifice” care a fost organizată de Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării a Universităţii de Stat din Moldova şi Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova. La conferinţă au participat circa 60 de cercetători, reprezentanţi ai departamentelor de cercetare ştiinţifică, bibliotecari din 15 universităţi şi instituţii ştiinţifice: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Universitatea de Stat din Moldova, Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea de Medicină şi Farmacie „N.Testemiţanu” din Republica Moldova, Universitatea de Stat „A.Russo” din Bălţi etc. Organizatorii conferinţei au trasat mai multe scopuri pentru a genera discuţii constructive: elaborarea Politicilor Accesului Deschis la nivel naţional şi instituţional; înregistrarea revistelor ştiinţifice în baze de date internaţionale şi sisteme de înregistrare a producţiei ştiinţifice; crearea arhivelor digitale; promovare şi popularizarea ştiinţei; advocacy pentru Accesul Deschis, asigurarea suportului informaţional al ştiinţei şi inovării etc. Participanţii la conferinţă şi-au exprimat acordul privind necesitatea unei colaborări active a tuturor organismelor şi decidenţilor în vederea sensibilizării comunităţii ştiinţifice din Republica Moldova privind politicile Open Access.

26 iulie 2013: Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM), Consorțiul „Resurse electronice pentru Republica Moldova” (REM) şi Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale (IDSI) au găzduit o reuniune privind dezvoltarea planului de acțiune pentru consolidarea și dezvoltarea unui parteneriat în promovarea politicilor de Acces Deschis (OA) în Republica Moldova. Locație: Universitatea de Stat din Moldova, str. Mateevici 60, Chișinău, Republica Moldova.

 19 septembrie 2013: Reprezentanţii ABRM, printre care Mariana Harjevschi, Natalia Cheradi şi dr.Nelly Turcan au semnat cu Igor Cojocaru, IDSI programul privind organizarea Săptămânii Accesului Deschis (21-27 octombrie 2013) care a inclus diverse acţiuni de promovare a AD, precum şi mediatizarea acestuia în mediul electronic.

20 septembrie 2013: Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) şi Programul EIFL-OA Moldova în parteneriat cu Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale (IDSI) au organizat un atelier profesional cu genericul „Advocacy în susţinerea OA în mediul academic”, care a avut loc în incinta Bibliotecii Centrale a Universităţii de Stat din Moldova. Evenimentul a avut ca scop de a prezenta proiectul „OA Connect+ in mediul academic al Republicii Moldova” implementat de ABRM şi a fortifica abilităţile bibliotecilor şi departamentelor de cercetare ale instituiților din sfera ştiinţei şi inovării, de a organiza inițiative instituționale în contextul organizării Săptămânii Accesului Deschis pentru perioada 21-27 octombrie 2013. Mariana Harjevschi, preşedinte ABRM a prezentat în detalii informații despre proiect și a invitat bibliotecarii din bibliotecile să se implice în promovarea Accesului Deschis. Nelly Ţurcan, dr. conf. universitar a prezentat principalele forme şi metode de promovare a modelelor şi strategiilor Accesului Deschis. Natalia Cheradi, coordonator al Programului EIFL-OA Moldova s-a referit la organizarea Săptămânii Accesului Deschis 2013 pe plan global şi naţional, a prezentat tema anului „Accesul Deschis: Redefinirea impactului” și evenimentele principale care vor avea loc în întreaga lume între 21 și 27 octombrie. Igor Cojocaru, director IDSI a vorbit despre importanţa desfăşurării unor campanii pentru promovarea rezultatelor ştiinţei din Republica Moldova. IDSI a participat ca partener de bază în realizarea tuturor evenimente din cadrul proiectului „OA Connect+ in mediul academic al Republicii Moldova” şi a informat comunitatea academică despre Săptămâna Accesului Deschis 2013 prin intermediul paginii institutului, banere, postere şi alte activităţi care au fost înscrise în această companie.

27 septembrie 2013: Echipa proiectului a participat la evenimentul „Noaptea Cercetătorilor” organizat în scuarul Academiei de Științe a Moldovei. Promotorii Accesului Deschis au fost alături de cercetători, editori, bibliotecari, profesori, studenţi.

21 octombrie – 5 noiembrie 2013: Campania naţională de promovare „Moldova în Acces Deschis” a fost organizată în cadrul Săptămânii Internaţionale a Accesului Deschis. Strategia de realizare s-a bazat pe o serie de activităţi organizate într-o anumită consecutivitate în scopul iniţierii şi atragerii mediului academic pentru susţinerea mişcării OA în Republica Moldova. Au fost elaborate diverse broşuri promoţionale despre OA; postere, flayere; ghid pentru înregistrarea revistelor ştiinţifice în DOAJ; suvenire, certificate şi diplome etc. Instituţiile participante au plasat bannerul Săptămânii Accesului deschis pe site-urile organizaţionale, susţinând impulsul global al Accesului Deschis. Programul EIFL-OA Moldova alături de ABRM şi IDSI au diseminat informaţia despre evenimentele organizate în instituţiile de cercetare şi învăţământ şi au plasat ştiri despre activităţile care au avut loc înainte şi în timpul acestei săptămâni. Cele mai interesante evenimente de promovare a Accesului Deschis au fost premiate la conferinţa finală a proiectului.

Campania naţională de promovare „Moldova în Acces Deschis” a inclus următoarele activități:

 • 21 octombrie: Campania naţională de promovare „Moldova în Acces Deschis” a început cu acţiuni de PR consacrate Accesului Deschis în mass-media naţională: televiziune, radio, Internet, presă. Inaugurarea oficială a Săptămânii Accesului Deschis 2013 s-a produs în cadrul Conferinţei Naţionale „Consolidarea asociaţiei: împreună mai puternici!”, organizată de ABRM la Complexul Summit Events&Conference Center.
 • 23 octombrie: Conferinţa ştiinţifică „Promovarea Accesului Deschis la informația științifică în scopul sporirii impactului rezultatelor cercetărilor științifice”, organizată de Biblioteca Tehnico-Ştiinţifică a Universităţii Tehnice a Moldovei în colaborare cu Departamentul Investigații Științifice şi Dezvoltare Tehnologică UTM. Conferinţa a fost moderată de Sergiu Zaporojan, Şef Departament Investigaţii Ştiinţifice şi Dezvoltare Tehnologică. Programul conferinţei a inclus următoarele comunicări: Zinaida Stratan „Acces deschis: elemente definitorii”; Valentina Nastas „Creşterea impactului vizibilităţii cercetărilor prin implementarea şi dezvoltarea unui depozit digital instituţional”; Igor Cojocaru „Instrumentul Bibliometric Naţional în suportul cercetătorilor din Republica Moldova”; Nicolae Secrieru „HORIZON 2020 – Promovarea proiectelor din cadrul Parteneriatului Estic”.
 • 23 octombrie: Panelul de încheiere: „Accesul Deschis: Redefinirea impactului” în cadrul Conferinţei Naţionale „Angajament civic: E-transformare@bibliotecilor”, organizată de Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”. În cadrul panelului Nelly Ţurcan, dr. conferenţiar universitar şi Natalia Cheradi, coordonator al Programului EIFL-OA Moldova au discutat importanţa promovării Accesului Deschis în toate instituţiile din sfera ştiinţei şi inovării din Republica Moldova. Au vorbit despre necesitatea aprobării politicilor instituţionale de Acces Deschis, extinderea numărului de reviste ştiinţifice din Republica Moldova înregistrate în DOAJ şi crearea repozitoriilor instituţionale. Au prezentat principalele evenimente ale Campaniei naţionale de promovare „Moldova în Acces Deschis” în cadrul Săptămânii Internaţionale a Accesului Deschis 2013.
 • 24 octombrie: Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” a avut un program bogat de activităţi prilejuite de Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis. Săptămâna a luat start cu un Flash Mob de transmitere a mesajului privind Mişcarea OA. Decanatele şi catedrele au beneficiat de informaţii prin e-mail şi materiale promoţionale despre OA, despre iniţierea Open Research Archive (ORA) – USARB – Repozitoriul Instituţional. În cadrul şedinţei Senatului Universităţii Elena Harconiţa, directoarea Bibliotecii Ştiinţifice a demonstrat versiunea demo a Repozitoriului Instituţional ORA; a îndemnat profesorii să publice pe Calea verde şi Calea de Aur; a prezentat revistele Limbaj şi Context şi Glotodidactica – reviste universitare bălţene, care deja sunt incluse în DOAJ.
 • 26 octombrie: Academia de Studii Economice din Moldova, Biblioteca Ştiinţifică a ASEM a organizat în cadrul Săptămânii OA „Zilele Resurselor OA”, care a inclus prezentări la catedre şi în grupele academice şi care s-a finalizat cu Olimpiada instituţională pentru studenţi „Accesul Deschis: căutări eficiente de informaţii”. Studenţii de la ciclu I de învăţământ au concurat între ei, realizând căutări pe baza întrebărilor formulate special pentru această competiţie. Învingătorii Olimpiadei au fost premiaţi de Ziua Internetului, 29 octombrie.
 • 26 octombrie: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” a postat pe YouTube videoclipul privind rezultatele intervievării reprezentanţilor comunităţii ştiinţifice despre Accesul Deschis la informaţie. Biblioteca Ştiinţifică Medicală a IP USMF a avut un Program special de evenimente în cadrul Săptămânii Internaţionale a Accesului Deschis.
 • 27 octombrie: Programul activităţilor Săptămânii Internaţionale a Accesului Deschis la Universitatea Liberă Internațională din Moldova a cuprins seminare, workshop-uri, şedinţe, prezentări pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi, profesori, cercetători privind impactul Accesului Deschis pentru cercetarea universitare organizate de DIB ULIM.
 • 27 octombrie: Academia de Administrare Publică și Biblioteca Ştiinţifică AAP au organizat Masa rotundă „Accesul Deschis: calea către comunicare ştiinţifică deschisă” pentru masteranzi şi doctoranzi, cercetătorii instituţiei. În cuvântul de salut administraţia AAP a pus accentul pe importanţa creşterii vizibilităţii rezultatelor activităţii ştiinţifice pe baza OA. Rodica Sobieschi-Camerzan, director al Bibliotecii a vorbit despre rolul bibliotecii în dezvoltarea ştiinţei universitare. Natalia Cheradi a prezentat comunicarea „Accesul Deschis: optimizarea comunicării ştiinţifice şi universitare”. Elena Bordian, director al Bibliotecii Republicane Tehnico-Ştiinţifică a prezentat comunicarea „DOAJ – calea în spaţiul ştiinţific electronic”.
 • 5 noiembrie: Universitatea Agrară de Stat din Moldova prin Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă au organizat în cadrul Săptămânii OA Colocviul „Promovarea rezultatelor cercetărilor din domeniul ştiinţelor agricole în Acces Deschis” pentru cercetătorii ştiinţelor agricole şi bibliotecarii din reţeaua bibliotecilor agricole. Nelly Turcan, dr., conf.univ. a prezentat raportul de bază „Impactul Accesului Deschis pentru vizibilitatea producţiei ştiinţifice”. Ludmila Costin, director BRŞA a diseminat informația privind înregistrarea revistei instituţionale în Biblioteca Ştiinţifică Electronică eLIBRARY.RU. Viorica Lupu director adjunct BRŞA a prezentat comunicarea „Accesul Deschis la cercetările ştiinţifice din domeniul agriculturii”.

Toate organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării din Republica Moldova au organizat multiple activităţi în cadrul Săptămânii Internaţionale a Accesului Deschis, care au fost mediatizate pe site-urile şi blogurile instituţionale. Acest fapt a condiţionat realizarea Studiului de monitorizare a vizibilităţii Săptămânii Accesului Deschis 2013 în spaţiul web, inclusiv pe reţelele de socializare, organizat de Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale (IDSI).

18 decembrie 2013: Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) în parteneriat cu Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale (IDSI) a organizat Conferinţa finală a proiectului „OA Connect+ în mediul academic al Republicii Moldova” în incinta Bibliotecii Ştiinţifice a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”. Evenimentul a avut ca scop prezentarea rezultatelor campaniei de promovare a OA în Republica Moldova, iniţiativele instituționale şi evenimentele de succes din cadrul Săptămânii Accesului Deschis care a avut loc în perioada 21-27 octombrie 2013. 65 de participanţi au împărtășit experiențele și rezultatele activității de advocacy cu privire la OA. Mesaj de salut au avut Igor Racu, dr. hab., prof. univ., prorector pentru ştiinţă, relaţii internaţionale şi integrare europeană, UPS „Ion Creangă şi Mariana Harjevschi, preşedinte, ABRM care au menţionat importanţă majoră a Accesului Deschis la informaţie pentru dezvoltarea ştiinţei şi educaţiei, necesitatea redefinirii impactului Accesului Deschis pentru comunitatea academică şi societatea în general, conjugarea eforturilor oamenilor de ştiinţă, administratorilor instituţiilor de învăţământ şi cercetare, editorilor şi bibliotecarilor pentru promovarea strategiilor Accesului Deschis, pentru creşterea vizibilităţii producţiei ştiinţifice şi evaluarea performanţelor ştiinţifice.

În cadrul conferinţei s-a produs lansarea oficială a Instrumentului Bibliometric Național (IBN) care a fost prezentat de către Igor Cojocaru, director al Institutului de Dezvoltare a Societății Informaționale. IBN este un depozit digital în care sunt stocate, clasificate și măsurate date cu caracter public privind publicațiile în reviste științifice naționale (www.ibn.idsi.md). Datele conţinute în IBN se referă în special la articolele ştiinţifice publicate în reviste evaluate şi acreditate de categoriile A, B şi C, în conformitate cu cerinţele aprobate de către Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică (CSŞDT) şi Consiliul Naţional pentru Atestare şi Acreditare (CNAA). IBN-ul poate deveni în timpul apropiat o importantă bază de date de publicaţii periodice, care să ofere date relevante pentru evaluarea rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică şi evaluarea meritelor personale ale cercetătorilor.

Nelly Țurcan, dr. conf. univ., Universitatea de Stat din Moldova în comunicarea „Politicile Accesului Deschis pentru valorificarea rezultatelor cercetării ştiinţifice” s-a referit la politicile instituţionale care se elaborează pentru trei tipuri de organizaţii: instituţii de cercetare ştiinţifică (universităţi, laboratoare, departamente); agenţii de finanţare a cercetărilor ştiinţifice; editori de reviste ştiinţifice. Pentru fiecare tip de organizaţie sunt create registre ale politicilor OA. Politicile instituţionale de acces deschis se înregistrează în ROARMAP (Registry of Open Access Repository Material Archiving Policies) în formă de mandate instituţionale care autorizează accesul deschis la rezultatele cercetărilor ştiinţifice, realizate din fonduri publice.

Natalia Cheradi, coordonator EIFL-OA Moldova în comunicarea „Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2013: provocare şi inovaţie” a prezentat evenimentele pe plan internaţional şi naţional care au promovat activ Accesul Deschis ca o nouă normă în instruire şi cercetare. Comunitatea ştiinţifică internaţională a discutat despre ştiinţă deschisă, schimbarea modului de comunicare ştiinţifică prin măsurarea impactului, licenţe OA, politicile OA în Europa şi SUA, vizibilitatea publicaţiilor de cercetare şi noi abordări pentru evaluarea cercetărilor. Cele mai interesante activităţi, idei, produse, materiale, proiecte de succes din universităţile europene au fost prezentate participanților la conferinţă.

Axenia Bascacova, coordonator SPL, DIB ULIM în comunicarea „Promovarea accesului deschis la informaţia ştiinţifică universitară: redefinirea impactului” a relatat despre experienţele DIB ULIM privind implementarea Accesului Deschis la informaţie ştiinţifică şi impactul OA pentru comunitatea universitară. Autorul s-a referit şi la Biblioteca digitală ULIM care se bazează pe principiile Accesului Deschis şi la cursul Cultura informaţiei ca fundament al implementării politicilor Accesului Deschis. În final au fost trasate perspectivele dezvoltării Accesului Deschis în contextul parteneriatului biblioteconomic internaţional DIB ULIM şi 5 biblioteci universitare din Carolina de Nord, SUA.

Ecaterina Scherlet, director, Biblioteca Ştiinţifică a UPS „Ion Creangă” a prezentat Politica instituțională cu privire la Accesul Deschis a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, aprobată la şedinţa Senatului UPSC din 31 octombrie 2013. Politica instituţională universitară se bazează pe identificarea susţinătorilor interni ai iniţiativelor Accesului Deschis; studierea cadrului normativ al instituţiei pentru a iniţia procedura corectă de formulare a politicii privind accesul la informaţia ştiinţifică; conlucrarea cu facultăţile şi departamentul de ştiinţă pentru a stabili cerinţele legale ale politicii; realizarea sondajului în vederea obţinerii feedback-ului şi constatării susţinerii acestei iniţiative în cadrul instituţiei; planificarea acţiunilor de promovare, instruire, informare privind politica de Acces Deschis şi vizibilitatea instituţiei; reglementarea funcţionării repozitoriului instituţional.

Conferinţa s-a finalizat cu Gala Promotorilor Accesului Deschis şi cu minunate colinde de Crăciun.


ISTORII DE SUCCES

 • În premieră instituţiile din sfera ştiinţei şi inovării din Republica Moldova au organizat o campanie comună de promovare Accesului Deschis între oameni de știință, cadre universitare / manageri, oameni de știință, editori, bibliotecari, studenți, utilizatori. Acţiunile instituţiilor au fost bine coordonate şi au reprezentat o gamă largă de activităţi diferite, corelate şi unite de un scop comun. Efectul sinergetic al campaniei a provocat o rezonanţă largă în mediul ştiinţific, educaţional şi în bibliotecile din Republica Moldova.
 • A fost înregistrată în DOAJ şi REPEC revista ştiinţifică „Economie şi Sociologie” a Institutului Naţional de Cercetări Economice şi în procesul de înregistrare este revista „Economica” a Academiei de Studii Economice.

LECȚII ÎNVĂȚATE

 • Mişcarea privind Accesul Deschis a fost susţinută pe întreg teritoriul Republicii Moldova. În campanie au fost implicate Academia de Ştiinţe, universităţile, institutele de cercetare, colegii, bibliotecile. Au fost dezvoltate parteneriate care trebuie să devină durabile în promovarea contribuţiilor ştiinţifice în Access Deschis ale cercetătorilor din ţara noastră.
 • Campaniile de promovare la nivel naţional au un efect major şi ideile Accesului Deschis se răspândesc după metoda bulgărelui de zăpadă, în cazul în care toate acţiunile sunt bine coordonate şi se completează reciproc.
 • A fost un moment decisiv pentru proiect, împărţirea bugetului între instituţiile care au participat la companie. Acestea creând evenimente, au avut sentimentul puternic că sunt parte veritabilă a companiei naţionale de activităţi dedicate comunităţii academice.
 • Acest proiect a fost şi un instrument de motivare pentru o competiţie frumoasă, în care fiecare instituţie a demonstrat creativitate, spirit inovativ şi susţinere în promovarea ideilor OA. Proiectul a oferit instituţiilor participante posibilitatea să redefinească comunitatea academică locală, prin dezvoltarea idelor proprii.
 • Parteneriatul cu Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale (IDSI) a demonstrat capacitatea noastră de susţinere a proiectelor de anvergură. Derularea unui asemenea proiect a fost o provocare, dar acum, când îl vedem materializat, sentimentul de împlinire este de aceeaşi amploare.

VIITOR

 • Rezultatele acestui proiect vor fi punctul de plecare pentru instituţiile din sfera ştiinţei şi inovării în organizarea şi promovarea activităţilor pentru a atrage noi susţinători ai Accesului Deschis, care cred în dezvoltarea durabilă şi vizibilă a ştiinţei şi educaţiei din Republica Moldova.
 • Rezultatele acestui proiect vor fi încadrate în procesul de realizare a politicilor instituţionale OA. Acest lucru este foarte important în vederea furnizării de mecanisme care să integreze instituţiile academice din Republica Moldova în comunicarea ştiinţifică globală.

Costul proiectului

 • 50560 MDL