eifl

Programul EIFL-OA Moldova

Accesul Deschis la informaţie ştiinţifică

Susţinând iniţiativele pe plan internaţional, Programul EIFL-OA a fost instituit în primăvara anului 2008 în cadrul Consorţiului REM. Acest program asistă membrii Consorţiului pentru dezvoltarea Accesului Deschis la informaţie ştiinţifică. Scopul general al programului este de a beneficia de conţinutul informaţional, disponibil prin intermediul accesului deschis, precum şi asigurarea dezvoltării şi distribuirii conţinutului local. Aceste obiective sunt realizate prin dezvoltarea unor repozitorii deschise şi încurajarea autorilor de a publica articole în reviste cu acces deschis.


Natalia-Cheradi   Coordonator EIFL-OA Moldova:

    Natalia Cheradi

    e-mail: cheradi@lib.ase.md

    blog: http://eifloamoldova.wordpress.com/

.


Open Access permite oamenilor de ştiinţă în ţările în curs de dezvoltare şi de tranziţie nu numai de a avea acces la informaţii de care au nevoie în efectuarea cercetărilor, dar prevede, de asemenea, dezvoltarea mijloacelor care contribuie la eficientizarea activităţii lor de cercetare la nivel global. Prin furnizarea asistenţei, resurselor şi oportunităţilor pentru schimbul de cunoştinţe, EIFL-OA sprijină şi facilitează:

  • instruirea profesională şi organizarea atelierelor de lucru pe tematica Open Access în reţeaua EIFL;
  • studierea şi adoptarea modelelor de acces deschis în ţările participante;
  • dezvoltarea şi adaptarea manualelor şi liniilor directoare privind Accesul Deschis în ţările în curs de dezvoltare;
  • programe de instruire şi ghiduri pentru ţările membre EIFL în vederea constituirii repozitoriilor instituţionale;
  • dezvoltarea Accesului Deschis prin crearea unui grup de experţi în cadrul OA EIFL.net.

Mai multe detalii pe pagina EIFLnet – OPEN ACCESS PROGRAMME.