Al treilea spațiu al comunității

Descrierea Proiectului:

Proiectul „Al treilea spațiu al comunității” privește formarea de cetățeni activi și amenajarea, în 6 biblioteci publice raionale a unor spații –  „cuiburi ale democrației„ ce încurajează deprinderea comportamentelor civice, dezbaterea problemelor locale și luarea de inițiativă pentru soluționarea acestora.  Cuiburile democrației  constituie spații de întâlnire și dezbatere cetățeneasca, inovative, moderne, realizate prin design participativ în cadrul bibliotecilor publice, cu acces liber pentru toți membrii comunității.

În cele 5 biblioteci raionale: Biblioteca Publică din or. Briceni, Biblioteca Publică ”Mihai Eminescu” din or. Rezina, Biblioteca Publică „Dimitrie. Cantemir” or. Ungheni, Biblioteca Publică ”Antonie Plămădeală” or. Hîncești, Biblioteca Publică ”Valeriu Matei”, or. Leova, Biblioteca Publică ”Andrei Ciurunga” din or. Cahul și în Biblioteca Publică de Drept din mun. Chișinău vor avea loc amenajări ale cuiburilor democrației, formarea cetățenilor în domeniul democrației participative, practicarea cetățeniei active.

Proiectul “Al treilea spațiu al comunității” este sprijinit financiar de către Ambasada Regatului Țărilor de Jos în cadrul Programului ”MATRA”, valoarea totală a proiectului fiind de 33. 584 Euro.

Perioada de implementare:

Septembrie 2016 – august 2017

 Rezultatele proiectului

  • Vor fi formate și pregătite 6 grupuri de inițiativă civica (GIC) formate din 8 membri-voluntari ai ONG-urilor și cetățeni, care vor participa la inițierea acțiunilor civice;
  • Vor fi create 6 “cuiburi ale democrației”, spații de protecție, promovare și exercitare a valorilor democratice;
  • Vor fi formați 6 formatori-bibliotecari din 6 biblioteci publice raionale în domeniul cetățeniei active prin aplicarea metodologiei deținute de Fundația Progress;