Împreună pentru comunitate!

Denumirea proiectului:
Împreună pentru comunitate!

Finantator:
IREX Moldova și Programul Novateca

Descrierea proiectului:
Proiectul Împreună pentru comunitate propune să implice membrii comunității prin aplicarea managementului de proiecte, astfel dezvoltând un set de competențe, mizând că bibliotecile implicate vor asigura prin proiecte diverse servicii durabile și fiabile în comunitățile multietnice, dar și cele care asigură activitatea metodologică a bibliotecilor din reţeaua locală. Bibliotecarii-formatori, vor relaționa cu Comisia Formare continuă a ABRM și Biblioteca Naţională din Republica Moldova, pentru a dezvolta servicii de bibliotecă ca urmare a instruirilor în domeniul managementului prin proiecte.

Perioada de implementare:
mai 2017 – mai 2018

Locul implementării:
-Biblioteca Publică Bogdanești, Briceni
-Biblioteca Publică Raională „G. Vieru”, Călărași
-Biblioteca Publică „Hristo Botev”, filiala BM „B.P. Hasdeu” Chișinău
-Biblioteca Publică „I. Mangher”, filiala BM „B.P. Hasdeu” Chișinău
-Biblioteca Publică „Lesea Ukrainka”, filiala BM „B.P. Hasdeu” Chișinău
-Biblioteca Publică Raională „M. Eminescu” Rezina
-Biblioteca Publică Stoianovca, Cantemir
-Biblioteca Publică Raională Taraclia
-Biblioteca Publică Raională „A. Ciurunga” Cahul
-Biblioteca Publică Orășenească „T. Isac” Criuleni
-Biblioteca Publică Raională „P. Ștefănucă” Ialoveni
-Biblioteca Publică Raională „V. Matei” Leova
-Biblioteca Publică Orășenească Ștefan Vodă
-Biblioteca Publică Raională „M. Sadoveanu” Strășeni
-Biblioteca Publică Raională „V. Alecsandri” Telenești
-Biblioteca Publică Raională „D. Cantemir” Ungheni

Valoarea totală a proiectului:
337866 lei

Rezultatele proiectului:
-Curriculum Design și management de proiect în contextul gîndirii proiective
-Curs tradițional de scriere și management a proiectelor
-Curs online Design și management de proiect în contextul gîndirii proiective
-16 metodiști și directori de biblioteci, selectați prin concurs, instruiți în cadrul cursului tradițional în elaborarea, scrierea și managementul proiectelor
-16 proiecte de servicii moderne de bibliotecă și proiecte de dezvoltare comunitară sau instituțională implementate în biblioteci
-10 bibliotecari formatori instruiți să faciliteze sesiuni online de scriere și management a proiectelor


Proiectul „Împreună pentru comunitate!”

Lumea modernă reprezintă un spaţiu în care practic fiecare domeniul al vieţii are tangenţă cu diverse proiecte.

În prezent multe din aspectele vieţii noastre reprezintă rezultatul unor proiecte reuşite: drumuri, trotuare, străzi, apeducte, reţele de canalizare, obiective turistice (monumente, conace, muzee), săli de bibliotecă, sere de flori sau legume, plantaţii de nuci, viţă de vie, pomi fructiferi, ferme de prepeliţe, crescătorii de animale şi peşti, centre comerciale, de agrement şi sportive, magazine online, cursuri de formare personală, instruiri, evenimente sportive, culturale ş.a.

Aplicarea managementului de proiecte poate aduce o nouă abordare, o schimbare în comunități, ce poate spori calitatea vieţii şi influienţează direct imaginea localităţilor, inclusiv valoarea bunurilor imobile pe piaţa imobilelor.

În contextul în care biblioteca este un important centru comunitar, e firesc că proiectele reprezintă o parte integrantă a activităţii de bibliotecă.

Managementul prin proiecte este o reală provocare căreia bibliotecile publice trebuie să îi facă faţă. Gândirea proactivă, orientată spre crearea unor schimbări este cea mai corectă abordare a gestiunii bibliotecii publice de viitor. Prin intermediul managementului prin proiecte multe din ideile, necesităţile, speranţele bibliotecii, scrise frumos pe hârtie, pot deveni realitate, într-un interval redus de timp.

Managementul prin proiecte este şi firul roşu al proiectului „Împreună pentru comunitate!”.

Proiectul „Împreună pentru comunitate!” realizat de Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) în parteneriat cu Biblioteca Naţională a Republicii Moldova (BNRM), îşi  propune să instruiască 16 bibliotecari din comunităţile cu minorităţi etnice şi 16 directori de biblioteci raionale, cum să elaboreze şi să gestioneze corect diverse proiecte din care vor rezulta servicii noi de bibliotecă, bazate pe necesităţi concrete ale comunităţilor, şi cum să scrie proiecte de dezvoltare instituţională sau comunitară.

În cadrul proiectului vor fi oferite instruiri tradiţionale cu caracter aplicativ şi instruiri la distanţă cu ajutorul unor instrumente moderne e-learning. De asemenea va fi lansat un concurs al ideilor de proiecte, în rândul bibliotecarilor instruiţi, iar rezultatul acestui concurs va fi susţinerea financiară pentru implementarea proiectelor câştigătoare.

Lansarea şi dezvoltarea proiectelor la nivel local, regional va constitui un bun indicator al implicării bibliotecilor în viaţa comunităţii.

Totodată Proiectul „Împreună pentru comunitate!” va asigura aplicabilitatea practică a Regulamentului privind activitatea metodologică în cadrul Sistemului Naţional de Biblioteci din Republica Moldova, va facilita colaborarea între centrele de formare continuă naţionale şi cele regionale/teritoriale, dar și a Memorandumului de înțelegere privind cooperarea între Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari și Centrele Regionale de Excelență Profesională.

Temerarii interesaţi de proiect pot scrie la secretariatabrm@gmail.com.