În data de 24 martie 2017 Guvernul Republicii Moldova a aprobat Regulamentul cu privire la formarea continuă a adulților (Publicat : 31.03.2017 în Monitorul Oficial Nr. 92-102, art Nr : 266 ) care are menirea de a reglementa și a dezvolta cadrul normativ privind educația adulților în context european; dezvoltarea mecanismelor de finanțare și facilitarea dezvoltării programelor de formare continuă a adulților, cu prioritate pentru dezvoltarea competențelor-cheie.

Strategia Educația – 2020, elaborată de Ministerul Educației, își propune asigurarea relevanței studiilor pentru viață, cetățenie activă și succes în carieră drept una dintre direcțiile strategice principale. În același context, noul Cod al Educației stipulează aderarea la Cadrul European de competenţe-cheie care ar trebui să fie dezvoltate încă de pe băncile școlii și care ar permite participarea activă a individului la viaţa socială şi economică:

1.Care sunt cele opt competențe cheie recomandate de către Uniunea Europeană?

Statele din UE sunt îndemnate să includă predarea și învățarea a 8 competențe-cheie în strategiile lor de învățare pe tot parcursul vieții. Aceste competențe sunt fundamentale pentru fiecare persoană în cadrul unei societăți bazate pe cunoaștere. Vă invităm să aflăm mai multe detalii despre fiecare set de competențe prin intermediul acestui exercițiu interactiv.

https://learningapps.org/watch?v=peutw50c517 


 

 

2. Importanța mediului online

Vizionați filmul creat de către Atelierul Digital.
Răspundeți la întrebările de mai jos
(postați răspunsurile AICI):
 • Câtă lume este prezentă online în zilele de astăzi?
 • Câte persoane din Europa au acces la net ?
 • Cât timp petrec acestea online pe lună?
 • Care este activitatea predominantă legată de prezența online a persoanelor din Europa în anul 2015?
 • Care a fost cifra totală de vânzări online în anul 2015?
 • Cât timp este petrecut pe rețelele sociale?

3. Cum putem utiliza mediul online?

Studiați exemplele propuse în continuare. Cum a fost utilizat mediul online în fiecare caz în parte?

a) Nata Albot utilizează blogul personal pentru a …?

b) Moldcell utilizează pagina sa de Facebook pentru a …?

c) O studentă din anul întâi de la Academia de Studii Economice din Chișinău a utilizat YouTube pentru a …?


Competențe digitale pentru o carieră de succes

Dobândește cunoștințele digitale care te vor ajuta să îți găsești un loc de muncă, să crești în carieră sau să-ți dezvolți afacerea. Cursul nostru se adesează studenților, persoanelor care se află în căutare de un loc de muncă, angajaților care își doresc o creștere în carieră sau proprietarilor de afaceri care au nevoie de competențe noi. Ne adresăm celor care fac primii pași în online, care vor să își dezvolte aptitudinile digitale și să fie pregătiți pentru cerințele pieții muncii din era digitală.

Competențele digitale sunt incluse de către Cadrul European de Referință în setul de competențe cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții. Competențele cheie reprezintă un pachet multifuncțional, transferabil de cunoștințe, abilități și atitudini de care au nevoie toți indivizii pentru împlinirea și dezvoltarea personală, incluziunea socială și găsirea unui loc de muncă. Acestea trebuie să se fi dezvoltat la sfârșitul educației obligatorii și trebuie să acționeze ca fundament pentru învățare ca parte a educației pe tot parcursul vieții.

Care sunt competențele digitale pe care le vom dezvolta în cadrul cursului nostru?

Competența digitală implică utilizarea critică și cu încredere a mijloacelor media electronice la muncă, în timpul liber și pentru comunicare. Aceste competențe se referă la gândirea logică și critică, la abilitățile de management a informației la standarde înalte, și la abilități de comunicare dezvoltate. La nivelul de bază, abilitățile TIC cuprind utilizarea tehnologiei multimedia pentru a primi, evalua, stoca, produce, prezenta și schimba informații, și pentru a comunica și a participa in rețele prin intermediul Internetului. CV-ul Europas conține o secțiune aparte menită să ofere informații despre nivelul de competențe digitale grupate în cinci categorii: utilizator elementar, independent sau experimentat. În cadrul cursului nostru vom dezvolta următoarele competențe:

 • Procesarea informației
 • Comunicare
 • Creare de conținut
 • Securitate
 • Rezolvarea de probleme

4. Exemple de competențe digitale

digicomp2Vă propunem un exercițiu interactiv pentru a grupa exemplele propuse de competențe digitale în cele 5 categorii incluse în Europass.

Selectați categoriile una câte una, după care faceți click pe 2 competențe corespunzătoare.


5. Cine utilizează internetul în Moldova?

 

Studiați rezultatele cercetării efectuate de către Magenta Consulting.

Răspundeți la întrebările de mai jos. Postați răspunsurile AICI:

 • Cine sunt cei mai activi utilizatori ai internetului din Moldova?
 • Câți respondenții ce dețin afaceri mici sunt și utilizatori activi ai internetului?
 • În care țări serviciile de acces la internet sunt cele mai ieftine: în Regatul Unit, în Germania, în Franța, în Spania sau în Moldova?
 • Câți șomeri caută un loc de muncă în spațiul web?
 • Una dintre concluziile studiului este că ”Banii se învârtesc totuși în spațiul virtual.” – care sunt cifrele care susțin această afirmație?

 

 

 


 

6. Competențele digitale – grilă de auto-evaluare

Studiați grila de auto-evaluare propusă de către Europass (descărcați documentul pdf aici).

Sunteți un utilizator elementar, independent sau experimentat?

Argumentați răspunsul și postați-l pe Facebook AICI.

Competențele digitale – Grilă de auto-evaluare

Grila